WWW.CELYSVET.CZ - encyklopedie: pokojové rostliny, psi, kočky, státy ___________________________________________________________________________________

Stomatologie - zubní výplně (Veterinární zákroky)


PSÍ SVĚT


Zubní kaz u psů je chorobou tvrdých zubních tkání. Pro vznik zubního kazu jsou potřebné dva předpoklady...


Zubní kaz u psů je chorobou tvrdých zubních tkání. Pro vznik zubního kazu jsou potřebné dva předpoklady. Vnitřní - podmiňující, ke které řadíme špatný vývoj zubu, nedostatečný vývoj skloviny, poruchy metabolismu, poruchy činnosti žláz s vnitřní sekrecí a další onemocnění. Z vnějších - vybavujících předpokladů jsou to přítomnost mikroorganismů v dutině ústní, přítomnost zbytků krmiva, abrase (otěr) skloviny apod. Teorií o vzniku zubního kazu je několik. Příčin jeho vzniku je pravděpodobně více.

Na obrázku je patrná dutina po ošetření zubního kazu, která je připravena pro uzavření zubní výplní.

Nejčastější místa výskytu zubního kazu u psů podle našich zkušeností leží vprostřed třecí plochy premolárů a stoliček, kde dochází k hromadění zbytků potravy. Dalšími místy jsou okraje dásní a kořenové plochy pod dásní především při současném výskytu parodontózy.

Po pečlivém vysušení je pomocí tzv. cpátka celá dutina ošetřeného zubu vyplněna plombou, v tomto případě amalgámem.

Pro vznik zubního kazu se jako vyvolávající impuls uvádí přítomnost zubního plaku - povlaku na povrchu zubu, který obsahuje bakterie, zbytky krmiva, mucin, epiteliální buňky z dutiny ústní atd. Organické kyseliny, jež vznikající v zde probíhajících rozkladných procesech v tomto místě, rozpouštějí a dekalcifikují spolu s enzymy sklovinu zubu.

Ošetřený zub po uzavření dutiny s čerstvou amalgámovou plombou.

Frekvence výskytu zubního kazu je uváděna dosti rozličně, od 2 (až 5%) do 20%. Naše zkušenosti potvrzují spíše spodní hranici tohoto intervalu.


Článek poskytla Veterinární klinika Jičín-VET: www.jicinvet.cz

___________________________________________________________________________________