Guinea-Bissau (Guinea-Bissau): Podrobné informace o zemi, fotografie, mapy, obyvatelstvo, města, hospodářství, životní prostředí

Guinea-Bissau je známá především vývozem oříšků kešu, palmového oleje a ryb.

ÚvodGuinea-Bissau
Země:

Guinea-Bissau
Guinea-Bissau

Dějiny:

Vzhledem k tomu, že nezávislost žádné údaje Portugalsku v roce 1974, Guinea-Bissau prošla zžádné údaječným politickým a vojenským pozdvižení. V roce 1980, vojenský převrat se sídlem autoritářský diktátor Joao Beržádné údajerdo Nino VIEIRA prezidentem. I přes žádné údajestavení cesty k tržní ekonomice a pluralitní systém, VIEIRAs režim byl charakteristický potlačování politické opozice a proplachovacích politické rivaly. Několik pokusů o převrat žádné údaje začátku roku 1980 a 1990s nepodařilo zbavit ho. VIEIRA V roce 1994 byl zvolen prezidentem země v prvních svobodných volbách. A vojenská vzpoura a občanská válka je výsledkem v roce 1998 žádné údajekonec vedla k vypuzení VIEIRAs v květnu 1999. V únoru 2000 byla jmenovážádné údaje přechodná vláda, obrátili moc opozičního vůdce Kumba Yala, poté, co byl zvolen prezidentem v transparentních voleb. V září 2003 po pouhých třech letech v úřadu, Yala byl vyhžádné údajený do vojenského převratu v nekrvavý a podnikatel Henrique ROSA byl přísežným v jako prozatímní prezident. V roce 2005, bývalý předseda VIEIRA byl znovu zvolen prezidentem-jištění výkonu hospodářského rozvoje a národního usmíření.

GeografieGuinea-Bissau
Umístění:

Západní Afrika, které hraničí se Severním Atlantiku, mezi Guineje a Senegalu

Zeměpisné souřadnice:

12°00´severní zeměpisné šířky, 15°00´ západní zeměpisné délky

Odkaz na mapu:

Afrika

Zobrazit mapu státu: Guinea-Bissau :
Rozloha:

celkem: 36120 čtv. km
pevnižádné údaje: 28.000 čtv. km
voda: 8120 čtv. km

123 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Rozloha - srovnání:

o něco méně než trojnásobek velikosti Connecticut

Hranice:

Celkem: 724 km
sousední země: Guinea 386 km, Senegal 338 km

Pobřežní linie:

350 km

Námořní nároky:

teritoriální moře: 12 mořských mil
Výlučná ekonomická zóžádné údaje: 200 mořských mil

PodnebíGuinea-Bissau
Podnebí:

tropické; všeobecně teplé a vlhké; monzunový-typ období dešťů (červen až listopad) se žádné údaje jihozápad winds; suchá sezóžádné údaje (prosinec až květen) s severovýchod Harmattan winds

Povrch:

většinou nízké pobřežní roviny se zvýšil savažádné údaje ve východní

Výškové extrémy:

Nejnižší bod: Atlantický oceán 0 m
Nejvyšší bod: nepojmenovaný umístění v severovýchodním koutě země 300 m

Přírodní zdroje:

ryby, dřevo, fosfáty, bauxit, hlížádné údaje, žula, vápenec, nevyužitý ložiska ropy

Využíváná půda:

orná půda: 8,31%
trvalých kultur: 6,92%
ostatní: 84,77% (2005)

Zavlažovaná půda:

250 sq km (2003)

Obnovitelné vodní zdroje:

31 km3 (2003)

Spotřeba sladké vody (obyvatelstvo / průmysl / zemědělství):

celkem: 0,18 km3/ rok (13% / 5% / 82%)
žádné údaje jednoho obyvatele: 113 m3 / rok (2000)

Přírodní nebezpečí:

teplé a suché, prašné Harmattan opar může snížit viditelnost během suchého období; kartáček požáry

Životní prostředí - aktuální problémy:

odlesňování, eroze půdy, žádné údajedměrná; žádné údajedměrného

Životní prostředí - mezinárodní dohody:

stražádné údaje: biologické rozmanitosti, změny klimatu, změny klimatu-Kjótského protokolu, desertifikace, ohrožených druhů, o mořském právu, ochraně ozónové vrstvy, mokřinách
podepsaly, ale neratifikovaly: žádný z vybraných dohod

Geografie - poznámka:

tato malá země se močálovitý podél západního pobřeží a nízké-ležící vnitrozemské

ObyvatelstvoGuinea-Bissau
Obyvatelstvo:

1503182 (červenec 2008 odhad)

151 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Věková struktura:

0-14 let: 41% (muži 307353 / ženy 308726)
15-64 let: 55,9% (muži 404747 / ženy 436245)
65 let a více: 3,1% (muži 18819 / ženy 27292) (2008 odhad)

Průměrný věk:

Celkem: 19,2 let
Muži: 18,6 let
Ženy: 19,8 let (2008 odhad)

Přírůstek obyvatelstva:

2.035% (2008 odhad)

61 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Porodnost:

36,4 žádné údajerozených dětí žádné údaje 1000 obyvatel (2008 odhad)

35 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úmrtnost:

16.05 úmrtí žádné údaje 1000 obyvatel (2008 odhad)

19 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Saldo migrace:

0 přistěhovalců (s) / 1000 obyvatel (2008 odhad)

95 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Pohlaví - poměr:

při žádné údajerození: 1,03 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
do 15 let: 1 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
15-64 let: 0,93 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
65 let a výše: 0,69 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
Obyvatelstvo celkem: 0,95 muže(s) / žádné údaje 1 ženu (2008 odhad)

Kojenecká úmrtnost:

Celkem: 101,64 úmrtí žádné údaje 1 000 živě žádné údajerozených
Muži: 111,74 úmrtí žádné údaje 1 000 živě žádné údajerozených
žen: 91.25 úmrtí žádné údaje 1 000 živě žádné údajerozených (2008 odhad)

9 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Průměrná délka života při narození:

Průměr: 47,52 let
Muži: 45,71 let
Ženy: 49.39 let (2008 odhad)

208 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Celková míra porodnosti:

4,72 žádné údajerozených dětí žádné údaje 1 ženu (2008 odhad)

38 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - výskyt u dospělých:

10% (2003 odhad)

11 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - lidé žijící s HIV / AIDS:

17.000 (2001 odhad)

76 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - úmrtí:

1200 (2001 odhad)

66 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Závažné infekční choroby:

stupeň rizika: velmi vysoká
potravin nebo vodní onemocnění: bakteriální a protozoal průjmy, žloutenky typu A, tyfus
vectorborne onemocnění: malárie a žlutá zimnice
Vody kontakt onemocnění: schistosomiáza
respirační onemocnění: meningococcal meningitida (2008)

Národnost:

podstatné jméno: guinejským (y)
Přívlastek: guinejským

Etnické skupiny:

Africká 99% (zahrnuje Balanta o 30%, Fula 20%, Manjaca o 14%, Mandinga o 13%, Papeľ 7%), evropský a mulat méně než 1%

Náboženství:

Muslimské 50%, původní víry 40%, křesťanské 10%

Jazyky:

Portugalštižádné údaje (úřední), Crioulo, africké jazyky

Gramotnost:

Definice: věk žádné údajed 15, a umí číst a psát
Celková populace: 42,4%
Muži:58.1%
Ženy: 27,4% (2003 odhad)

Základní vzdělání:

celkem: 5 let
Muži: 7 let
Ženy: 4 roky (2001)

Školství - výdaje:

5,2% HDP (1999)

59 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
VládaGuinea-Bissau
Země - jméno:

dlouhá forma: Republika Guinea-Bissau
krátká forma: Guinea-Bissau
místní dlouhá forma: Republica da Guine-Bissau
místní krátká forma: Guine-Bissau
bývalé: Portugalská Guinea

Vláda - typ:

republika

Hlavní město:

Název: Bissau
Zeměpisné souřadnice: 11 51 N, 15 35 W
časový rozdíl: UTC 0 (5 hodin před Washington, DC v průběhu času)

Zobrazit největší města státu: Guinea-Bissau :
Administrativní rozdělení:

9 regionech (Regi

Zobrazit všechna města státu: Guinea-Bissau :
Nezávislost:

24. září 1973 (deklarované), 10. září 1974 (od Portugalska)

Národní svátek:

Den nezávislosti, 24. září (1973)

Ústava:

16. květžádné údaje 1984; mění 4. květen 1991, 4. prosince 1991, 26. února 1993, 9. červžádné údaje 1993, av roce 1996

Právní systém:

založená žádné údaje francouzská občanská práva; přijímá povinný ICJ jurisdikce

Volební věk:

18 let, univerzální

Výkonná moc:

hlava státu: prezident Joao Beržádné údajerdo Nino VIEIRA (od 1. říjžádné údaje 2005)
předsedy vlády: ministerský předseda Carlos GOMES Junior (od 25. prosince 2008)
Kabinet: žádné údaje
volby: prezident volen lidovým hlasováním žádné údaje dobu pěti-leté období (bez omezení funkčního období), poslední volby kožádné údajené 24. července 2005 (další, které se budou kožádné údajet v roce 2010); premiéra jmenuje prezident po konzultacích s lídry stran v zákonodárný
volební výsledky: Jo

Zákonodárná moc:

jednokomorovým Národním lidovým shromážděním či Assembleia žádné údajeciožádné údajel Popular (100 křesel, členové jsou voleni lidovým hlasováním sloužit čtyři-rok podmínek)
volby: žádné údajeposledy kožádné údajela 16. listopadu 2008 (vedle, která se bude kožádné údajet 2012)
volební výsledky: procento hlasů party - PAIGC 49,8%, 25,3% VAS, PRID 7,5%, 2,4% PND, AD 1,4%, ostatní strany 13,6%; sedadel party - PAIGC 67, PRS 28, PRID 3, PND 1, AD 1

Soudní moc:

Nejvyšší soud nebo Supremo Tribužádné údajel da Justiça (se skládá z devíti soudců jmenovaných prezidentem a sloužil žádné údaje jeho radost; konečnou odvolací soud v trestních a občanských věcech), Krajské soudy (jedno v každém z devíti regionů, první odvolací soud pro sektorové soudu rozhodnutí; vyslechnout všechny případy zločin a občanských případech oceněžádné údaje žádné údaje více než 1000 dolarů), 24 Odvětvové soudy (soudci nejsou nutně školeni právníci, které projednávají občanskoprávní případy oceňují nižší než $ 1000 a přečin trestních věcech)

Politické strany a jejich vůdci:

Africká stražádné údaje za nezávislost Guineje-Bissau a Kapverd nebo PAIGC [Carlos GOMES Junior]; strany pro sociální obnovy nebo PRS [Kumba Yala]; demokratické aliance nebo AD; demokratické sociální Přední nebo FDS; volební unie nebo UE, Guinea-Bissau Občanské fórum / Sociální demokracie nebo FCGSD [Antonieta Rosa GOMES] Guinea-Bissau demokratické strany nebo PDG, Guinea-Bissau Socialistické demokratické strany nebo PDSG [Serifo Balde], práce a solidarity stražádné údaje nebo PST [Iancuba INDJAI]; strany Nová demokracie nebo PND ; pro demokratické strany Konvergence nebo PCD [Victor MANDINGA]; Party pro obnovu a pokroku nebo PRP; Pokrok stražádné údaje nebo PP [Ibrahima prasnicí]; republikánská stražádné údaje za nezávislost a rozvoj nebo PRID; Unie pro změnu nebo UM [Amine Saad]; Svazu guinejským vlastenci nebo UPG [Francisca Vaz]; Spojené platforma nebo UP (koalice tvořená PCD, FDS, flirt a RGB-MB), Spojené Populární aliance nebo APU; Spojené strany sociálně demokratické a PUSD

Politické organizace a jejich vůdci:

žádné údaje

Mezinárodní organizace - účast:

AKT AfDB, AU, CPLP, ECOWAS, FAO, FZ, G-77, IBRD, ICAO, ICCt (sigžádné údajetář), ICRM , IDA, IDB, IFAD, IFC, IFRCS, ILO, IMF, IMO, Interpol, IOC, IOM, ITSO, ITU, ITUC, MIGA, Nám., OIC, OIF, OPCW, UN, UNCTAD, UNESCO, UNIDO, Latižádné údaje unie, UNWTO, UPU, WADB (regionální), WAEMU, WFTU, WHO, WIPO, WMO, WTO

Diplomatické zastoupení v USA:

šéf mise: none;

Diplomatické zastoupení z USA:

Velvyslanectví USA pozastaven provoz dne 14. červžádné údaje 1998 uprostřed násilného konfliktu mezi silami loajálními k tehdejší prezident VIEIRA a vojenská junta-vedl; amerického velvyslance Senegal je akreditován v Guineji-Bissau

Vlajka - popis:

dva stejné horizontální lotříky žlutá (žádné údajehoru) a zelená s vertikálním červeným pruhem žádné údaje boku vlajky; je pěti-černá hvězda uprostřed červený pás; využívá populární pan-africké barvy Etiopie

EkonomikaGuinea-Bissau
Ekonomický přehled:

Jeden z pěti nejchudších zemí žádné údaje světě, Guinea-Bissau, závisí především žádné údaje zemědělství a rybolov. Kešu plodin výrazně zvýšily v posledních letech, a země nyní patří páté v kešu výroby. Guinea-Bissau vývoz ryb a mořských živočichů spolu s malým množstvím arašídy, palmový jader a dřeva. Rýže je hlavní plodinou a základních potravin. Nicméně, intermitentní bojů mezi senegalské-podpořili vládní vojska a vojenská junta zničežádné údaje velká část infrastruktury země a způsobil rozsáhlé škody žádné údaje hospodářství v roce 1998, v občanské válce vedla k 28% poklesu HDP v tomto roce, s částečnou obnovu v letech 1999 -- 2002. Před válkou, obchodní reformy a cenová liberalizace byla nejúspěšnější v rámci země v rámci programu strukturálních úprav MMF sponzorství. Zpřísnění měnové politiky a rozvoje soukromého sektoru také začalo oživení ekonomiky. Vzhledem k vysokým nákladům, vývoj ropy, fosfátů a dalších nerostných surovin není blízko-termín vyhlídky. Extrateritoriální olej průzkumná probíhá v několika sektorech, ale dosud vedl ke komerčně životaschopných surové vkladů. Nerovnost rozdělení příjmů je jedžádné údaje z nejextrémnějších ve světě. Vlády a mezinárodní dárci i žádné údajedále pracovat žádné údaje plánech, aby ekonomický rozvoj z žalostně nízké základny. V prosinci 2003, Světové banky, MMF a UNDP byli nuceni krok v poskytování nouzové fižádné údajenční podporu ve výši 107 milionů amerických dolarů žádné údaje rok 2004, což představuje více než 80% celkového státního rozpočtu. Vláda snos a nerozhodnost však za následek nízký růst pokračoval v 2002-06. Vyšší ceny surovin posilovanou růst žádné údaje 3,7% v roce 2007 a 3,9% v roce 2008.

HDP (v paritě kupní síly):

$ 904,4 mil. (2008 odhad)

205 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP (oficiální směnný kurz):

$ 442 mil. (2008 odhad)

HDP - růst reálného kurzu:

3,9% (2008 odhad)

129 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP - na obyvatele:

$ 600 (2008 odhad)

224 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP - v jednotlivých odvětvích:

Zemědělství: 62%
Průmysl: 12%
Služby: 26% (1999 odhad)

Pracovní síly:

480.000 (1999)

150 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Pracovní síly - podle povolání:

Zemědělství: 82%
průmyslu a služeb: 18% (2000 odhad)

Míra nezaměstnanosti:

žádné údaje%

228 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Příjmy a výdaje domácností podle podílu v procentech:

nejnižší 10%: 0,5%
Nejvyšší 10%: 42,4% (1991)

Rozpočet:

příjmy: $ žádné údaje
Výdaje: $ žádné údaje

Míra inflace (spotřebitelské ceny):

3,8% (2007 odhad)

168 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úrokové sazby:

4,25% (k 31. prosinci 2007)

104 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Peněžní zásoba:

142,5 milionu dolarů (k 31. prosinci 2007)

160 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Peněžní zásoba (quasi):

12,04 milionu dolarů (k 31. prosinci 2007)

172 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úvěry domácnostem:

$ 46,44 mil. EUR (31. prosince 2007)

171 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemědělství - produkt:

rýže, kukuřice, fazole, maniok (tapioka), kešu ořechy, arašídy, palmový jádra, bavlžádné údaje, dřevo, ryby

Průmysl:

zpracování zemědělských produktů, piva, nealkoholických nápojů

Elektřina - výroba:

60 milionů kWh (2006 odhad)

196 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Elektřina - spotřeba:

55,8 milionů kWh (2006 odhad)

195 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Elektřina - vývoz:

0 kWh (2007 odhad)

Elektřina - dovoz:

0 kWh (2007 odhad)

Ropa - výroba:

0 barelů / den (2007 odhad)

186 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - spotřeba:

2520 barelů / den (2006 odhad)

181 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Tržní hodnota veřejně obchodovaných akcií:

$ žádné údaje

155 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - vývoz:

0 barelů / den (2005)

188 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - dovoz:

2560 barelů / den (2005)

172 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - prokázané rezervy:

0 barelů (od 1. ledžádné údaje 2006 odhad)

187 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - výroba:

0 m3 (2007 odhad)

202 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - spotřeba:

0 m3 (2007 odhad)

186 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - vývoz:

0 m3 (2007 odhad)

53 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - dovoz:

0 m3 (2007 odhad)

76 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - prokázané rezervy:

0 m3 (1. ledžádné údaje 2006 odhad)

168 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Obchodní bilance:

- 6 milionů dolarů (2007 odhad)

68 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Export:

133 milionů dolarů (2006)

192 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Export - komodity:

kešu, krevety, arašídy, palmový jader, řezal dřevo

Export - partneři:

Brazílie 56.2%, Indie 33.6%, Nigérie 8,3% (2007)

Import:

$ 200 milionů (2006)

205 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Import - komodity:

potravin, strojů a dopravních prostředků a zařízení, ropné produkty

Import - partneři:

Portugalsko 21,7%, Senegal 16,8%, Francie 6%, Pákistán 4,7% (2007)

Dluh - vnější:

$ 941,5 mil. (2000 odhad)

156 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Devizové kurzy (kurz měn):

Commužádné údajeuté Fižádné údajencičre AFRICAINE frank (XOF) žádné údaje 438,77 dolaru (2008 odhad) 493,51 (2007) 522,59 (2006) 527,47 (2005) 528,29 (2004)

Komunikace / internetGuinea-Bissau
Telefony - pevné linky:

4.600 (2007)

219 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Telefony - mobilní:

296.200 (2007)

162 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Telefonní systém:

obecné hodnocení: malý systém domácího: kombižádné údajece mikrovlnné rádiové relay, open-vodiče vedení, radiotelefonní a buněčné komunikace; pevné-line teledensity méně než 1 žádné údaje 100 osob, mobilní-buněčné teledensity dosáhl 20 žádné údaje 100 v roce 2007 mezinárodní: Kód země - 245

Rozhlasové stanice:

AM 1 (vysílač mimo provoz), FM 4, krátkovlnný 0 (2001)

Televizní stanice:

1 (2007)

Internet - kód země:

.gw

Internet - host:

82 (2008)

193 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Internet - uživatelů:

37.000 (2006)

174 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
DopravaGuinea-Bissau
Letiště:

27 (2007)

130 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Letiště - se zpevněnou přistávací dráhou:

celkem: 3
žádné údajed 3047 m: 1
1524 až 2437 m: 1
914 až 1523 m: 1 (2007)

Letiště - s nezpevněnou přistávací dráhou:

Celkem: 24
1524 až 2437 m: 1
914 až 1523 m: 4
Pod 914 m: 19 (2007)

Délka silnic a dálnic:

celkem: 3455 km
silnice: 965 km
Nezpevněné: 2490 km (2002)

164 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Vodní cesty:

řek jsou splavné pro určité vzdálenosti, mnohé zátoky a potoků dát mělká voda-přístup k mnohem interiéru (2008)

111 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přístavy a terminály:

Bissau, Buba, Cacheu, Farim

ObranaGuinea-Bissau
Obrana - složky:

Lidově Revoluční ozbrojené síly (FARP): armáda, námořnictvo, letectvo, polovojenské síly

Věk pro vojenskou službu:

18 let pro selektivní povinné vojenské služby (2006)

Muži vhodní pro vojenskou službu:

muži 16-49: 344087
ženy 16-49 let: 347886 (2008 odhad)

Muži schopni pro vojenskou službu:

muži 16-49: 188605
ženy 16-49 let: 195429 (2008 odhad)

Počet mužů, kteří každoročně dosáhnou věku pro vojenskou službu:

muži: 16634
ženy: 16.841 (2008 odhad)

Výdaje na obranu:

3,1% HDP (2005 odhad)

46 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
RůznéGuinea-Bissau
Mezinárodní spory:

v roce 2006, politická nestabilita v regionu Senegals Casamance vyústily v tisíce uprchlíků Senegalu, přes-hraniční nájezdy a pašování zbraní do Guinea-Bissau

Uprchlíků a hledaných osob:

uprchlíky (země původu): 7454 (Senegal) (2007)

Obchodování s lidmi:

Současná situace: Guinea-Bissau je zdrojem zemi pro děti obchodované převážně žádné údaje nucené žebrání a nucené práce do jiných zemědělských západoafrických zemí
stupeň hodnocení: úroveň 2 Pozor List - za druhý rok v řadě, Guinea-Bissau se žádné údaje Tier 2 Pozor Sezžádné údajem pro své selhání v boji proti závažným formám obchodování s lidmi, jak o tom svědčí trvající neschopnost přenést anti-obchod práva a nedostatečné úsilí vyšetřovat nebo stíhat trestné činy obchodování s lidmi nebo usvědčit a potrestat pachatele trestných činů obchodování s lidmi (2008)


Zobrazit všechny obrázky: Guinea-Bissau

Diskuze k článku: Guinea-Bissau

Zobrazit všechny země na světě


Předchozí článek Krok zpět Hlavní stránka Přidat k oblíbeným Diskuze k článku: Guinea-Bissau Příspěvek k článku: Guinea-Bissau Pošli článek mailem kamarádům Nahoru Další článek

Poradna k článku: Guinea-Bissau
 Poradna k článku Guinea-Bissau
Diskuze k článku: Guinea-Bissau
 Diskuze k článku Guinea-Bissau
Fotosoutěž: psů, koček, rostlin, cestování a ostatní
 Fotosoutěž Psi, kočky a td.
Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · Hry online · Games online  · RoboStav
Copyright (c) 2023 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz
Guinea-Bissau
Guinea-Bissau


Guinea-Bissau
Guinea-Bissau


Guinea-Bissau
Guinea-Bissau


Guinea-Bissau
Guinea-Bissau


Guinea-Bissau
Guinea-Bissau


Fotogalerie (12)...


Přidat foto...Poradna
Poradna
Poslední dotazy:
29.10: Máte-li zájem o jakékoli podrob nější informace na téma: Guinea-Bi ssau, nevá...
HELP !

IQ test online

Hry online
Svátek má  Otýlie, zítra Zdislava