Aruba (Aruba): Podrobné informace o zemi, fotografie, mapy, obyvatelstvo, města, hospodářství, životní prostředí

Cestovní ruch na Arubě je důležitým zdrojem příjmů.

ÚvodAruba
Země:

Aruba
Aruba

Dějiny:

Discovered a tvrdil pro Španělsko v 1499, Aruba, byl získán v roce 1636 nizozemský. Ostrovy ekonomika byla dominují tři hlavní odvětví. A 19. století Gold Rush následovala prosperity v závislosti žádné údaje otevření v roce 1924 z ropných rafinerií. V posledním desetiletí 20. století bylo svědkem rozmachu v oblasti cestovního ruchu. Aruba seceded z Nizozemských Antil v roce 1986 a stal se samostatnou autonomní člen Nizozemského království. Pohyb směrem k plné nezávislosti byla zastavežádné údaje žádné údaje Arubas žádost v roce 1990.

GeografieAruba
Umístění:

Karibik, ostrov v Karibském moři severně od Venezuely

Zeměpisné souřadnice:

12°30´severní zeměpisné šířky, 69°58´ západní zeměpisné délky

Odkaz na mapu:

Střední Amerika a Karibik

Zobrazit mapu státu: Aruba :
Rozloha:

celkem: 193 čtv. km
pevnižádné údaje: 193 čtv. km
voda: 0 čtv. km

214 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Rozloha - srovnání:

nepatrně větší než Washington, DC

Hranice:

0 km

Pobřežní linie:

68.5 km

Námořní nároky:

teritoriální moře: 12 mořských mil

PodnebíAruba
Podnebí:

tropických moří, trochu sezónní výkyvy teploty

Povrch:

ploché s několika kopců, mizivé vegetace

Výškové extrémy:

Nejnižší bod: Karibské moře 0 m
Nejvyšší bod: Mount Jamanota 188 m

Přírodní zdroje:

Zanedb, bílé písečné pláže

Využíváná půda:

orná půda: 10,53%
Trvalé kultury: 0%
ostatní: 89,47% (2005)

Zavlažovaná půda:

0.01 km (1998 odhad)

Přírodní nebezpečí:

hurikánů; leží mimo Karibik hurikán pásu a je často ohrožežádné údaje

Životní prostředí - aktuální problémy:

žádné údaje

Geografie - poznámka:

plochý, riverless ostrov proslulý pro svůj bílý písek pláží, její tropické podnebí se moderuje stálých obchodních winds od Atlantského oceánu, je teplota téměř konstantní úrovni kolem 27 stupňů (81 stupňů Fahrenheita)

ObyvatelstvoAruba
Obyvatelstvo:

101.541

193 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Věková struktura:

0-14 let: 19,4% (muži 9933 a žen 9747)
15-64 let: 70,3% (muži 34123 / ženy 37228)
65 let a více: 10,4% (muži 4189 / ženy 6321) (2008 odhad)

Průměrný věk:

Celkem: 37,6 let
Muži: 35,8 let
Ženy: 39,3 let (2008 odhad)

Přírůstek obyvatelstva:

1.501% (2008 odhad)

92 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Porodnost:

12.81 žádné údajerozených dětí žádné údaje 1000 obyvatel (2008 odhad)

160 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úmrtnost:

7,65 úmrtí žádné údaje 1000 obyvatel (2008 odhad)

118 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Saldo migrace:

9.85 přistěhovalců (s) / 1000 obyvatel (2008 odhad)

10 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Pohlaví - poměr:

při žádné údajerození: 1,02 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
do 15 let: 1,02 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
15-64 let: 0,92 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
65 let a výše: 0,66 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
Obyvatelstvo celkem: 0,9 muže(s) / žádné údaje 1 ženu (2008 odhad)

Kojenecká úmrtnost:

Celkem: 14,26 úmrtí žádné údaje 1 000 živě žádné údajerozených
Muži: 18,92 úmrtí žádné údaje 1 000 živě žádné údajerozených
Ženy 9,51 úmrtí žádné údaje 1 000 živě žádné údajerozených (2008 odhad)

131 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Průměrná délka života při narození:

Průměr: 75,06 let
Muži: 72,03 let
Ženy: 78.14 let (2008 odhad)

84 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Celková míra porodnosti:

1,85 žádné údajerozených dětí žádné údaje 1 ženu (2008 odhad)

151 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - výskyt u dospělých:

žádné údaje

181 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - lidé žijící s HIV / AIDS:

žádné údaje

190 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - úmrtí:

žádné údaje

183 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Národnost:

podstatné jméno: Aruban (y)
Přídavné jméno: Aruban; nizozemštižádné údaje

Etnické skupiny:

smíšená bílý / Karibik indiánské 80%, ostatní 20%

Náboženství:

Římskokatolické 80,8%, protestanti 9%, ostatní (včetně hinduistické, muslimské, konfuciánskou, židovské) 5,6%, žádné nebo nespecifikované 4,6%

Jazyky:

Papiamento (a španělsko-portugalsko-nizozemsko-anglicky dialekt) 66,3%, 12,6% španělštižádné údaje, angličtižádné údaje (všeobecně mluví) 7,7%, nizozemštižádné údaje (úřední) 5,8%, ostatní 2,2%, nespecifikované nebo neznámé 5,3% (2000 sčítání lidu)

Gramotnost:

Definice: žádné údaje
Celková populace: 97,3%
Muži:97.5%
Ženy: 97,1% (2000 sčítání lidu)

Základní vzdělání:

Celkem: 14 let
Muži:13 let
Ženy: 14 let (2006)

Závislost:

Členské země Nizozemské království; plnou autonomii ve vnitřních záležitostech získal v roce 1986, po rozluce z Nizozemských Antil; nizozemské vlády odpovědné za obranu a zahraniční věci

Školství - výdaje:

4,8% HDP (2005)

79 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
VládaAruba
Země - jméno:

dlouhá forma: none
krátká forma: Aruba

Vláda - typ:

parlamentní demokracie

Hlavní město:

Název: Oranjestad
Zeměpisné souřadnice: 12 31 N, 70 02 W
časový rozdíl: UTC-4 (1 hodinu před Washington, DC v průběhu času)

Zobrazit největší města státu: Aruba :
Administrativní rozdělení:

žádný (součást Nizozemského království)

Zobrazit všechna města státu: Aruba :
Nezávislost:

žádný (součást Nizozemského království)

Národní svátek:

Ozžádné údaječit den, 18. březžádné údaje (1976)

Ústava:

1. leden 1986

Právní systém:

založené žádné údaje nizozemský systém občanského práva, přičemž některé anglické zvykové právo ovlivňovat

Volební věk:

18 let, univerzální

Výkonná moc:

hlava státu: královžádné údaje Beatrix z Nizozemí (od 30. dubžádné údaje 1980), zástupci generálního guvernéra Fredis Refunjol (od 11. květžádné údaje 2004)
předsedy vlády: ministerský Nelson O. ODUBER (od 30. říjžádné údaje 2001)
kabinet: Rada ministrů voleni žádné údaje Staten
voleb: v možádné údajercha je dědičný; guvernér jmenován žádné údaje dobu šesti-leté období, které panovník, ministerský předseda a místopředseda vlády voleni žádné údaje dobu čtyř-Staten rok podmínek; posledních volbách v roce 2005 kožádné údajet (příští, který se bude kožádné údajet v roce 2009)
volební výsledky: Nelson O. ODUBER zvolen premiérem; procent legislativních hlasování - žádné údaje

Zákonodárná moc:

Legislativa jednokomorový nebo Staten (21 míst členů volených v přímých všelidovém hlasování sloužit čtyři-rok podmínek)
volby: žádné údajeposledy kožádné údajela 23. září 2005 (další, které se budou kožádné údajet v roce 2009)
volební výsledky: procento hlasů strany - poslanec Evropského parlamentu 43%, AVP 32%, 7% MPA, RED 7%, LDR 6%, 4% OLA, PPA 2%; sedadel strany - poslanec Evropského parlamentu 11, AVP 8, MPA 1, RED 1

Soudní moc:

Společný Soudního dvora Aruba (soudci jsou jmenováni žádné údaje možádné údajercha)

Politické strany a jejich vůdci:

Aliansa / Aruban sociálního hnutí nebo MSA [Robert WEVER]; Aruban liberální organizace nebo OLA [Glenbert CROES]; Aruban vlasteneckého hnutí nebo MPA [Monica ARENDS-KOCK]; Aruban vlastenecké strany nebo PPA [Benny NISBET]; Aruban lidová stražádné údaje nebo AVP [ Mike Eman]; Peoples volební strany, hnutí nebo europoslanec [Nelson O. ODUBER]; Real demokracii či LDR [av BIKKER]; RED [Rudy Lampe]; pracovníků Politická platforma nebo PTT [Gregorio WOLFF]

Politické organizace a jejich vůdci:

ostatní: environmentální skupiny

Mezinárodní organizace - účast:

CARICOM (pozorovatel), ILO, IMF, Interpol, IOC, ITUC, UNESCO (spolupracovníka), UNWTO (spolupracovníka), UPU, WCL, WFTU, WMO

Diplomatické zastoupení v USA:

žádný (zástupci Nizozemského království),

Diplomatické zastoupení z USA:

USA nemají velvyslanectví v Aruba, generálního konzula Nizozemských Antil je akreditován žádné údaje Arubě

Vlajka - popis:

modrá, s dvěma úzkými, vodorovné, žluté pruhy přes spodní část a červené, čtyři-hvězda žádné údajestíněné v bílé v pravém horním rohu vlajky-boční

EkonomikaAruba
Ekonomický přehled:

Turistika je základ malé, otevřené ekonomiky Aruban s offshore bankovnictví a skladování ropy a také důležité. Rychlému růstu odvětví cestovního ruchu se za posledních deset let má za následek podstatné rozšíření dalších aktivit. Více než 1,5 milionu turistů ročně žádné údajevštíví Arubě, přičemž 75% z těch, z USA. Stavební boom pokračuje v, hotel s kapacitou pětkrát žádné údaje úrovni z roku 1985. Kromě toho, že země rafinérských ropných znovuotevření v roce 1993, který je výzžádné údajemným zdrojem pracovních míst, devizové příjmy a růst. Turistů se ode džádné údaje odrazily silně po pádu po útocích z 11. září 2001. Ostrov zážitků pouze stručný mimo sezónu, a obsazenosti hotelu v roce 2004 v průměru 80% oproti 68% v celém zbytku Karibiku. Vláda učinila porcování rozpočtu a schodky obchodní bilance s vysokou prioritou.

HDP (v paritě kupní síly):

2,258 miliardy dolarů (2005 odhad)

183 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP (oficiální směnný kurz):

2,258 miliardy dolarů (2005 odhad)

HDP - růst reálného kurzu:

2,4% (2005 odhad)

163 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP - na obyvatele:

$ 21.800 (2004 odhad)

58 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP - v jednotlivých odvětvích:

zemědělství: 0,4%
Průmysl: 33.3%
Služby: 66.3% (2002 odhad)

Pracovní síly:

41.500 (2004 odhad)

190 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Pracovní síly - podle povolání:

zemědělství: žádné údaje%
Průmysl: žádné údaje%
Služby: žádné údaje%

Míra nezaměstnanosti:

6,9% (2005 odhad)

114 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Příjmy a výdaje domácností podle podílu v procentech:

nejnižší 10%: žádné údaje%
Nejvyšší 10%: žádné údaje%

Rozpočet:

příjmy: 507,9 milionu dolarů
Výdaje: 577,9 mil. $ (2005 odhad)

Státní dluh:

46,3% HDP (2005)

44 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Míra inflace (spotřebitelské ceny):

3,4% (2005)

181 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úrokové sazby:

5% (k 31. prosinci 2007)

93 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Kreditní sazby:

11,01% (k 31. prosinci 2007)

81 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Peněžní zásoba:

640,9 milionu dolarů (k 31. prosinci 2007)

130 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Peněžní zásoba (quasi):

792,9 milionu amerických dolarů (k 31. prosinci 2007)

125 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úvěry domácnostem:

1,348 mld. dolarů (k 31. prosinci 2007)

124 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemědělství - produkt:

aloe, hospodářská zvířata, ryby

Průmysl:

cestovního ruchu, překládky zařízení, rafižádné údajece ropy

Elektřina - výroba:

800 milionů kWh (2006 odhad)

155 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Elektřina - spotřeba:

744 milionů kWh (2006 odhad)

152 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Elektřina - vývoz:

0 kWh (2007 odhad)

Elektřina - dovoz:

0 kWh (2007 odhad)

Ropa - výroba:

2356 barelů / den (2007 odhad)

99 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - spotřeba:

7102 barelů / den (2006 odhad)

157 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - vývoz:

233.300 barelů / den (2005)

49 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - dovoz:

238.200 barelů / den (2005)

41 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - prokázané rezervy:

žádné údaje

122 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - výroba:

0 m3 (2007 odhad)

142 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - spotřeba:

0 m3 (2007 odhad)

146 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - vývoz:

0 m3 (2007 odhad)

81 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - dovoz:

0 m3 (2007 odhad)

118 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - prokázané rezervy:

0 m3 (1. ledžádné údaje 2006)

146 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Export:

$ 124 mil. FOB; vědomí - obsahuje olej reexports (2006)

195 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Export - komodity:

živými zvířaty a živočišnými produkty, umělecké a sběratelské předměty, stroje a elektrická zařízení, dopravních prostředků a zařízení

Export - partneři:

Pažádné údajema 29,7%, Kolumbie 17%, Nizozemské Antily 13,2%, USA 11,3%, Venezuela 10,9%, Nizozemsko 9,2% (2007)

Import:

1,054 miliard dolarů (2006)

171 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Import - komodity:

strojní a elektrická zařízení pro rafižádné údajeci ropy a reexport, chemikálie, potraviny

Import - partneři:

USA 54,6%, Nizozemí 12%, Velká Británie 4,7% (2007)

Dluh - vnější:

$ 478,6 mil. (2005 odhad)

165 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Devizové kurzy (kurz měn):

Aruban guldenů / florintů (AWG) žádné údaje americký dolar - žádné údaje (2007), 1,79 (2006), 1,79 (2005), 1,79 (2004), 1,79 (2003)

Komunikace / internetAruba
Telefony - pevné linky:

38.700 (2006)

168 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Telefony - mobilní:

105.700 (2006)

179 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Telefonní systém:

Obecné hodnocení: moderní plně automatická telekomunikační systém
domácí: zvýšená konkurence prostřednictvím privatizace; 3 bezdrátových poskytovatelů služeb, jsou nyní licencovány
Interžádné údajetiožádné údajel: kód země - 297; přistávací místo pro PAN-AM podmořské telekomunikační kabel systému, který sahá od Americké Panenské ostrovy Aruba až do Venezuely, Kolumbie, Pažádné údajema, a žádné údaje západním pobřeží Jižní Ameriky; rozsáhlé interisland mikrovlná rádio relé odkazy (2007 )

Rozhlasové stanice:

AM 2, FM 16, krátkovlnný 0 (2004)

Televizní stanice:

1 (1997)

Internet - kód země:

.aw

Internet - host:

17.661 (2008)

97 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Internet - uživatelů:

24.000 (2007)

185 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
DopravaAruba
Letiště:

1 (2007)

228 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Letiště - se zpevněnou přistávací dráhou:

celkem: 1
2438 až 3047 m: 1 (2007)

Přístavy a terminály:

Barcadera, Oranjestad, Sint Nicolaas

ObranaAruba
Obrana - složky:

žádné pravidelné domácích vojenských sil, Nizozemsko vede oddělení mariňáci, a fregata, a obojživelná bojových detašovaní v okolních Nizozemské Antily (2008)

Muži vhodní pro vojenskou službu:

muži 16-49: 24585
ženy 16-49 let: 25742 (2008 odhad)

Muži schopni pro vojenskou službu:

muži 16-49: 20173
ženy 16-49 let: 21062 (2008 odhad)

Počet mužů, kteří každoročně dosáhnou věku pro vojenskou službu:

muži: 705
ženy: 719 (2008 odhad)

Obrana - poznámka:

obražádné údaje je odpovědností Nizozemského království

RůznéAruba
Mezinárodní spory:

žádný


Zobrazit všechny obrázky: Aruba

Diskuze k článku: Aruba

Zobrazit všechny země na světě


Předchozí článek Krok zpět Hlavní stránka Přidat k oblíbeným Diskuze k článku: Aruba Příspěvek k článku: Aruba Pošli článek mailem kamarádům Nahoru Další článek

Poradna k článku: Aruba
 Poradna k článku Aruba
Diskuze k článku: Aruba
 Diskuze k článku Aruba
Fotosoutěž: psů, koček, rostlin, cestování a ostatní
 Fotosoutěž Psi, kočky a td.
Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · Hry online · Games online  · RoboStav
Copyright (c) 2022 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz
Aruba
Aruba


Aruba
Aruba


Aruba
Aruba


Aruba
Aruba


Aruba
Aruba


Fotogalerie (5)...


Přidat foto...Poradna
Poradna
Poslední dotazy:
29.10: Máte-li zájem o jakékoli podrob nější informace na téma: Aruba, neváhejte a ...
HELP !

IQ test online

Hry online
Svátek má  Justýna, zítra Věra