San Marino (San Marino): Podrobné informace o zemi, fotografie, mapy, obyvatelstvo, města, hospodářství, životní prostředí

San Marino je maličká zemička na severu Itálie, nedaleko Rimini, známá hlavně vývozem poštovních známek a vína…

ÚvodSan Marino
Země:

San Marino
San Marino

Dějiny:

Je třetím nejmenším státem v Evropě (po Vatikánu a Možádné údajeku), San Marino také tvrdí, že je nejstarší republika žádné údaje světě. Podle tradice, byla založežádné údaje žádné údaje křesťanských kamenech s názvem Marinus v AD 301. San Marinská zahraniční politika je v souladu se zahraniční politikou Itálie, sociální a politické trendy v republice jsou úzce spjaty s jeho větším sousedem.

GeografieSan Marino
Umístění:

Jižní Evropa je enklávu ve střední Itálii

Zeměpisné souřadnice:

43°46´severní zeměpisné šířky, 12°25´ východní zeměpisné délky

Odkaz na mapu:

Evropa

Zobrazit mapu státu: San Marino :
Rozloha:

celkem: 61,2 čtv. km
Půda: 61,2 čtv. km
voda: 0 čtv. km

232 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Rozloha - srovnání:

asi třetižádné údaje krát velikost Washington, DC

Hranice:

Celkem: 39 km
Sousední země: Itálie 39 km

Pobřežní linie:

0 km (vnitrozemské)

Námořní nároky:

žádný (vnitrozemské)

PodnebíSan Marino
Podnebí:

Středomoří, mírné až chladné zimy, teplá, slunná léta

Povrch:

drsných horách

Výškové extrémy:

Nejnižší bod: Torrente Ausa 55 m
Nejvyšší bod: Monte Titano 755 m

Přírodní zdroje:

stavební kámen

Využíváná půda:

orná půda: 16,67%
Trvalé kultury: 0%
ostatní: 83,33% (2005)

Zavlažovaná půda:

žádné údaje

Přírodní nebezpečí:

žádné údaje

Životní prostředí - aktuální problémy:

žádné údaje

Životní prostředí - mezinárodní dohody:

stražádné údaje: biologická rozmanitost, změžádné údaje klimatu, desertifikace, velrybářská
podepsaly, ale neratifikovaly: znečištění ovzduší

Geografie - poznámka:

odříznutým; nejmenším nezávislým státem v Evropě za Svatým stolcem a Možádné údajeko, které vévodí Apeniny

ObyvatelstvoSan Marino
Obyvatelstvo:

29973 (červenec 2008 odhad)

211 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Věková struktura:

0-14 let: 16,8% (muži 2608 a žen 2430)
15-64 let: 66% (9464 muži / ženy 10304)
65 let a více: 17,2% (muži 2229 / ženy 2938) (2008 odhad)

Průměrný věk:

Celkem: 41,2 let
Muži: 40,9 let
Ženy: 41,6 let (2008 odhad)

Přírůstek obyvatelstva:

1.181% (2008 odhad)

116 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Porodnost:

9,74 žádné údajerozených dětí žádné údaje 1000 obyvatel (2008 odhad)

199 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úmrtnost:

8,37 úmrtí žádné údaje 1000 obyvatel (2008 odhad)

96 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Saldo migrace:

10.44 přistěhovalců (s) / 1000 obyvatel (2008 odhad)

9 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Pohlaví - poměr:

při žádné údajerození: 1,09 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
do 15 let: 1,07 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
15-64 let: 0,92 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
65 let a výše: 0,76 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
Obyvatelstvo celkem: 0,91 muže(s) / žádné údaje 1 ženu (2008 odhad)

Kojenecká úmrtnost:

Celkem: 5,44 úmrtí žádné údaje 1 000 živě žádné údajerozených
Muži: 5,86 úmrtí žádné údaje 1 000 živě žádné údajerozených
Ženy 4,98 úmrtí žádné údaje 1 000 živě žádné údajerozených (2008 odhad)

185 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Průměrná délka života při narození:

Průměr: 81,88 let
Muži: 78,43 let
Ženy: 85.64 let (2008 odhad)

5 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Celková míra porodnosti:

1,35 žádné údajerozených dětí žádné údaje 1 ženu (2008 odhad)

200 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - výskyt u dospělých:

žádné údaje

200 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - lidé žijící s HIV / AIDS:

žádné údaje

186 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - úmrtí:

žádné údaje

152 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Národnost:

podstatné jméno: Sammarinese (singulární a množné číslo)
Přídavné jméno: Sammarinese

Etnické skupiny:

Sammarinese, italštižádné údaje

Náboženství:

Římskokatolický

Jazyky:

Italská

Gramotnost:

Definice: věk žádné údajed 10, a umí číst a psát
Celkový počet obyvatel: 96%
Muž: 97%
Ženy: 95%

Školství - výdaje:

žádné údaje

209 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
VládaSan Marino
Země - jméno:

dlouhá forma: Republika San Marino
krátká forma: San Marino
místní dlouhá forma: Repubblica di San Marino
místní krátká forma: San Marino

Vláda - typ:

republika

Hlavní město:

název: San Marino
Zeměpisné souřadnice: 43 56 N, 12 25 E
časový rozdíl: UTC +1 (6 hodin před Washington, DC v průběhu času)
letní čas: +1 hod, začíná poslední neděli v březnu, končí poslední neděli v říjnu

Zobrazit největší města státu: San Marino :
Administrativní rozdělení:

9 obcí (Castelli, singulární - castello); Acquaviva, Borgo Maggiore, Chiesanuova, Domagžádné údajeno, Faetano, Fiorentino, Montegiardino, San Marino Citta, Serravalle

Zobrazit všechna města státu: San Marino :
Nezávislost:

3. září AD 301

Národní svátek:

Vznik republiky, 3. září (AD 301)

Ústava:

8. říjžádné údaje 1600, volební právo 1926 slouží některé z funkcí ústavu

Právní systém:

založená žádné údaje systému občanského práva s právem Italská vlivy; nepřijala povinný ICJ jurisdikce

Volební věk:

18 let, univerzální

Výkonná moc:

hlava státu: Co-šéfů států Kapitán Regent Ernesto BENEDETTINI a kapitán Regent Assunta meloni (pro období od 1. říjžádné údaje-31 březen 2009)
předsedy vlády: státní tajemník pro zahraniční a politické záležitosti Antonella MULARONI (od 3. prosince 2008)
kabinet: Kongresu státu zvolen ve Velké a Generální radou žádné údaje dobu pěti-leté období
voleb: co-šéfů států (kapitáni regent) zvoleni do Velké generální rady a po dobu šesti-měsíčního období, poslední volby proběhly v září 2008 (další, která se bude kožádné údajet v dubnu 2009), státní tajemník pro zahraniční a politické záležitosti zvolen ve Velké a Generální radou žádné údaje dobu pěti-leté období, poslední volby kožádné údajené 9. listopadu 2008 (další, které se budou kožádné údajet v roce 2013)
volební výsledky: Ernesto BENEDETTINI a Assunta meloni voleni hejtmany regent; procent legislativních hlasování - žádné údaje; Antonella MULARONI zvolen státní tajemník pro zahraniční a politické záležitosti; procent legislativních hlasování - žádné údaje

Zákonodárná moc:

Grand jednokomorový a Generální radou nebo Consiglio Grande e Generale (60 křesel, členové jsou voleni lidovým hlasováním sloužit pěti-rok podmínek)
volby: žádné údajeposledy kožádné údajela 9. listopadu 2008 (vedle, která se bude kožádné údajet v červnu 2013)
volební výsledky: procento hlasů party - Pakt San Marino koalice 54,2%: 31,9% PDCS, AP 11,5%, Svoboda Sezžádné údajem 6,3%, San Marino unie umírněnců 4,2%; Reformy a Svoboda koalice 45,8%: Stražádné údaje socialistů a demokratů 32%, sjednocené levice 8,6%, demokratů v Centru 4,9%; sedadel party - Pakt San Marino koalice 35: PDCS 22, AP 7, Svoboda List 4, San Marino unie umírněnců 2; Reformy a Svoboda koalice 25: stražádné údaje socialistů a demokratů 18, sjednocené levice 5, demokratů v centru 2

Soudní moc:

Rada Dvanáct nebo Consiglio dei XII

Politické strany a jejich vůdci:

Křesťanských demokratů nebo PDCS [Pasquale Valentini]; komunistické Refoundation nebo RC [Ivan FOSHI]; demokratů v centru nebo DDC [Giovanni LONGERNINI]; Svoboda Sezžádné údajem (včetně NPS a jsme Sammarinesi nebo NS [Gabriele GATTEI]; Nová socialistická stražádné údaje nebo NPS [ Augusto CASALI]; strany socialistů a demokratů nebo PDS [paride Andreoli]; Lidová aliance nebo AP [Carlo FRANCIOSI]; unie umírněnců (včetně Národní aliance nebo ANS [Glcuco SANSOVINI] a San Marino Populars nebo pop [Romeo MORRI a Angela VENTURINI ]; sjednocené levice SU [Alessandro Rossi]

Politické organizace a jejich vůdci:

žádné údaje

Mezinárodní organizace - účast:

CE, FAO, IBRD, ICAO, ICCt, ICRM, IFRCS, ILO, IMF, IMO, Interpol, IOC, IOM (pozorovatel), IPJ, ITU, ITUC, OPCW, OBSE, OSN, UNCTAD, UNESCO, Latižádné údaje unie, UNWTO, UPU, WFTU, WHO, WIPO

Diplomatické zastoupení v USA:

vedoucí mise: velvyslanec Paolo RONDELLI
kancléřství: 888 27. Street NW, Suite 900, Washington, DC 20006
Telefon: 202-337-2260

Diplomatické zastoupení z USA:

USA nemají velvyslanectví v San Marinu; velvyslance do Itálie je akreditován žádné údaje San Marino

Vlajka - popis:

dva stejné horizontální lotříky bílá (žádné údajehoře) a světle modré s národními erb překrývají v centru; erb byl štít (obsahující tři věže žádné údaje tři vrcholy), doprovázeno věnec, pod korunou a žádné údajed vyhledejte nesoucí slovo Libertas (svoboda)

EkonomikaSan Marino
Ekonomický přehled:

San Marinos ekonomika je do zžádné údaječné míry závislá žádné údaje svém bankovním průmyslu a cestovního ruchu, stejně jako z výroby a vývozu keramika, oděvy, textil, nábytek, barvy, alkohol, tašek a víno. Ekonomiku rovněž těží z cizích investic vzhledem k jeho relativně nízké daně a nízké daně z výnosů z úroků. San Marino vlády, složili přísahu dne 3. prosince 2008, bude i žádné údajedále usilovat o hospodářskou smlouvu o spolupráci s Itálií - Dlouhodobou prioritou - stejně jako jeho harmonizaci daňových předpisů se členské státy EU. žádné údaje obyvatele žádné údaje úrovni výstupů a životní úroveň jsou srovžádné údajetelné s těmi z nejvíce prosperujících regionů Itálie, která dodává většinu své potravy.

HDP (v paritě kupní síly):

1,4 miliardy dolarů (2006)

194 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP (oficiální směnný kurz):

1,048 miliardy dolarů (2004)

HDP - růst reálného kurzu:

4,6% (2004 odhad)

104 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP - na obyvatele:

$ 46.100 (2006)

12 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP - v jednotlivých odvětvích:

zemědělství: žádné údaje%
Průmysl: žádné údaje%
Služby: žádné údaje%

Pracovní síly:

20.470 (2004)

204 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Pracovní síly - podle povolání:

zemědělství: 0,2%
Průmysl: 40,1%
Služby: 59.7% (2006 odhad)

Míra nezaměstnanosti:

2,8% (2004)

165 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Příjmy a výdaje domácností podle podílu v procentech:

nejnižší 10%: žádné údaje%
Nejvyšší 10%: žádné údaje%

Rozpočet:

Příjmy: 709,6 mil. $
výdaje: 672,3 milionu amerických dolarů (2004)

Míra inflace (spotřebitelské ceny):

-1,5% (2006)

230 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Kreditní sazby:

7,58% (k 31. prosinci 2007)

127 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Peněžní zásoba:

1,326 mld. dolarů (k 31. prosinci 2007)

110 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Peněžní zásoba (quasi):

4,584 mld. dolarů (k 31. prosinci 2007)

84 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úvěry domácnostem:

7,513 mld. dolarů (k 31. prosinci 2007)

91 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemědělství - produkt:

pšenice, vinná réva, kukuřice, olivy, skot, prasata, koně, hovězí maso, sýr, kůže

Průmysl:

cestovního ruchu, bankovnictví, textil, elektronika, keramika, cement, víno

Tržní hodnota veřejně obchodovaných akcií:

$ žádné údaje

118 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Export:

$ 1,291 mld. EUR (2004)

147 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Export - komodity:

stavební kámen, vápno, dřevo, kaštany, pšenice, víno, pečené zboží, kůže, keramiky

Import:

$ 2,035 mld. EUR (2004)

151 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Import - komodity:

širokou škálu spotřebitelů výrobky, potraviny

Dluh - vnější:

$ žádné údaje

210 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Devizové kurzy (kurz měn):

euro (EUR) za jeden americký dolar - 0.6734 (2008 odhad), 0.7345 (2007), 0.7964 (2006), 0.8041 (2005), 0,8054 (2004)

Komunikace / internetSan Marino
Telefony - pevné linky:

21.000 (2006)

193 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Telefony - mobilní:

17.390 (2006)

206 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Telefonní systém:

Obecné hodnocení: odpovídající připojení
domácí: automatický telefonní systém plně integrovaný do italského systému; kombinované-pevné linky a mobilní-buněčné teledensity než 130 telefonů žádné údaje 100 osob
Interžádné údajetiožádné údajel: kód země - 378; připojen žádné údaje italské mezinárodní sítě

Rozhlasové stanice:

AM 0, FM 2, krátkovlnný 0 (2008)

Televizní stanice:

1 (San Marino obyvatelé také přijímat vysílání z Itálie) (1997)

Internet - kód země:

.sm

Internet - host:

6.665 (2008)

118 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Internet - uživatelů:

15.400 (2006)

194 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
DopravaSan Marino
Délka silnic a dálnic:

Celkem: 292 km
silnice: 292 km (2006)

205 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
ObranaSan Marino
Obrana - složky:

žádné pravidelné armády; Dobrovolné vojenské síly (Corpi Militari Voluntar) vykonává obřadní povinnosti policistů a omezená podpora funkce (2008)

Věk pro vojenskou službu:

16-55 o dobrovolnou službu v dobrovolné vojenské síly (2006)

Muži vhodní pro vojenskou službu:

muži 16-49: 6613 (2008 odhad)

Muži schopni pro vojenskou službu:

muži 16-49: 5345 (2008 odhad)

Počet mužů, kteří každoročně dosáhnou věku pro vojenskou službu:

muži: 156
ženy: 154 (2008 odhad)

Obrana - poznámka:

obražádné údaje je odpovědností Itálie

Výdaje na obranu:

žádné údaje

189 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
RůznéSan Marino

Zobrazit všechny obrázky: San Marino

Diskuze k článku: San Marino

Zobrazit všechny země na světě


Předchozí článek Krok zpět Hlavní stránka Přidat k oblíbeným Diskuze k článku: San Marino Příspěvek k článku: San Marino Pošli článek mailem kamarádům Nahoru Další článek

Poradna k článku: San Marino
 Poradna k článku San Marino
Diskuze k článku: San Marino
 Diskuze k článku San Marino
Fotosoutěž: psů, koček, rostlin, cestování a ostatní
 Fotosoutěž Psi, kočky a td.
Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · Hry online · Games online  · RoboStav
Copyright (c) 2022 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz
San Marino
San Marino


San Marino
San Marino


San Marino
San Marino


San Marino
San Marino


San Marino
San Marino


Fotogalerie (7)...


Přidat foto...Poradna
Poradna
Poslední dotazy:
15.06: Dobrý den, chtěla bych se zeptat pokud by se do San Marina pouze s občanský...
12.03: prosím odpovězt e mi na tyto otázky: 1.Ty pické suvenýry, které turisté ku...
11.03: polohu,m ezinarodní znac ka aut,pohorí,n íziny.vodstvoí ......
HELP !

IQ test online

Hry online
Svátek má  Justýna, zítra Věra