WWW.CELYSVET.CZ - encyklopedie: pokojové rostliny, psi, kočky, státy ___________________________________________________________________________________

Rakousko (Austria)


ZEMĚ SVĚTA


Rakousko je turisticky oblíbená země, hlavně v zimě (Alpy)...


Název CZ: Rakouská republika
Název ENG: Austria
Originální název: Republik Oesterreich
Hlavní město: Vídeň (1 598 000 obyv.)
Počet obyvatel: 8 177 000
Rozloha (km2): 83 858
Hustota osob/km2: 97,5
Umístění: Západní Evropa
Sousedi: Česká republika, Itálie, Maďarsko, Německo, Slovensko, Slovinsko, Švýcarsko
Úřední jazyk: němčina
Gramotnost: 98,5 %
Náboženství: katolíci (78%), protestanti (5%)
Národnostní složení: Rakušané (94%), Němci, Turci
Politický stav: republika
Členství v mezinárodních organizacích: EU, OSN, CE, OBSE, OECD
Měna: euro (EUR) = 100 centů
Kurz (Kč): 1 euro = 29,700 (25. 8. 2005)
Časové pásmo: UTC +1, SEČ
Mezinárodní zkratka: AUT
Doména (internet): .at
Předvolba (telefon): 0043, 00431
mobil: 0043688, 0043699, 0043676, 0043663, 0043664, 0043666, 0043669, 0043650, 0043660, 0043680, 0043678
Ekonomika: Inflace 1,8%, nezaměstnanost 4,1%, zahr. dluh 15,9 mld. USD.
Hlavní odvětví ekonomiky: průmysl
HDP (USD): 245,48 mld.
HDP (na 1 obyv. v USD): 30 000
Vodní plocha (km2): 1 120
Velká města: Graz, Linec, Salzburg, Innsbruck
Hlavní řeky: Dunaj
Moře: nemá
Podnebí: mírný pás
Úhrn srážek: v oblasti Vídeňské pánve 650 až 860 mm; na většině území přes 1000 mm; v západních Alpách až 2000 mm
Roční teploty: -2,5°C (v zimě) až 19,4°C (v létě)
Reliéf: zemi je možné rozdělit na tři oblasti: alpskou soustavu (tvoří 60% plochy země), východní nížinnou oblast a vysočinu, která se táhne podél hranic s Českou republikou; Alpy se táhnou v několika pásmech od západu na východ; na sever od Dunaje až k Šumavě se táhne Rakouská žulová plošina (nad 1000 m)
Flora: lesy mírného pásu
Fauna: svišť horský, kůň, volavka stříbřitá, kamzík, liška
Využití plochy: lesy (30%), pastviny (23%), orná půda (17,5%), ostatní (29,5%)
Zajímavosti (architektura): Vídeň, chrám Panny Marie (Graz), pevnost Hohensalzburg a další množství hradů, zámků a klášterů
Zajímavosti (příroda): Alpy, Podunají
Popis státu:
Historie:

Těží se hnědé uhlí, ropa, zemní plyn, železná ruda, sůl, kaolín, wolfram, zinek. Pěstuje se obilí, kukuřice, brambory, cukrová řepa, slunečnice, sója, vinná réva, jablka, hrušky, meruňky, aj. Chová se skot, ovce, kozy, prasata, koně a drůbež.
Vývoz: papír, potraviny, spotřební zboží, textilní zboží, stroje, chemikálie, železo a ocel.
Dovoz: potraviny, tropické ovoce, spotřební zboží, dopravní prostředky, stroje, ropa.
Hlavními obchodními partnery jsou Německo, Itálie, Švýcarsko, Francie, Maďarsko, USA, Česká republika.

___________________________________________________________________________________