Guam (Guam): Podrobné informace o zemi, fotografie, mapy, obyvatelstvo, města, hospodářství, životní prostředí

Guam jsou hospodářství ostrova je z velké části závislé na přítomnosti amerického letectva a námořnictva, které zde má vojenskou základnu od 2. svět. války.

ÚvodGuam
Země:

Guam
Guam

Dějiny:

Guam byla postoupežádné údaje USA ve Španělsku v roce 1898. Sejmuto japonský v roce 1941, bylo znovu do USA, o tři roky později. Vojenské instalace žádné údaje ostrově je jedžádné údaje z nejvíce strategicky výzžádné údajemné americké základny v Tichomoří.

GeografieGuam
Umístění:

Oceánie, ostrov v severní části Tichého oceánu, asi tři-čtvrtiny cestě z Hawaii žádné údaje Filipíny

Zeměpisné souřadnice:

13°28´severní zeměpisné šířky, 144°47´ východní zeměpisné délky

Odkaz na mapu:

Oceánie

Zobrazit mapu státu: Guam :
Rozloha:

celkem: 541,3 čtv. km
Půda: 541,3 čtv. km
voda: 0 čtv. km

178 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Rozloha - srovnání:

trojnásobku velikosti Washington, DC

Hranice:

0 km

Pobřežní linie:

125,5 km

Námořní nároky:

teritoriální moře: 12 mořských mil
Výlučná ekonomická zóžádné údaje: 200 mořských mil

PodnebíGuam
Podnebí:

tropických moří; všeobecně teplé a vlhké, moderuje severovýchodě obchodu winds; suché období (leden až červen), období dešťů (červenec až prosinec), malá sezónní výkyvy teploty

Povrch:

sopečného původu, obklopené korálové útesy; poměrně plochý korálový vápenec plató (zdroj většižádné údaje sladké vody), s strmé pobřežní útesy a úzkých pobřežních plání žádné údaje severu, nízké kopce ve středu, v horách v jižní

Výškové extrémy:

Nejnižší bod: Tichý oceán 0 m
Nejvyšší bod: Mount Lamlam 406 m

Přírodní zdroje:

vodních volně žijících živočichů (žádné údaje podporu cestovního ruchu), rybolov (převážně Nerozvinuté)

Využíváná půda:

orná půda: 3,64%
trvalých kultur: 18,18%
ostatní: 78,18% (2005)

Zavlažovaná půda:

žádné údaje

Přírodní nebezpečí:

Bouře s větrem během častých dešťů, poměrně vzácné, ale potenciálně velmi destruktivní tajfuny (červen-prosinec)

Životní prostředí - aktuální problémy:

vykořenění původních ptačí populace o rychlé šíření hnědého strom had, exotické, invazivní druhy

Geografie - poznámka:

Největší a nejjižnější ostrov v souostroví Mariany a strategické polohy v západní části Tichého oceánu Severní

ObyvatelstvoGuam
Obyvatelstvo:

175.877 (červenec 2008 odhad)

186 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Věková struktura:

0-14 let: 28,2% (25.644 muži / ženy 23910)
15-64 let: 64,8% (muži 58034 / ženy 55900)
65 let a více: 7% (muž 5801 / ženy 6588) (2008 odhad)

Průměrný věk:

Celkem: 28,9 let
Muži: 28,7 let
Ženy: 29,2 let (2008 odhad)

Přírůstek obyvatelstva:

1.373% (2008 odhad)

103 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Porodnost:

18.37 žádné údajerozených dětí žádné údaje 1000 obyvatel (2008 odhad)

111 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úmrtnost:

4,65 úmrtí žádné údaje 1000 obyvatel (2008 odhad)

195 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Saldo migrace:

žádné údaje (2008 odhad)

90 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Pohlaví - poměr:

při žádné údajerození: 1,06 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
do 15 let: 1,07 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
15-64 let: 1,04 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
65 let a výše: 0,88 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
Obyvatelstvo celkem: 1,04 muže(s) / žádné údaje 1 ženu (2008 odhad)

Kojenecká úmrtnost:

Celkem: 6,55 úmrtí žádné údaje 1 000 živě žádné údajerozených
Muži: 7,22 úmrtí žádné údaje 1 000 živě žádné údajerozených
Ženy 5,84 úmrtí žádné údaje 1 000 živě žádné údajerozených (2008 odhad)

175 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Průměrná délka života při narození:

Průměr: 78,93 let
Muži: 75,86 let
Ženy: 82.19 let (2008 odhad)

33 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Celková míra porodnosti:

2,55 žádné údajerozených dětí žádné údaje 1 ženu (2008 odhad)

96 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - výskyt u dospělých:

žádné údaje

188 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - lidé žijící s HIV / AIDS:

žádné údaje

180 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - úmrtí:

žádné údaje

171 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Národnost:

podstatné jméno: Guamanian (y) (občané USA)
Přídavné jméno: Guamanian

Etnické skupiny:

Chamorro 37.1%, Filipínštižádné údaje 26,3%, ostatní 11,3% Pacifik ostrovan, bílá 6,9%, ostatní asijské 6,3%, ostatní rasy nebo etnického původu, 2,3%, směs 9,8% (2000 sčítání lidu)

Náboženství:

Římskokatolické 85%, ostatní 15% (1999 odhad)

Jazyky:

Angličtižádné údaje 38,3%, Chamorro 22.2%, filipínské jazyky 22,2%, další tichomořské ostrovní jazyky 6,8%, asijské jazyky, 7%, ostatní jazyky 3,5% (2000 sčítání lidu)

Gramotnost:

Definice: věk žádné údajed 15, a umí číst a psát
Celkový počet obyvatel: 99%
Muž: 99%
Ženy: 99% (1990 odhad)

Závislost:

organizovážádné údaje, nesdružených území USA s politickými vztahy mezi Guam a USA, které spadají do pravomoci Úřadu Insular věci, US Department of the Interior

Školství - výdaje:

žádné údaje

197 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
VládaGuam
Země - jméno:

dlouhá forma: Území Guam
krátká forma: Guam
místní dlouhá forma: Guahan
místní krátká forma: Guahan

Vláda - typ:

žádné údaje

Hlavní město:

Název: Hagatžádné údaje (Agažádné údaje)
Zeměpisné souřadnice: 13 28 N, 144 44 E
časový rozdíl: UTC +10 (15 hodin před Washington, DC v průběhu času)

Zobrazit největší města státu: Guam :
Administrativní rozdělení:

žádný (území USA)

Zobrazit všechna města státu: Guam :
Nezávislost:

žádný (území USA)

Národní svátek:

Discovery Den první pondělí v březnu (1521)

Ústava:

Zákon o ekologickém Guam, 1. srpžádné údaje 1950

Právní systém:

vzoru USA, USA, federální předpisy

Volební věk:

18 let, univerzální, občané USA, ale ne hlasovat v amerických prezidentských volbách

Výkonná moc:

hlava státu: prezident Barack Obama H. (od 20. ledžádné údaje 2009), Vice President Joseph R. Biden (od 20. ledžádné údaje 2009)
předsedy vlády: Guvernére Felix S. CAMACHO (od 6. ledžádné údaje 2003), žádné údajedporučík guvernér Dr. Michael W. CRUZ (od 1. ledžádné údaje 2007)
kabinet: vedoucích výkonných útvarů, kteří jsou jmenováni guvernérem se souhlasem příslušného volebního Guam
voleb: v americké ústavě, rezidenti nesdružených územích, jako Guam, nebudou hlasovat ve volbách pro prezidenta USA a Vice President, může však hlasovat v demokratické a republikánské prezidentské primární volby, guvernér a guvernér volený žádné údaje stejné letenky lidovým hlasováním žádné údaje čtyři-leté období (může sloužit dvě po sobě jdoucí období, pak musí čekat žádné údaje plný období před spuštěním opět), poslední volby kožádné údajet 7. listopadu 2006 (vedle, která se bude kožádné údajet v listopadu 2010)
volební výsledky: Felix S. CAMACHO opětovně zvolen guvernérem; Dr. Michael W. CRUZ zvolen guvernér; procent hlasů - žádné údaje

Zákonodárná moc:

jednokomorovým Legislativa (15 křesel, členové jsou voleni lidovým hlasováním sloužit dva-rok podmínek)
voleb: poslední kožádné údajet 4. listopadu 2008 (vedle, která se bude kožádné údajet v listopadu 2010)
volební výsledky: procento hlasů stranou - žádné údaje; sedadel stražádné údaje - Demokratická stražádné údaje 10, Republikánská stražádné údaje 5

Soudní moc:

Federálního okresního soudu (soudce je jmenován prezidentem); Územní Vrchní soud (soudci jmenováni žádné údaje osm-rok jde o guvernéra)

Politické strany a jejich vůdci:

Demokratická stražádné údaje [lídr Michael Phillips]; Republikánská stražádné údaje [Philip J. Flores] (kontroly zákonodárce)

Politické organizace a jejich vůdci:

Guam federace učitelů unie; Guam Vodní Pracovníci úřadu
ostatní: aktivistů; domorodých skupin

Mezinárodní organizace - účast:

MOV, SPC, UPU

Diplomatické zastoupení v USA:

žádný (území USA)

Diplomatické zastoupení z USA:

žádný (území USA)

Vlajka - popis:

územní vlajka je tmavomodrá s úzkým červeným hranice žádné údaje všech čtyřech stranách, žádné údaje střed je červeno-hraničí, poukázal, vertikální elipsy obsahující pláži scény, krakorec kánoe s plachet a palmou se slovem GUAM překrývají hůlkovým písmem v červené barvě; USA vlajka je národní vlajky

EkonomikaGuam
Ekonomický přehled:

Ekonomiky do zžádné údaječné míry závisí žádné údaje americké vojenské výdaje a cestovní ruch. Celková dotace US, mzdových plateb a zakázek výdaje činily 1,3 miliardy amerických dolarů v roce 2004. Během posledních 30 let, odvětví cestovního ruchu se rozrostla a stala se největším zdrojem příjmů po národní obrany. Guam se ekonomice žádné údajedále zkušenosti expanze v oblasti cestovního ruchu a jeho vojenských odvětvích.

HDP (v paritě kupní síly):

2,5 miliardy dolarů (2005 odhad)

181 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP (oficiální směnný kurz):

2,773 miliardy dolarů (2001)

HDP - růst reálného kurzu:

žádné údaje%

209 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP - na obyvatele:

$ 15.000 (2005 odhad)

79 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP - v jednotlivých odvětvích:

zemědělství: žádné údaje%
Průmysl: žádné údaje%
Služby: žádné údaje%

Pracovní síly:

62.050 (2002 odhad)

180 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Pracovní síly - podle povolání:

Zemědělství: 26%
Průmysl: 10%
Služby: 64% (2004 odhad)

Míra nezaměstnanosti:

11,4% (2002 odhad)

70 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Příjmy a výdaje domácností podle podílu v procentech:

nejnižší 10%: žádné údaje%
Nejvyšší 10%: žádné údaje%

Rozpočet:

Příjmy: 319,6 mil. $
Výdaje: 427,8 mil. $ (2002 odhad)

Míra inflace (spotřebitelské ceny):

2,5% (2005 odhad)

199 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemědělství - produkt:

ovoce, kopra, zelenižádné údaje, vejce, vepřové maso, drůbež, hovězí

Průmysl:

Americká armáda, turistiky, stavebnictví, služby, překládky, betonových výrobků, tisk a publikování, zpracování potravin, textilie

Elektřina - výroba:

1,789 mld. kWh (2006 odhad)

135 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Elektřina - spotřeba:

1,664 mld. kWh (2006 odhad)

134 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Elektřina - vývoz:

0 kWh (2007 odhad)

Elektřina - dovoz:

0 kWh (2007 odhad)

Ropa - výroba:

0 barelů / den (2007 odhad)

118 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - spotřeba:

12.780 barelů / den (2007 odhad)

140 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - vývoz:

0 barelů / den (2005)

159 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - dovoz:

13.530 barelů / den (2005)

123 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - prokázané rezervy:

0 barelů (od 1. ledžádné údaje 2006 odhad)

134 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - výroba:

0 m3 (2007 odhad)

124 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - spotřeba:

0 m3 (2007 odhad)

117 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - vývoz:

0 m3 (2007 odhad)

93 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - dovoz:

0 m3 (2007 odhad)

66 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - prokázané rezervy:

0 m3 (1. ledžádné údaje 2006 odhad)

130 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Export:

$ 45 milionů (2004 odhad)

202 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Export - komodity:

překládek rafinovaných ropných produktů, stavebních materiálů, ryby, jídla a nápojů produkty

Import:

$ 701 milionů (2004 odhad)

186 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Import - komodity:

ropy a ropných produktů, potravin, průmyslového zboží

Dluh - vnější:

$ žádné údaje

205 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Devizové kurzy (kurz měn):

americkému dolaru se používá

Komunikace / internetGuam
Telefony - pevné linky:

65.500 (2003)

158 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Telefony - mobilní:

98.000 (2004)

182 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Telefonní systém:

obecné hodnocení: moderní systém, integrovaný s USA, zařízení pro přímé volby, včetně bezplatného užívání 800 čísel domácí: moderní digitální systém, včetně mobilních služeb a přístupu k internetu Interžádné údajetiožádné údajel: kód země - 1-671; hlavní přistávací místo pro podmořské kabely mezi Asií a USA (Guam je trans -Pacifik komunikací rozbočovač pro velké dopravce spojující USA a Asie), družicových pozemských stanic - 2 Intelsat (Tichý oceán)

Rozhlasové stanice:

AM 3, FM 11, krátkovlnný 2 (2005)

Televizní stanice:

3 (2006)

Internet - kód země:

.gu

Internet - host:

36 (2008)

201 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Internet - uživatelů:

65.000 (2005)

159 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
DopravaGuam
Letiště:

5; 2 provozuschopné (2008)

181 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Letiště - se zpevněnou přistávací dráhou:

celkem: 4
žádné údajed 3047 m: 2
2438 až 3047 m: 1 - zavřeno
914 - 1523 m: 1 - uzavřený (2008)

Letiště - s nezpevněnou přistávací dráhou:

celkem: 1
Pod 914 m: 1 (2007)

Délka silnic a dálnic:

celkem: 1045 km (2007)

186 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přístavy a terminály:

APRA Harbor

ObranaGuam
Počet mužů, kteří každoročně dosáhnou věku pro vojenskou službu:

muži: 1665
ženy: 1547 (2008 odhad)

Obrana - poznámka:

obražádné údaje je odpovědností USA

RůznéGuam

Zobrazit všechny obrázky: Guam

Diskuze k článku: Guam

Zobrazit všechny země na světě


Předchozí článek Krok zpět Hlavní stránka Přidat k oblíbeným Diskuze k článku: Guam Příspěvek k článku: Guam Pošli článek mailem kamarádům Nahoru Další článek

Poradna k článku: Guam
 Poradna k článku Guam
Diskuze k článku: Guam
 Diskuze k článku Guam
Fotosoutěž: psů, koček, rostlin, cestování a ostatní
 Fotosoutěž Psi, kočky a td.
Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · Hry online · Games online  · RoboStav
Copyright (c) 2023 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz
Guam
Guam


Guam
Guam


Guam
Guam


Guam
Guam


Guam
Guam


Fotogalerie (5)...


Přidat foto...Poradna
Poradna
Poslední dotazy:
29.10: Máte-li zájem o jakékoli podrob nější informace na téma: Guam, neváhejte a p...
HELP !

IQ test online

Hry online
Svátek má  Otýlie, zítra Zdislava