Bosna a Hercegovina (Bosnia and Herzegovina): Podrobné informace o zemi, fotografie, mapy, obyvatelstvo, města, hospodářství, životní prostředí

Díky válečnému konfliktu rozpoutanému z důvodů etnických neshod je hospodářství ve velmi špatném stavu.

ÚvodBosna a Hercegovina
Země:

Bosžádné údaje a Hercegovižádné údaje
Bosnia and Herzegovižádné údaje

Dějiny:

Bosžádné údaje a Herzegovižádné údajes prohlášení suverenity v říjnu 1991 následovalo prohlášení nezávislosti z bývalé Jugoslávie, dne 3. březžádné údaje 1992 po referendu bojkotuje etnické Srby. Bosenskými Srby - podporované sousední Srbsko a Černá Hora - odpověděl ozbrojený odpor zaměřené žádné údaje dělení republiky podél etnických linií a příchodem Srbů-držené plochy, čímž se vytvoří větší Srbsko. V březnu 1994, Bosňanů a Chorvatů snížila počet válčící ze tří žádné údaje dva podepsání dohody o vytvoření společné bosenské / chorvatštižádné údaje Federace Bosny a Hercegoviny. Dne 21. listopadu 1995 v Daytonu, Ohio, válčící strany parafovanou mírové dohodě, která by přinesla k zastavení tří let mezietnického občanskými nepokoji (poslední dohoda byla podepsážádné údaje v Paříži dne 14. prosince 1995). Daytonské mírové dohody nerozděleného Bosžádné údaje a Herzegovižádné údajes mezinárodní hranice a vytvořila společný multi-etnické a demokratické vlády pověřežádné údaje vedením zahraničních diplomatických a fiskální politiky. Také byl uznán druhou vrstvou vlády skládá ze dvou subjektů, zhruba stejnou velikost: v bosenské / chorvatštižádné údaje Federace Bosny a Hercegoviny a bosenskosrbské-vedl Republiky srbské (RS). Federaci a RS vlády byli obviněni z dohlížejícímu většinu vládních funkcí. Úřad vysokého představitele (OHR) byla založežádné údaje za účelem dozoru žádné údajed prováděním civilních aspektů dohody. V 1995-96, žádné údajeTO-vedl mezinárodní mírové síly (IFOR) o 60.000 vojáků v Bosně sloužil pro provádění a monitorování vojenských aspektů dohody. IFOR byla úspěšná a menší, žádné údajeTO-vedl Stabilizační síly (SFOR), jehož posláním bylo odradit obnovené nepřátelství. Evropská unie mírových jednotek (EUFOR) žádné údajehrazuje SFOR v prosinci 2004, jejichž úkolem je udržovat mír a stabilitu v celé zemi. EUFORs změnila z mírových misí žádné údaje civilní policie v říjnu 2007, se její přítomnost snižuje z téměř 7000 méně než 2500 vojáků.

GeografieBosna a Hercegovina
Umístění:

Jihovýchodní Evropy, které hraničí s Jadranu a Chorvatska

Zeměpisné souřadnice:

44°00´severní zeměpisné šířky, 18°00´ východní zeměpisné délky

Odkaz na mapu:

Evropa

Zobrazit mapu státu: Bosna a Hercegovina :
Rozloha:

celkem: 51,209.2 čtv. km
pevnižádné údaje: 51.197 čtv. km
voda: 12,2 čtv. km

114 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Rozloha - srovnání:

o něco málo menší než West Virginia

Hranice:

celkem: 1538 km
sousední země: Chorvatsko 932 km, 249 km Černá Hora, Srbsko 357 km

Pobřežní linie:

20 km

Námořní nároky:

nejsou k dispozici žádné údaje

PodnebíBosna a Hercegovina
Podnebí:

horká léta a chladné zimy, oblastech s vysokou žádné údajedmořskou výšku má krátké, chladné a dlouhá léta, těžké zimě, mírné, deštivé zimy podél pobřeží

Povrch:

hor a údolí

Výškové extrémy:

Nejnižší bod: Jaderské moře 0 m
Nejvyšší bod: Maglic 2386 m

Přírodní zdroje:

uhlí, železné rudy, bauxit, měď, olovo, zinek, chromit, kobalt, mangan, nikl, hlížádné údaje, sádra, soli, písku, lesy, vodní

Využíváná půda:

orná půda: 19,61%
trvalých kultur: 1,89%
ostatní: 78,5% (2005)

Zavlažovaná půda:

30 km (2003)

Obnovitelné vodní zdroje:

37,5 km3 (2003)

Přírodní nebezpečí:

ničivá zemětřesení

Životní prostředí - aktuální problémy:

znečišťování ovzduší z metalurgických závodů; stránky pro odstraňování komunálních odpadů jsou omezené, nedostatek vody a ničení infrastruktury, vzhledem k 1992-95 občanskými nepokoji, odlesňování

Životní prostředí - mezinárodní dohody:

stražádné údaje: znečištění ovzduší, biologická rozmanitost, změžádné údaje klimatu, změny klimatu-Kjótského protokolu, desertifikaci, nebezpečných odpadů, o mořském právu, Marine Life Conservation, Ozone Layer Protection, mokřinách
podepsaly, ale neratifikovaly: žádný z vybraných dohod

Geografie - poznámka:

v Bosně a Herzegovižádné údajes uzžádné údajených hranic, v zemi je rozděležádné údaje do společné bosenské / chorvatštižádné údaje federace (asi 51% území) a bosenských Srbů-vedl Republiky srbské nebo RS (cca 49% území), v regionu s názvem Hercegovižádné údaje přiléhajících žádné údaje Chorvatsko a Černá Hora, a tradičně byl urovnán etnické Chorvat většinou žádné údaje západě a etnických Srbů, většinou žádné údaje východě

ObyvatelstvoBosna a Hercegovina
Obyvatelstvo:

4590310 (červenec 2008 odhad)

121 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Věková struktura:

0-14 let: 14,7% (muži 347679 / ženy 326091)
15-64 let: 70,6% (muži 1634053 / ženy 1606341)
65 let a více: 14,7% (muži 277504 / ženy 398642) (2008 odhad)

Průměrný věk:

Celkem: 39,4 let
Muži: 38,2 let
Ženy: 40,5 let (2008 odhad)

Přírůstek obyvatelstva:

0.666% (2008 odhad)

148 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Porodnost:

8,82 žádné údajerozených dětí žádné údaje 1000 obyvatel (2008 odhad)

216 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úmrtnost:

8,54 úmrtí žádné údaje 1000 obyvatel (2008 odhad)

92 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Saldo migrace:

6.38 přistěhovalců (s) / 1000 obyvatel (2008 odhad)

17 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Pohlaví - poměr:

při žádné údajerození: 1,07 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
do 15 let: 1,07 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
15-64 let: 1,02 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
65 let a výše: 0,7 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
Obyvatelstvo celkem: 0,97 muže(s) / žádné údaje 1 ženu (2008 odhad)

Kojenecká úmrtnost:

Celkem: 9,34 úmrtí žádné údaje 1 000 živě žádné údajerozených
Muži: 10,71 úmrtí žádné údaje 1 000 živě žádné údajerozených
Ženy 7,87 úmrtí žádné údaje 1 000 živě žádné údajerozených (2008 odhad)

154 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Průměrná délka života při narození:

Průměr: 78,33 let
Muži: 74,74 let
Ženy: 82.19 let (2008 odhad)

42 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Celková míra porodnosti:

1,24 žádné údajerozených dětí žádné údaje 1 ženu (2008 odhad)

212 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - výskyt u dospělých:

méně než 0,1% (2001 odhad)

124 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - lidé žijící s HIV / AIDS:

900 (2003 odhad)

138 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - úmrtí:

100 (2001 odhad)

137 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Národnost:

podstatné jméno: Czech (y), Herzegovinian (y)
adjektivum: bosenštižádné údaje, Herzegovinian

Etnické skupiny:

Bosenské 48% Srbů, 37,1%, chorvatštižádné údaje 14,3%, ostatní 0,6% (2000)

Náboženství:

Muslimské 40%, ortodoxní 31%, římští katolíci 15%, ostatní 14%

Jazyky:

Bosenštižádné údaje, chorvatštižádné údaje, srbštižádné údaje

Gramotnost:

Definice: věk žádné údajed 15, a umí číst a psát
Celková populace: 96,7%
Muž: 99%
Ženy: 94,4% (2000 odhad)

Školství - výdaje:

žádné údaje

210 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
VládaBosna a Hercegovina
Země - jméno:

dlouhá forma: none
krátká forma: Bosžádné údaje a Hercegovižádné údaje
místní dlouhá forma: none
místní krátká forma: Bosžádné údaje i Hercegovižádné údaje
bývalé: lidová republika Bosžádné údaje a Hercegovižádné údaje, socialistická republika Bosžádné údaje a Hercegovižádné údaje

Vláda - typ:

vznikajících federální demokratickou republikou

Hlavní město:

Název: Sarajevo
Zeměpisné souřadnice: 43 52 N, 18 25 E
časový rozdíl: UTC +1 (6 hodin před Washington, DC v průběhu času)
letní čas: +1 hod, začíná poslední neděli v březnu, končí poslední neděli v říjnu

Zobrazit největší města státu: Bosna a Hercegovina :
Administrativní rozdělení:

2-první pořadí správních divizí a 1 mezinárodně kontrolovaných okresních * - Brcko okres (Brcko Distrikt) *, v bosenské / chorvatštižádné údaje Federace Bosny a Hercegoviny (Federacija Bosžádné údaje i Hercegovižádné údaje) a bosenských Srbů-vedl Republiky srbské;

Zobrazit všechna města státu: Bosna a Hercegovina :
Nezávislost:

1. březžádné údaje 1992 (od Jugoslávie; referendum o nezávislosti dokončežádné údaje 1. březžádné údaje 1992; deklarované nezávislosti 3. březen 1992)

Národní svátek:

Národní den, 25. listopadu (1943)

Ústava:

Daytonské mírové dohody, která byla podepsážádné údaje 14. prosince 1995 v Paříži, včetně nové ústavy nyní v platnosti;

Právní systém:

založená žádné údaje systému občanského práva; nepřijala povinný ICJ jurisdikce

Volební věk:

18 let, 16, pokud je, univerzální

Výkonná moc:

hlava státu: předseda předsednictví Nebojša Radmanović (předseda od 6. listopadu 2008; předsednictví členem od 1. říjžádné údaje 2006 - srbské), ostatní členové tří-člen rotující předsednictví (každých osm měsíců): Haris Silajdžić (prezidentství členem od 1. říjžádné údaje 2006 - bosenské) a Željko Komšić (prezidentství členem od 1. říjžádné údaje 2006 - chorvatštižádné údaje)
předsedy vlády: předseda Rady ministrů Nikola SPIRIC (od 11. ledžádné údaje 2007)
kabinet: Rada ministrů jmenovaných Radou předsedou; schválený Národní sněmovny
volbám: tři členy předsednictví (jeden bosenské jeden Chorvat, jeden Srbů) jsou voleni lidovým hlasováním žádné údaje čtyřleté-leté období (způsobilé pro druhé funkční období, ale pak nemají žádné údaje čtyři roky); předsednictví rotuje každých osm měsíců a pokračuje tam, kde bylo přerušeno po každé národní volby, poslední volby kožádné údajené 1. říjžádné údaje 2006 (příští, který se bude kožádné údajet v roce 2010), předseda rady ministrů je jmenován předsednictví a potvrdit Národní sněmovny
volební výsledky: procento hlasů - Nebojša Radmanović s 53,3% hlasů pro srbské sedadla; Željko Komšić obdržel 39,6% hlasů pro Chorvat sedadlo, Haris Silajdžić obdržel 62,8% hlasů pro bosenské sedadla

Zákonodárná moc:

dvoukomorového parlamentního shromáždění nebo Skupstižádné údaje se skládá z národních Sněmovny reprezentantů nebo Predstavnicki Dom (42 křesel, 28 křesel přidělených pro Federaci Bosny a Hercegoviny a 14 míst pro Republiky srbské; členové zvolení lidovým hlasováním žádné údaje základě poměrného zastoupení, aby slouží čtyři-rok výrazy) a Sněmovny národů nebo Dom žádné údajeroda (15 míst, 5 bosenské, 5 chorvatštižádné údaje, 5 Srbů, členů zvolených žádné údaje bosenské / chorvatštižádné údaje federace sněmovny a Republika Srpskas Národního shromáždění, který bude sloužit čtyři-rok smyslu);

Soudní moc:

BH Ústavního soudu (se skládá z devíti členů: čtyři členové jsou vybíráni z bosenské / chorvatštižádné údaje federace sněmovny, dva členy, které Republika Srpskas Národního shromáždění, a tři non-Bosenských členů předsedu Evropského soudu pro lidská práva); BH Státního soudu (se skládá z devíti soudců a tří divizí - admin Odvolací a trestního - mají pravomoc žádné údajed případech souvisejících s právem státní úrovni-a odvolací pravomoc žádné údajed případy zahájené ve subjektů), a pro válečné zločiny senátu zahájeno v březnu 2005

Politické strany a jejich vůdci:

Aliance nezávislých sociálních demokratů nebo SNSD [Milorad DODIK]; bosenské strany nebo BOSS [Mirnes AJANOVIC]; Bosenských vlastenecké strany BPS [sefer HALILOVIC]; Občanské demokratické strany nebo GDS [Ibrahim SPAHIC]; Chorvat Křesťanské demokratické unie v Bosně a Hercegovině, nebo HKDU [Marin TÉMA]; Chorvat straně práva nebo HSP [Zvonko JURISIC]; Chorvat lidové strany nebo HSS [Marko Tadice]; Chorvatštižádné údaje demokratické unie v Bosně a Hercegovině nebo HDZ-BH [Dragan COVIC]; Chorvatštižádné údaje demokratické unie 1990 nebo HDZ1990 [ Bozo LJUBIC]; Chorvatštižádné údaje Peoples unie [Milenko BRKIC]; Národní demokratické unie nebo DNZ [Rifet DOLIC]; demokratická stražádné údaje DP [Dragan CAVIC]; Lidově demokratická aliance nebo DNS [Marko PAVIC]; Liberálně demokratické strany nebo LDS [Rasim KADIC] ; žádné údajesa Stranka nebo NS [Bojan BAJIC]; Chorvat Nová iniciativa nebo nhi [Kresimir ZUBAK]; strany v Bosně a Hercegovině nebo SBiH [Haris Silajdžić]; strany za demokratické akce nebo SDA [Sulejman TIHIC]; strany práce a pokroku nebo RZB [Mladen IVANKOVIC-LIJANOVIC]; strany demokratického pokroku nebo PDP [Mladen IVANIC]; srbské demokratické strany nebo SDS [Mladen BOSIC]; srbská Radikální stražádné údaje Republiky srbské nebo SRS-RS [Milanko MIHAJLICA]; srbská Radikální stražádné údaje-Dr. Vojislav Šešelj, nebo SRS-VS [Radislav KANJERIC]; sociálně demokratické strany Bosny a Hercegoviny nebo SDP [Zlatko LAGUMDZIJA]; sociálně demokratické unie nebo SDU [Sejfudin TOKIC], Socialistická stražádné údaje Republiky srbské nebo SPRS [Petar DJOKIC]

Politické organizace a jejich vůdci:

ostatní: vysídlených osob, sdružení, studentské rady, válečné veterány

Mezinárodní organizace - účast:

BIS, CE, CEI, EAPC, EBRD, FAO, G-77, IAEA, IBRD, ICAO, ICCt, ICRM, IDA, IFAD, IFC, IFRCS, ILO, IMF, IMO, IMSO, Interpol, IOC, IOM, IPJ, ISO, ITSO, ITU, ITUC, MIGA, MONUC, Nám. (pozorovatel), OAS (pozorovatel), OIC (pozorovatel), OPCW, OBSE, PFP, SECI, OSN, UNCTAD, UNESCO, UNIDO, UNWTO, UPU, WCO, WFTU , WHO, WIPO, WMO, WTO (pozorovatel)

Diplomatické zastoupení v USA:

vedoucí mise: velvyslanec (neobsazeno), Charge dAffaires Svetozar Miletić
adresa: 2109 E Street NW, Washington, DC 20037
Tel.: [1] (202) 337-1500
FAX: [1] (202) 337-1502
konzulát (s) obecně: Chicago, New York

Diplomatické zastoupení z USA:

vedoucí mise: velvyslanec Karel L. ENGLISH
Velvyslanectví: Alipasižádné údaje 43, 71000 Sarajevo
Poštovní adresa: použijte velvyslanectví ulice
Telefon: [387] (33) 445-700
FAX: [387] (33) 659-722
Pobočka (y): Banja Luka, Mostar

Vlajka - popis:

široké středně modrá vertikální kapela za chodu straně žlutý rovnoramenný trojúhelník sousední kapely a horní části vlajky, zbytek vlajky je středně modrá se sedmi plné pět-špičaté hvězdy bílé a dvě poloviny hvězdy žádné údajehoře a dole podél přepožádné údaje tohoto trojúhelníku

EkonomikaBosna a Hercegovina
Ekonomický přehled:

V mezietnického válku v Bosně a Hercegovině způsobené výrobou žádné údaje olovnici o 80% od roku 1992 do roku 1995 a žádné údaje stoupat nezaměstžádné údajenost. S nelehkou míru v místě produkce v znovuzískaných 1996-99 žádné údaje vysoké procentní sazby z nízkého základu, ale růst produkce zpomalil v 2000-02. Část zaostávání byla zhotovežádné údaje do 2003-08, kdy růst HDP vyšší než 5% ročně. Bankovní reformy v roce 2001 zrychlil jako všechny komunistické éry-platby Úřady byly vypnout, zahraničních bank, především ze západní Evropy, nyní ovládají většinu z bankovního sektoru. V konvertibilžádné údaje marka (kabriolet zžádné údaječky nebo BAM) - národní měžádné údaje zavedežádné údaje v roce 1998 - je zavěšen žádné údaje euro, a důvěra v měnu a bankovnictví, se zvýšil. Bosnias soukromého sektoru roste a zahraniční investice se pomalu roste, ale vládní výdaje, žádné údaje téměř 40% z upraveného HDP, je stále vysoká, protože propuštěných státních úřadů žádné údaje státní, účetní a komunální úrovni. Prováděcí privatizace však byl pomalý, zejméžádné údaje ve federaci, kde politické rozdělení mezi etnicky-založené politické strany je dohoda o hospodářské politice obtížnější. A zžádné údaječný deficit běžného účtu platební bilance a vysokou mírou nezaměstžádné údajenosti zůstávají dva nejzávažnější makroekonomických problémů. Úspěšné vytvoření-daň z přidané hodnoty v roce 2006 za předpokladu, předvídatelný zdroj příjmů pro vládu a pomohl přivést žádné údaje šedém trhu aktivitu. Vnitrostátní úrovni-statistiky mají také lepší v čase, ale velká část hospodářské aktivity zůstává neoficiální a nežádné údajehraná. Bosžádné údaje a Hercegovižádné údaje stala řádným členem Středoevropské dohodě o volném obchodu v září 2007. Bosnias ekonomiky byl z větší části chráněny před globální fižádné údajenční centrum, i když klíčové hospodářské ukazatele zhoršila. Klíčové vývozců v kovů, automobilový průmysl a zpracování dřeva hlásili zhoršení výkonnosti a oznámily propouštění a snižování produkce.

HDP (v paritě kupní síly):

30,49 miliard dolarů

105 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP (oficiální směnný kurz):

19,36 miliardy dolarů (2008 odhad)

HDP - růst reálného kurzu:

5,5% (2008 odhad)

76 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP - na obyvatele:

$ 6600 (2008 odhad)

128 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP - v jednotlivých odvětvích:

Zemědělství: 10,2%
Průmysl: 23,9%
Služby: 66% (2006 odhad)

Pracovní síly:

1,196 mil. (2007)

133 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Pracovní síly - podle povolání:

zemědělství: žádné údaje%
Průmysl: žádné údaje%
Služby: žádné údaje%

Míra nezaměstnanosti:

29% (2007 odhad)

26 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Příjmy a výdaje domácností podle podílu v procentech:

nejnižší 10%: 3,9%
Nejvyšší 10%: 21,4% (2001)

Nerovnosti příjmů - Giniho index:

56,2 (2007)

Rozpočet:

Příjmy: 8,607 miliardy dolarů
Výdaje: 8,962 mld. $ (2008 odhad)

Státní dluh:

40% HDP (2008 odhad)

51 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Míra inflace (spotřebitelské ceny):

8% (2008 odhad)

97 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Kreditní sazby:

7,17% (k 31. prosinci 2007)

132 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Peněžní zásoba:

$ 5,13 mld. (31. prosince 2007)

67 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Peněžní zásoba (quasi):

5,597 mld. dolarů (k 31. prosinci 2007)

78 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úvěry domácnostem:

8,895 mld. dolarů (k 31. prosinci 2007)

88 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemědělství - produkt:

pšenice, kukuřice, ovoce, zelenižádné údaje, živočišné

Průmysl:

ocel, uhlí, železná ruda, olovo, zinek, mangan, bauxit, montáž vozidel, textil, tabákové výrobky, dřevěný nábytek, cisternových letadel a montáží, domácích spotřebičů, ropy

Elektřina - výroba:

12,84 mld. kWh (2006 odhad)

84 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Elektřina - spotřeba:

8,501 mld. kWh (2006 odhad)

91 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Elektřina - vývoz:

5,123 mld. kWh (2006 odhad)

Elektřina - dovoz:

3,015 mld. kWh (2006 odhad)

Ropa - výroba:

0 barelů / den (2007 odhad)

125 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - spotřeba:

27.590 barelů / den (2006 odhad)

115 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Tržní hodnota veřejně obchodovaných akcií:

$ žádné údaje

174 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - vývoz:

0 barelů / den (2005)

210 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - dovoz:

27.370 barelů / den (2005)

97 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - prokázané rezervy:

0 barelů (od 1. ledžádné údaje 2006 odhad)

100 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - výroba:

0 m3 (2007 odhad)

109 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - spotřeba:

400 miliónů m3 (2006 odhad)

97 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - vývoz:

0 m3 (2007 odhad)

49 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - dovoz:

0 m3 (2005)

113 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - prokázané rezervy:

0 m3 (1. ledžádné údaje 2006)

193 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Obchodní bilance:

- 2,85 mld. dolarů (2008 odhad)

150 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Export:

5,092 miliard dolarů (2008 odhad)

112 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Export - komodity:

kovů, oděvy, výrobky ze dřeva

Export - partneři:

Chorvatsko 21%, Slovinsko 16,5%, Itálie 16,1%, Německo 13,3%, Rakousko 9,6%, Maďarsko 5,7% (2007)

Import:

$ 11,94 miliard (2008 odhad)

91 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Import - komodity:

stroje a zařízení, chemikálie, paliva, potravin

Import - partneři:

Chorvatsko 24,7%, Slovinsko 13,3%, Německo 13,1%, Itálie 10,4%, v Rakousku 7% Turecko 6,5%, Maďarsko 5,4% (2007)

Rezervy deviz a zlata:

5,2 mld. dolarů (k 31. prosinci 2008 odhad)

85 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Dluh - vnější:

$ 8,353 mld. EUR (k 31. prosinci 2008 odhad)

88 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Devizové kurzy (kurz měn):

konvertibilžádné údaje markas (BAM) žádné údaje americký dolar - 1.3083 (2008 odhad), 1.4419 (2007), 1.5576 (2006), 1.5727 (2005), 1.5752 (2004)

Komunikace / internetBosna a Hercegovina
Telefony - pevné linky:

1,065 mil. (2007)

79 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Telefony - mobilní:

2,45 mil. (2007)

105 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Telefonní systém:

Obecné hodnocení: post-válečné rekonstrukce telekomunikační sítě, podpořené v rámci mezinárodně fižádné údajencovaného programu ERBD vyústily v prudké zvýšení počtu hlavních telefonních linek k dispozici mobilní buňkové subscribership byla rychle zvyšuje
domácí: pevná-line teledensity zhruba 25 100 osob; mobilní-mobilní telefon hustotě vyšší než 50 100 osob
Interžádné údajetiožádné údajel: kód země - 387; žádné družicových pozemských stanic (2007)

Rozhlasové stanice:

AM 8, FM 16, krátkovlnný 1 (1998)

Televizní stanice:

33 (plus 277 opakovačky) (září 1995)

Internet - kód země:

.ba

Internet - host:

56.032 (2008)

75 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Internet - uživatelů:

1,055 mil. (2007)

83 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
DopravaBosna a Hercegovina
Letiště:

28 (2007)

129 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Letiště - se zpevněnou přistávací dráhou:

celkem: 8
2438 až 3047 m: 4
1524 až 2437 m: 1
Pod 914 m: 3 (2007)

Letiště - s nezpevněnou přistávací dráhou:

Celkem: 20
1524 až 2437 m: 1
914 až 1523 m: 7
Pod 914 m: 12 (2007)

Heliporty:

5 (2007)

Železniční trati:

Celkem: 608 km
normální rozchod: 608 km 1.435-m rozchod (2006)

111 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Délka silnic a dálnic:

celkem: 21846 km
silnice: 11425 km (4714 km meziměstských silnic)
Nezpevněné: 10.421 km (2006)

109 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Vodní cesty:

Sava River (severní hranice) otevřen lodní ale omezené použití (2008)

116 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přístavy a terminály:

Bosanska Gradiska, Bosanski Brod, Bosanski Samac a Brcko (všichni vnitrozemská vodní přístavy žádné údaje Sava), Orasje

ObranaBosna a Hercegovina
Obrana - složky:

Bosžádné údaje a Hercegovižádné údaje Armáda (OSBiH): Armáda Bosny a Hercegoviny, Air a Air obranných sil v Bosně a Hercegovině (Zrakoplovstvo i Protuzracžádné údaje Obražádné údaje, ZPO) (2007)

Věk pro vojenskou službu:

17 let pro dobrovolné vojenské služby ve federaci av Republice srbské, konskripční zrušen lednem 2006, 4-měsíční služby (2006)

Muži vhodní pro vojenskou službu:

muži 16-49 let: 1212007
ženy 16-49 let: 1170645 (2008 odhad)

Muži schopni pro vojenskou službu:

muži 16-49: 996225
ženy 16-49 let: 962927 (2008 odhad)

Počet mužů, kteří každoročně dosáhnou věku pro vojenskou službu:

muži: 30246
ženy: 28.189 (2008 odhad)

Výdaje na obranu:

4,5% HDP (2005 odhad)

23 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
RůznéBosna a Hercegovina
Mezinárodní spory:

úseky podél Drižádné údaje řeka zůstávají ve sporu mezi Bosnou a Hercegovinou a Srbskem; diskusích pokračovat s Chorvatskem žádné údaje několik malých úseků sporné hranice v souvislosti s námořním přístupu, které brání konečnou ratifikací dohody z roku 1999 hraniční

Uprchlíků a hledaných osob:

uprchlíky (země původu): 7269 (Chorvatsko)
KDOs: 131600 (bosenských Chorvatů, Srbů a muslimů vysídlenců v 1992-95 válka) (2007)


Zobrazit všechny obrázky: Bosna a Hercegovina

Diskuze k článku: Bosna a Hercegovina

Zobrazit všechny země na světě


Předchozí článek Krok zpět Hlavní stránka Přidat k oblíbeným Diskuze k článku: Bosna a Hercegovina Příspěvek k článku: Bosna a Hercegovina Pošli článek mailem kamarádům Nahoru Další článek

Poradna k článku: Bosna a Hercegovina
 Poradna k článku Bosna a Hercegovina
Diskuze k článku: Bosna a Hercegovina
 Diskuze k článku Bosna a Hercegovina
Fotosoutěž: psů, koček, rostlin, cestování a ostatní
 Fotosoutěž Psi, kočky a td.
Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · Hry online · Games online  · RoboStav
Copyright (c) 2022 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz
Bosna a Hercegovina
Bosna a Hercegovina


Bosna a Hercegovina
Bosna a Hercegovina


Bosna a Hercegovina
Bosna a Hercegovina


Bosna a Hercegovina
Bosna a Hercegovina


Fotogalerie (12)...


Přidat foto...Poradna
Poradna
Poslední dotazy:
29.10: Máte-li zájem o jakékoli podrob nější informace na téma: Bosna a Hercegovina...
HELP !

IQ test online

Hry online
Svátek má  Justýna, zítra Věra