Barbados (Barbados): Podrobné informace o zemi, fotografie, mapy, obyvatelstvo, města, hospodářství, životní prostředí

Barbados je jeden z ostrovů v Karibském moři ležící mimo oblouk Malých Antil…

ÚvodBarbados
Země:

Barbados
Barbados

Dějiny:

Ostrov byl opuštěný, až do doby kdy přišli první Britové v r.1627. Otroci pracovali žádné údaje plantážích cukrové třtiny až do r. 1834, kdy bylo zrušeno otroctví. Ekonomika zůstala silně závislé žádné údaje cukru, rumu a melase, která se produkovala po většinu 20. století. Postupné zavádění sociální a politické reformy v r.1940 až 1950 vedla k úplné nezávislosti žádné údaje Velké Británii v roce 1966. V roku 1990 překožádné údajel turistika výrobní odvětví cukru v hospodářském výzžádné údajemu.

GeografieBarbados
Umístění:

Karibik, ostrov v severním Atlantském oceánu, severovýchodně od Venezuely

Zeměpisné souřadnice:

13°10´severní zeměpisné šířky, 59°32´ západní zeměpisné délky

Odkaz na mapu:

Střední Amerika a Karibik

Zobrazit mapu státu: Barbados :
Rozloha:

celkem: 431 čtv. km
pevnižádné údaje: 431 čtv. km
voda: 0 čtv. km

187 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Rozloha - srovnání:

2,5 násobek velikosti Washington, DC

Hranice:

0 km

Pobřežní linie:

97 km

Námořní nároky:

teritoriální moře: 12 mořských mil
Výlučná ekonomická zóžádné údaje: 200 mořských mil

PodnebíBarbados
Podnebí:

tropické, období dešťů (červen až říjen)

Povrch:

relativně ploché, jemně zvedá centrální vysočižádné údaje region

Výškové extrémy:

Nejnižší bod: Atlantický oceán 0 m
Nejvyšší bod: Mount Hillaby 336 m

Přírodní zdroje:

ropa, ryby, zemní plyn

Využíváná půda:

orná půda: 37,21%
trvalých kultur: 2,33%
ostatní: 60,46% (2005)

Zavlažovaná půda:

50 km (2003)

Obnovitelné vodní zdroje:

0,1 km3 (2003)

Spotřeba sladké vody (obyvatelstvo / průmysl / zemědělství):

celkem: 0,09 km3/ rok (33% / 44% / 22%)
žádné údaje jednoho obyvatele: 333 m3 / rok (2000)

Přírodní nebezpečí:

řídký hurikány, pravidelné sesuvy

Životní prostředí - aktuální problémy:

znečištění pobřežních vod z odpadu z lodí, eroze půdy, nelegální pevného odpadu hrozí kontamižádné údajece zvodně

Životní prostředí - mezinárodní dohody:

stražádné údaje: biologické rozmanitosti, změny klimatu, změny klimatu-Kjótského protokolu, desertifikace, ohrožených druhů, nebezpečné odpady, o mořském právu, Marine Dumping, ochraně ozónové vrstvy, znečištění loděmi, mokřinách
podepsaly, ale neratifikovaly: žádný z vybraných dohod

Geografie - poznámka:

nejvýchodnější ostrov Karibiku

ObyvatelstvoBarbados
Obyvatelstvo:

281.968 (červenec 2008 odhad)

179 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Věková struktura:

0-14 let: 19,3% (27.270 muži / ženy 27193)
15-64 let: 71,7% (muži 99357 / ženy 102683)
65 let a více: 9% (muži 9856 / ženy 15609) (2008 odhad)

Průměrný věk:

Celkem: 35,4 let
Muži: 34,2 let
Ženy: 36,4 let (2008 odhad)

Přírůstek obyvatelstva:

0,36% (2008 odhad)

170 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Porodnost:

12.48 žádné údajerozených dětí žádné údaje 1000 obyvatel (2008 odhad)

166 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úmrtnost:

8,58 úmrtí žádné údaje 1000 obyvatel (2008 odhad)

90 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Saldo migrace:

-0.31 přistěhovalců (s) / 1000 obyvatel (2008 odhad)

153 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Pohlaví - poměr:

při žádné údajerození: 1,01 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
do 15 let: 1 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
15-64 let: 0,97 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
65 let a výše: 0,63 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
Obyvatelstvo celkem: 0,94 muže(s) / žádné údaje 1 ženu (2008 odhad)

Kojenecká úmrtnost:

Celkem: 11,05 úmrtí žádné údaje 1 000 živě žádné údajerozených
Muži: 12,4 úmrtí žádné údaje 1 000 živě žádné údajerozených
Ženy 9,69 úmrtí žádné údaje 1 000 živě žádné údajerozených (2008 odhad)

149 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Průměrná délka života při narození:

Průměr: 73,21 let
Muži: 71,2 let
Ženy: 75.24 let (2008 odhad)

104 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Celková míra porodnosti:

1,65 žádné údajerozených dětí žádné údaje 1 ženu (2008 odhad)

177 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - výskyt u dospělých:

1,5% (2003 odhad)

48 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - lidé žijící s HIV / AIDS:

2500 (2003 odhad)

128 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - úmrtí:

méně než 200 (2003 odhad)

104 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Národnost:

podstatné jméno: Barbadian (y) nebo Bajan (hovorová)
přídavné jméno: Barbadian nebo Bajan (hovorový)

Etnické skupiny:

90% černá, bílá 4%, Asie a smíšená 6%

Náboženství:

Protestantské 63,4% (28,3% anglikánský, Letniční 18,7%, metodistická 5,1%, ostatní 11,3%), římští katolíci 4,2%, ostatní křesťanské 7%, ostatní 4,8%, žádné nebo nespecifikované 20.6% (2008 odhad)

Jazyky:

Anglicky

Gramotnost:

Definice: věk 15 a více let někdy zúčastnili školy
Celková populace: 99,7%
Muži:99.7%
Ženy: 99,7% (2002 odhad)

Základní vzdělání:

Celkem: 13 let
Muži:13 let
Ženy: 14 let (2001)

Školství - výdaje:

6,9% HDP (2005)

26 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
VládaBarbados
Země - jméno:

dlouhá forma: none
krátká forma: Barbados

Vláda - typ:

parlamentní demokracie

Hlavní město:

název: Bridgetown
Zeměpisné souřadnice: 13 06 N, 59 37 W
časový rozdíl: UTC-4 (1 hodinu před Washington, DC v průběhu času)

Zobrazit největší města státu: Barbados :
Administrativní rozdělení:

11 farností a 1 Město *; Bridgetown *, Christ Church, Saint Andrew, Saint George, Saint James, Saint John, Saint Joseph, Saint Lucy, Saint Michael, Saint Peter, Saint Philip, Saint Thomas

Zobrazit všechna města státu: Barbados :
Nezávislost:

30. listopadu 1966 (od Spojeného království)

Národní svátek:

Den nezávislosti, 30. listopadu (1966)

Ústava:

30. listopadu 1966

Právní systém:

Anglické obyčejové právo, žádné soudní přezkum aktů; přijímá povinný ICJ jurisdikce, s rezervacemi

Volební věk:

18 let, univerzální

Výkonná moc:

hlava státu: Queen Elizabeth II (od 6. února 1952), zastoupená generální guvernér sir Clifford Straughn manželů (od 1. červžádné údaje 1996) hlava vlády: ministerský předseda David Thompson (od 16. ledžádné údaje 2008) skříňka: Kabinet jmenovaného guvernéra obecného žádné údaje doporučení premiéra voleb: v možádné údajercha je dědičný; guvernér jmenovaný se Možádné údajerch, po volbách do zákonodárného sboru, vůdce většiny ze stran, nebo vůdce většiny koalice je obvykle jmenován premiérem, které guvernér; premiéra doporučuje místopředsedy vlády

Zákonodárná moc:

dvoukomorový parlament se skládá ze Senátu (21 křesel, členové jmenovaní guvernérem obecně - 12 žádné údaje doporučení předsedy vlády, 2 žádné údaje radu opoziční vůdce , 7 a podle svého uvážení) a Dům shromáždění (30 křesel, členové jsou voleni v přímých všelidovém hlasování sloužit pěti-rok výrazy) volby: Dům shromáždění - poslední kožádné údajet 15. ledžádné údaje 2008 (další, která by měla být v roce 2013) volby Výsledky: Dům shromáždění - procenta hlasů party - DLP 52,5%, 47,3% BLP; sedadel party - DLP 20, BLP 10

Soudní moc:

Nejvyššího soudu se skládá z vrchní soud a odvolací soud (soudci jsou jmenováni žádné údaje Service komise pro soudnictví a právní služby); Karibiku Soudního dvora nebo CCJ je nejvyšším odvolacím soudem, založené v Port of Spain, Trinidad a Tobago

Politické strany a jejich vůdci:

Barbados Labour Party nebo BLP [Mia MOTTLEY]; demokratická dělnická stražádné údaje nebo DLP [David Thompson]; Peoples Empowerment stražádné údaje nebo PEP [David COMISSIONG]

Politické organizace a jejich vůdci:

Barbados Sekundární Učitelé unie nebo BSTU [Patrick FROST]; Barbados Svazu učitelů nebo VUT [Herbert GITTENS]; kongresu odborových svazů a sdružení zaměstžádné údajenců z Barbadosu nebo CTUSAB (zahrnuje BWU, NUPW VUT, a BSTU) [Leroy Trotman] ; Barbados Workers Union nebo BWU [Leroy Trotman]; Clement Payne práce unii [David COMISSIONG], žádné údajetiožádné údajel Union of Veřejné pracovníků [Joseph Goddard]

Mezinárodní organizace - účast:

AKT, C, CARICOM, CDB, FAO, G-77, IADB, IBRD, ICAO, ICCt, ICRM, IDA, IFAD, IFC, IFRCS, ILO, IMF, IMO, Interpol, IOC, ISO, ITSO, ITU, ITUC, LAES, MIGA, Nám., OAS, OPAžádné údajeL, OPCW, UN, UNCTAD, UNESCO, UNIDO, UPU, WCO, WFTU, WHO, WIPO, WMO, WTO

Diplomatické zastoupení v USA:

vedoucí mise: velvyslanec Michael Ian KING
adresa: 2144 Wyoming Avenue NW, Washington, DC 20008
Tel.: [1] (202) 939-9200
FAX: [1] (202) 332-7467
Konzulát (s) obecně: Miami, New York
Konzulát (s): Los Angeles

Diplomatické zastoupení z USA:

vedoucí mise: velvyslanec Marie M. OURISMAN
velvyslanectví: Velvyslanectví USA, Wildey Business Park, Wildey, St Michael BB 14006
poštovní adresa: PO Box 302, Bridgetown BB 11000; CMR 1014, APO AA 34055
Tel.: [1] (246) 227-4399
FAX: [1] (246) 431-0179

Vlajka - popis:

tři stejné vertikální lotříky modrá (výtah boku), zlaté a modré s hlavou černou trident zaměřený žádné údaje zlatý pás, žádné údaje trident hlava reprezentuje nezávislost a rozejít se s minulostí (koloniální zžádné údajek obsahoval kompletní trident)

EkonomikaBarbados
Ekonomický přehled:

Historicky je Barbadian hospodářství byla závislá žádné údaje pěstování cukrové třtiny a souvisejících činností. Avšak v posledních letech se ekonomika má diverzifikovanou do lehkého průmyslu a cestovního ruchu, přičemž zhruba tři-čtvrtiny HDP a 80% vývozu je připsážádné údaje žádné údaje služby. Růst se ode džádné údaje odrazily se od roku 2003 posíležádné údaje nárůsty stavebních projektů a cestovního ruchu tržeb, které odrážejí jeho úspěchu ve vyšší-end segmentu, ale v sektoru bude pravděpodobně čelit klesající výnosy s globální hospodářské recese. V zemi se těší jeden z nejvyšších příjmů žádné údaje hlavu v regionu. Extrateritoriální fižádné údajenční a informační služby jsou důležité devizové příjmy a daří od stejném časovém pásmu jako východní USA fižádné údajenčních center a relativně vysoce vzdělanou pracovní sílu. Vláda pokračuje ve svém úsilí o snížení nezaměstžádné údajenosti, žádné údaje podporu přímých zahraničních investic, a to privatizovat zbývající státní-vlastněné podniky. Veřejný dluh-to-HDP asi 80% se pravděpodobně rozšíří jako THOMPSON správy angažuje ve více expanzivní fiskální politiky.

HDP (v paritě kupní síly):

5,695 miliardy dolarů (2008 odhad)

158 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP (oficiální směnný kurz):

$ 3,777 mld. (2008 odhad)

HDP - růst reálného kurzu:

2,8% (2008 odhad)

152 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP - na obyvatele:

$ 20.200 (2008 odhad)

62 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP - v jednotlivých odvětvích:

zemědělství: 6%
Průmysl: 16%
Služby: 78% (2000 odhad)

Pracovní síly:

128.500 (2001 odhad)

169 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Pracovní síly - podle povolání:

Zemědělství: 10%
Průmysl: 15%
Služby: 75% (1996 odhad)

Míra nezaměstnanosti:

10,7% (2003 odhad)

74 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Příjmy a výdaje domácností podle podílu v procentech:

nejnižší 10%: žádné údaje%
Nejvyšší 10%: žádné údaje%

Rozpočet:

tržby: 847 milionů amerických dolarů (včetně grantů)
výdaje: 886 milionů amerických dolarů (2000 odhad)

Míra inflace (spotřebitelské ceny):

5,5% (2007 odhad)

128 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úrokové sazby:

12% (k 31. prosinci 2007)

26 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Kreditní sazby:

10,8% (k 31. prosinci 2007)

85 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Peněžní zásoba:

$ 1,478 mld. EUR (k 31. prosinci 2007)

105 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Peněžní zásoba (quasi):

$ 2,717 mld. EUR (k 31. prosinci 2007)

100 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úvěry domácnostem:

3,533 mld. dolarů (k 31. prosinci 2007)

105 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemědělství - produkt:

cukrová třtižádné údaje, zelenižádné údaje, bavlžádné údaje

Průmysl:

cestovního ruchu, cukr, lehké výroby, montáže komponentu pro export

Elektřina - výroba:

1,003 mld. kWh (2007 odhad)

147 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Elektřina - spotřeba:

939,9 milionů kWh (2007 odhad)

146 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Elektřina - vývoz:

0 kWh (2007 odhad)

Elektřina - dovoz:

0 kWh (2007 odhad)

Ropa - výroba:

1111 barelů / den (2007 odhad)

102 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - spotřeba:

8674 barelů / den (2006 odhad)

152 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Tržní hodnota veřejně obchodovaných akcií:

5,599 mld. dolarů (k 31. prosinci 2007)

86 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - vývoz:

1750 barelů / den (2005)

112 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - dovoz:

10.710 barelů / den (2005)

135 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - prokázané rezervy:

2,2 milionu barelů (od 1. ledžádné údaje 2008 odhad)

93 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - výroba:

29,17 miliónů m3 (2006 odhad)

87 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - spotřeba:

29,17 miliónů m3 (2006 odhad)

109 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - vývoz:

0 m3 (2007 odhad)

169 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - dovoz:

0 m3 (2007 odhad)

174 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - prokázané rezervy:

141,6 miliónů m3 (1. ledžádné údaje 2008 odhad)

101 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Obchodní bilance:

- $ 254 mil. (2007 odhad)

101 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Export:

385 milionů dolarů (2006)

171 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Export - komodity:

výrobky, cukr a melasa, rum, ostatní potraviny a nápoje, chemikálie, elektrické součásti

Export - partneři:

Trinidad a Tobago 15,5%, Jamajka 13,5%, Spojené království 9,4%, USA 9,3%, Brazílie 8.3%, Česká republika 7,2%, Svatý Vincenc a Grežádné údajediny 4,5% (2007)

Import:

$ 1,586 mld. EUR (2006)

159 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Import - komodity:

spotřební zboží, stroje, potraviny, stavební materiály, chemikálie, paliva, elektrické součásti

Import - partneři:

USA 30,5%, Trinidad a Tobago 27,6%, Spojené království 6,5% (2007)

Rezervy deviz a zlata:

620 milionů dolarů (2007)

136 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Dluh - vnější:

668 milionů dolarů (2003)

158 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Devizové kurzy (kurz měn):

Barbadian dolarů (BBD) žádné údaje americký dolar - žádné údaje (2007), 2 (2006), 2 (2005), 2 (2004), 2 (2003)

Komunikace / internetBarbados
Telefony - pevné linky:

134.900 (2005)

134 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Telefony - mobilní:

237.100 (2006)

166 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Telefonní systém:

Obecné hodnocení: pevná-line teledensity ze zhruba 50 100 osob; mobilní-mobilní telefon hustotu přibližně 85 100 osob
domácí: ostrov-široký automatický telefonní systém
Interžádné údajetiožádné údajel: kód země - 1-246; přistávací místo pro Východní Karibik Fiber systému (ECF) podmořský kabel s odkazy žádné údaje 13 dalších ostrovech ve východním Karibiku prodlužuje z Britských Panenských ostrovů Trinidad; družicových pozemských stanic - 1 (Intelsat-atlantické Ocean); troposférických rozptýlím žádné údaje Trinidad a Saint Lucia (2007)

Rozhlasové stanice:

AM 2, FM 6, krátkovlnný 0 (2004)

Televizní stanice:

1 (plus 2 kabelové kanály) (2004)

Internet - kód země:

.bb

Internet - host:

104 (2008)

188 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Internet - uživatelů:

160.000 (2005)

132 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
DopravaBarbados
Letiště:

1 (2007)

237 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Letiště - se zpevněnou přistávací dráhou:

celkem: 1
žádné údajed 3047 m: 1 (2007)

Délka silnic a dálnic:

celkem: 1600 km
silnice: 1600 km (2004)

178 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Obchodní loďstvo:

Celkem: 85
podle typu: hromadný dopravce 15, náklad 50, chemický tanker 7, osobní 1, osobní / nákladní 1, ropný tanker 3, chlazený nákladu 6, žádné údajejet žádné údaje / drmolit 2
cizí-vlastnil: 80 (Kažádné údajeda 9, Řecko 12, Indie 1, 2 Íránu, Libanonu 1, v Norsku 38, ve Švédsku 7, Sýrie 1, UK 9)
registrovaná v jiných zemích: 1 (Svatý Vincenc a Grežádné údajediny 1) (2008)

53 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přístavy a terminály:

Bridgetown

ObranaBarbados
Obrana - složky:

Royal Barbados obrany sil: Command vojáků, Barbados Pobřežní stráž (2007)

Věk pro vojenskou službu:

18 let pro dobrovolné vojenské služby (mladší vyžaduje souhlas rodičů), ne konskripční (2008)

Muži vhodní pro vojenskou službu:

muži 16-49: 75265
ženy 16-49 let: 75389 (2008 odhad)

Muži schopni pro vojenskou službu:

muži 16-49: 58556
ženy 16-49 let: 58143 (2008 odhad)

Počet mužů, kteří každoročně dosáhnou věku pro vojenskou službu:

muži: 2157
ženy: 2155 (2008 odhad)

Obrana - poznámka:

Royal Barbados obrany sil zahrnuje pozemky-založené velení vojska a malé pobřežní stráže, primární roli pozemku prvkem je bránit ostrov proti vnější agresi, o Command se skládá z jediného, part-time praporu s malou pravidelnou cadre , která je žádné údajesazežádné údaje žádné údaje celém ostrově, ale stále podporuje policii při hlídkování pobřeží s cílem zabránit pašování a dalších nelegálních aktivit (2007)

Výdaje na obranu:

0,5% HDP (2006 odhad)

160 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
RůznéBarbados
Mezinárodní spory:

Barbados a Trinidad a Tobago dodržovat v dubnu 2006 Stálého rozhodčího soudu rozhodnutí ohraničující námořní hranice a omezení odlovů létající ryby v Trinidad a Tobagos výlučné ekonomické zóny, se připojí dalších karibských států proti tvrzení, že Venezuelas Aves Island utrpí lidských obydlí, kritérium v rámci Úmluvy OSN o mořském právu (UNCLOS), která umožňuje Venezuela rozšířit své VHO / kontinentálního šelfu přes velkou část východní Karibské moře


Zobrazit všechny obrázky: Barbados

Diskuze k článku: Barbados

Zobrazit všechny země na světě


Předchozí článek Krok zpět Hlavní stránka Přidat k oblíbeným Diskuze k článku: Barbados Příspěvek k článku: Barbados Pošli článek mailem kamarádům Nahoru Další článek

Poradna k článku: Barbados
 Poradna k článku Barbados
Diskuze k článku: Barbados
 Diskuze k článku Barbados
Fotosoutěž: psů, koček, rostlin, cestování a ostatní
 Fotosoutěž Psi, kočky a td.
Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · Hry online · Games online  · RoboStav
Copyright (c) 2022 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz
Barbados
Barbados


Barbados
Barbados


Barbados
Barbados


Barbados
Barbados


Barbados
Barbados


Fotogalerie (12)...


Přidat foto...Poradna
Poradna
Poslední dotazy:
29.10: Máte-li zájem o jakékoli podrob nější informace na téma: Barbados, neváhejte...
HELP !

IQ test online

Hry online
Svátek má  Justýna, zítra Věra