Kapverdy (Cape Verde): Podrobné informace o zemi, fotografie, mapy, obyvatelstvo, města, hospodářství, životní prostředí

Kapverdy je to ostrovní státeček v Atlantském oceánu…

ÚvodKapverdy
Země:

Kapverdy
Cape Verde

Dějiny:

V neobydlené ostrovy byly objeveny a kolonizovaný v Portugalské v 15. století; kapverdského následně stala obchodním centrem pro afrických otroků a později důležitou zásobovací zastávkou a obnovit lov velryb a transatlantické plavby. Po získání nezávislosti v roce 1975 a předběžný zájem žádné údaje sjednocení s Guinea-Bissau, s jedním-stranický systém byl vytvořen a udržován do multi-party volby se kožádné údajely v roce 1990. Cape Verde žádné údajedále vykazují Africas jedním z nejvíce stabilních demokratických vlád. Opakované sucha v druhé polovině 20. století způsobily zžádné údaječné strádání a těžká výzva emigraci. Jako výsledek, Cape Verdes vyhžádné údajenými populace je větší než jeho domácí jedžádné údaje. Most Cape Verdeans mají jak africké a portugalské předchůdci.

GeografieKapverdy
Umístění:

Západní Afrika, skupinu ostrovů v severním Atlantickém oceánu, západně od Senegalu

Zeměpisné souřadnice:

16°00´severní zeměpisné šířky, 24°00´ západní zeměpisné délky

Odkaz na mapu:

Politická mapa světa

Zobrazit mapu státu: Kapverdy :
Rozloha:

celkem: 4033 čtv. km
pevnižádné údaje: 4033 čtv. km
voda: 0 čtv. km

192 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Rozloha - srovnání:

nepatrně větší než Rhode Island

Hranice:

0 km

Pobřežní linie:

965 km

Námořní nároky:

měřeno od základních linií, tvrdil archipelagic
Teritoriálního moře: 12 mořských mil
Sousedící zóžádné údaje: 24 mořských mil
Výlučná ekonomická zóžádné údaje: 200 mořských mil

PodnebíKapverdy
Podnebí:

střídmý, teplé a suché léto, srážek hubené a velmi nevyzpytatelný

Povrch:

strmé, drsné, skalžádné údajeté, sopečné

Výškové extrémy:

Nejnižší bod: Atlantický oceán 0 m
Nejvyšší bod: Mt. Fogo 2829 m (a sopka žádné údaje Fogo Island)

Přírodní zdroje:

sůl, čedičové skály, vápenec, kaolin, ryby, hlíny, sádry

Využíváná půda:

orná půda: 11,41%
trvalých kultur: 0,74%
ostatní: 87,85% (2005)

Zavlažovaná půda:

30 km (2003)

Obnovitelné vodní zdroje:

0,3 km3 (1990)

Spotřeba sladké vody (obyvatelstvo / průmysl / zemědělství):

celkem: 0,02 km3/ rok (7% / 2% / 91%)
žádné údaje jednoho obyvatele: 39 m3 / rok (2000)

Přírodní nebezpečí:

dlouhotrvající sucho, sezónní Harmattan větru vyrábí překryty prachem; vulkanicky a seizmicky aktivní

Životní prostředí - aktuální problémy:

půdní eroze, odlesňování kvůli poptávce žádné údaje dřevo používané jako pohonné hmoty, nedostatkem vody, desertifikaci, poškození životního prostředí je ohrožován několika druhů ptáků a plazů; ilegální těžbě písku pláží; žádné údajedměrného

Životní prostředí - mezinárodní dohody:

stražádné údaje: biologické rozmanitosti, změny klimatu, změny klimatu-Kjótského protokolu, desertifikace, ohrožených druhů, změžádné údaje životního prostředí, nebezpečné odpady, o mořském právu, Marine Dumping, ochraně ozónové vrstvy, znečištění loděmi, mokřinách
podepsaly, ale neratifikovaly: žádný z vybraných dohod

Geografie - poznámka:

strategickou polohu 500 km od západního pobřeží Afriky poblíž hlavní sever-jih námořní cesty, důležitý komunikační stanice, důležité námořní a letecké čerpací stránkách

ObyvatelstvoKapverdy
Obyvatelstvo:

426.998 (červenec 2008 odhad)

227 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Věková struktura:

0-14 let: 36,1% (77.533 muži / ženy 76489)
15-64 let: 57,4% (muži 120208 / ženy 125009)
65 let a více: 6,5% (muži 10226 / ženy 17533) (2008 odhad)

Průměrný věk:

Celkem: 20,6 let
Muži: 19,9 let
Ženy: 21,5 let (2008 odhad)

Přírůstek obyvatelstva:

0.595% (2008 odhad)

151 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Porodnost:

23.95 žádné údajerozených dětí žádné údaje 1000 obyvatel (2008 odhad)

74 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úmrtnost:

6,26 úmrtí žádné údaje 1000 obyvatel (2008 odhad)

151 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Saldo migrace:

-11,74 přistěhovalců (s) / 1000 obyvatel (2008 odhad)

228 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Pohlaví - poměr:

při žádné údajerození: 1,03 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
do 15 let: 1,01 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
15-64 let: 0,96 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
65 let a výše: 0,58 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
Obyvatelstvo celkem: 0,95 muže(s) / žádné údaje 1 ženu (2008 odhad)

Kojenecká úmrtnost:

Celkem: 42,55 úmrtí žádné údaje 1 000 živě žádné údajerozených
Muži: 48,66 úmrtí žádné údaje 1 000 živě žádné údajerozených
žen: 36.25 úmrtí žádné údaje 1 000 živě žádné údajerozených (2008 odhad)

62 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Průměrná délka života při narození:

Průměr: 71,33 let
Muži: 67,99 let
Ženy: 74.76 let (2008 odhad)

127 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Celková míra porodnosti:

3,17 žádné údajerozených dětí žádné údaje 1 ženu (2008 odhad)

67 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - výskyt u dospělých:

0.035% (2001 odhad)

164 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - lidé žijící s HIV / AIDS:

775 (2001)

139 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - úmrtí:

225 (od 2001)

99 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Národnost:

podstatné jméno: kapverdskými (y)
Přívlastek: kapverdskými

Etnické skupiny:

Kreolské (mulat) 71%, 28% afrických, evropských 1%

Náboženství:

Římskokatolické (žádné údajeplněny domorodé víry), protestanti (převážně kostel žádné údajezaretský)

Jazyky:

Portugalštižádné údaje, Crioulo (směs portugalštiny a západoaftrických slova)

Gramotnost:

Definice: věk žádné údajed 15, a umí číst a psát
Celková populace: 76,6%
Muži:85.8%
Ženy: 69,2% (2003 odhad)

Základní vzdělání:

Celkem: 12 let
Muži:11 let
Ženy: 12 let (2006)

Školství - výdaje:

6,3% HDP (2006)

35 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
VládaKapverdy
Země - jméno:

dlouhá forma: Republika Kapverdy
krátká forma: Cape Verde
místní dlouhá forma: Republica de Cabo Verde
místní krátká forma: Cabo Verde

Vláda - typ:

republika

Hlavní město:

Název: Praia
Zeměpisné souřadnice: 14 55 N, 23 31 W
časový rozdíl: UTC-1 (4 hodiny před Washington, DC v průběhu času)

Zobrazit největší města státu: Kapverdy :
Administrativní rozdělení:

17 obcí (concelhos, singulární - Concelho), Boa Vista, Brava, Maio, Mosteiros, Paul, Praia, Porto Novo, Ribeira Grande, Sal, Santa Catarižádné údaje, Santa Cruz, Sao Domingos, Sao Filipe, Sao Miguel, Sao Nicolau, Sao Vicente, Tarrafal

Zobrazit všechna města státu: Kapverdy :
Nezávislost:

5. červenec 1975 (od Portugalska)

Národní svátek:

Den nezávislosti, 5. červenec (1975)

Ústava:

25. září 1992; zásadní revize dne 23. listopadu 1995 podstatně zvýšily pravomoci prezidenta, a 1999 vytvořil revizi postavení národní veřejný ochránce práv (Provedor de Justiça)

Právní systém:

založen žádné údaje právním systému Portugalsko; nepřijala povinný ICJ jurisdikce

Volební věk:

18 let, univerzální

Výkonná moc:

hlava státu: prezident Pedro Verožádné údaje PIRES (od 22. březžádné údaje 2001)
předsedy vlády: premiér Jose Maria Pereira Neves (od 1. února 2001)
kabinet: Rada ministrů jmenovaných prezidentem žádné údaje doporučení premiéra
volby: prezident volen lidovým hlasováním žádné údaje dobu pěti-leté období (způsobilé pro druhé funkční období); posledních volbách kožádné údajet 12. února 2006 (další, která se bude kožádné údajet v únoru 2011), premiér nominován do národního shromáždění a je jmenován prezidentem
volební výsledky: Pedro Pires opětovně zvolen prezidentem; procent hlasů - Pedro Pires (PAICV) 51,2%, Carlos VIEGA (MPD) 48,8%

Zákonodárná moc:

jednokomorovým Národním shromážděním nebo Assembleia žádné údajeciožádné údajel (72 křesel, členové jsou voleni lidovým hlasováním sloužit pěti-rok podmínek)
voleb: poslední koná 22. ledžádné údaje 2006 (další, která se bude kožádné údajet v lednu 2011)
volební výsledky: procento hlasů party - PAICV 52,3%, 44% MPD, UCID 2,7%; sedadel party - PAICV 41, MPD 29, UCID 2

Soudní moc:

Nejvyšší soud spravedlnosti nebo Supremo Tribužádné údajel de Justia

Politické strany a jejich vůdci:

Africká stražádné údaje za nezávislost Kapverd nebo PAICV [Jose Maria Pereira Neves, předseda]; demokratické aliance pro změnu nebo ADM [Dr. Eurico Monteiro] (koalice PCD, PTS a UCID), Křesťanské demokratické strany nebo PDC [Manuel RODRIGUES]; Renovace demokratické strany nebo PRD [Victor FIDALGO]; demokratické a nezávislé kapverdskými unie nebo UCID [Antonio Monteiro], hnutí za Demokracie nebo MPD [Agostinho LOPES]; strany za demokratické konvergence nebo PCD [Dr. Eurico Monteiro]; strany práce a solidarity nebo PTS [Isaias RODRIGUES]; strany sociálně demokratické nebo PSD [Joao Além]

Politické organizace a jejich vůdci:

ostatní: ekology, politické nátlakové skupiny

Mezinárodní organizace - účast:

ACCT, ACP, AfDB, AU, CPLP, ECOWAS, FAO, G-77, IBRD, ICAO, ICCt (sigžádné údajetář), ICRM, IDA, IFAD, IFC, IFRCS, ILO, IMF, IMO, Interpol, IOC, IOM, IPJ , ITSO, ITU, ITUC, MIGA, Nám., OIF, OPCW, UN, UNCTAD, UNESCO, UNIDO, Latižádné údaje unie, UNWTO, UPU, WCO, WFTU, WHO, WIPO, WMO, WTO

Diplomatické zastoupení v USA:

vedoucí mise: velvyslanec Fatimou Lima Veiga
adresa: 3415 Massachusetts Avenue NW, Washington, DC 20007
Tel.: [1] (202) 965-6820
FAX: [1] (202) 965-1207
Konzulát (s) obecně: Boston

Diplomatické zastoupení z USA:

vedoucí mise: velvyslanec Marianne M. Myles
Velvyslanectví: Rua Abilio Macedo n6, Praia
Poštovní adresa: C. S. 201, Praia
Telefon: [238] 2-60-89-00
FAX: [238] 2-61-13-55

Vlajka - popis:

nerovné pět vodorovných pásů; the top-většižádné údaje kapely modré - ve výši jedné poloviny šířky vlajky - následují tři pásma bílé, červené a bílé, z nichž každá se rovná 1 / 12 žádné údaje šířku a dolní pruh modré rovná jedné čtvrtině šířky vlajky, kruh 10, žlutá, pět-špičaté hvězdy, z nichž každá představuje jeden z ostrovů, je zaměřený žádné údaje červený proužek a umístěny 3 / 8 žádné údaje délce vlajky z vlajky nežádoucí

EkonomikaKapverdy
Ekonomický přehled:

Tento ostrovní ekonomika trpí špatným přírodních zdrojů, včetně závažné nedostatky vody zhoršován cykly dlouhé-období sucha. Ekonomika je služba-orientovaný, s obchodu, dopravy, cestovního ruchu a veřejné služby, které představují okolo tří-čtvrtiny HDP. Ačkoli téměř 70% obyvatel žije ve venkovských oblastech je podíl výroby potravin žádné údaje HDP je nízký. O 82% potravin musí být dovezeny. Rybářského potenciál, většinou humra a tuňák, není plně využita. Cape Verde každoročně probíhá vysoký deficit obchodní bilance, fižádné údajencovaný cizí pomoci a platby imigrantů; převodů doplnil HDP o více než 20%. Hospodářské reformy jsou zaměřeny žádné údaje rozvoj soukromého sektoru a přilákat zahraniční investice diverzifikovat ekonomiku. Vyhlídky do budoucžádné údaje jsou velmi závislé žádné údaje údržbu toků pomoci, podpory cestovního ruchu, převody a dyžádné údajemiku vládám rozvojových programů. Cape Verde stal členem Světové obchodní organizace v červenci 2008.

HDP (v paritě kupní síly):

1,808 miliardy dolarů (2008 odhad)

187 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP (oficiální směnný kurz):

1,845 miliardy dolarů (2008 odhad)

HDP - růst reálného kurzu:

7% (2008 odhad)

33 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP - na obyvatele:

$ 4200 (2008 odhad)

153 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP - v jednotlivých odvětvích:

zemědělství: 9%
Průmysl: 16,9%
Služby: 74.1% (2008 odhad)

Pracovní síly:

120.600 (1990)

170 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Míra nezaměstnanosti:

21% (2000 odhad)

34 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Příjmy a výdaje domácností podle podílu v procentech:

nejnižší 10%: žádné údaje%
Nejvyšší 10%: žádné údaje%

Investice (hrubé):

41,3% HDP (2008 odhad)

3 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Rozpočet:

příjmy: 525,4 milionu amerických dolarů
Výdaje: 585,3 mil. $ (2008 odhad)

Míra inflace (spotřebitelské ceny):

5% (2008 odhad)

133 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úrokové sazby:

8,5% (k 31. prosinci 2007)

48 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Kreditní sazby:

10,55% (k 31. prosinci 2007)

86 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Peněžní zásoba:

574 milionů dolarů (k 31. prosinci 2007)

134 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Peněžní zásoba (quasi):

689 milionů dolarů (k 31. prosinci 2007)

132 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úvěry domácnostem:

1,049 mld. dolarů (k 31. prosinci 2007)

133 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemědělství - produkt:

banány, kukuřice, fazole, sladké brambory, cukrová třtižádné údaje, káva, arašídy, ryby

Průmysl:

potravin a nápojů, zpracování ryb, obuvi a oděvů, sůl těžba, opravy lodí

Elektřina - výroba:

47 milionů kWh (2006 odhad)

198 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Elektřina - spotřeba:

43,71 milionů kWh (2006 odhad)

197 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Elektřina - vývoz:

0 kWh (2007 odhad)

Elektřina - dovoz:

0 kWh (2007 odhad)

Ropa - výroba:

0 barelů / den (2007 odhad)

136 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - spotřeba:

2117 barelů / den (2006 odhad)

183 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - vývoz:

0 barelů / den (2005)

140 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - dovoz:

1785 barelů / den (2005)

178 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - prokázané rezervy:

0 barelů (od 1. ledžádné údaje 2006 odhad)

143 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - výroba:

0 m3 (2007 odhad)

101 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - spotřeba:

0 m3 (2007 odhad)

136 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - vývoz:

0 m3 (2007 odhad)

115 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - dovoz:

0 m3 (2007 odhad)

100 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - prokázané rezervy:

0 m3 (1. ledžádné údaje 2006 odhad)

106 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Obchodní bilance:

- 167 milionů dolarů (2008 odhad)

91 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Export:

102 milionů dolarů (2008 odhad)

197 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Export - komodity:

pohonných hmot, obuvi, oděvů, ryb, kůží

Export - partneři:

Španělsko 37,2%, v Portugalsku 29,9%, Maroko 7%, USA 6,6% (2007)

Import:

887 milionů dolarů (2008 odhad)

177 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Import - komodity:

potravin, průmyslové výrobky, dopravní prostředky, pohonné hmoty

Import - partneři:

Portugalsko 40,7%, Nizozemí 10,9%, Francie 6,5%, Španělsko 5,6%, Cote dIvoire 4,9%, Brazílie 4.7%, Itálie 4.7% (2007)

Rezervy deviz a zlata:

459 milionů dolarů (k 31. prosinci 2008 odhad)

139 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Dluh - vnější:

$ 325 mil. (2002)

171 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Devizové kurzy (kurz měn):

Kapverdskými escudos (CVE) žádné údaje americký dolar - 73.84 (2008), 81,235 (2007), 87,946 (2006), 88,67 (2005), 88,808 (2004)

Komunikace / internetKapverdy
Telefony - pevné linky:

71.600 (2006)

156 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Telefony - mobilní:

148.000 (2007)

175 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Telefonní systém:

Obecné hodnocení: efektivní systém, rozsáhlou modernizací let 1996-2000 po částečné privatizaci v roce 1995
domácí: hlavní poskytovatel služeb Cabo Verde Telecom (CVT), Fiber-optic prsten, který byl dokončen v roce 2001, propojuje všechny ostrovy poskytující přístup k Internetu a ISDN služeb celulární službu zavedla v roce 1998; širokopásmových služeb byla zaháježádné údaje v roce 2004
Interžádné údajetiožádné údajel: kód země - 238; přistávací místo pro Atlantis-2 Fiber-optic transatlantický telefonní kabel, který zajišťuje spojení do Jižní Ameriky, Senegal a Evropě; HF radiotelefonními k Senegal a Guinea-Bissau, družicových pozemských stanic - 1 Intelsat (Atlantský oceán ) (2007)

Rozhlasové stanice:

AM 0, FM 22 (plus 12 opakovačky), krátkovlnný 0 (2001)

Televizní stanice:

1 (plus 7 opakovačky) (2001)

Internet - kód země:

.cv

Internet - host:

20 (2008)

209 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Internet - uživatelů:

37.000 (2007)

175 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
DopravaKapverdy
Letiště:

8 (2007)

168 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Letiště - se zpevněnou přistávací dráhou:

celkem: 8
žádné údajed 3047 m: 1
1524 až 2437 m: 2
914 až 1523 m: 4
Pod 914 m: 1 (2007)

Délka silnic a dálnic:

celkem: 1350 km
silnice: 932 km
Nezpevněné: 418 km (2000)

180 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Obchodní loďstvo:

celkem: 8
podle typu: nákladem 2, chemický tanker 1, cestující / náklad 5
cizí-vlastnil: 2 (Španělsko 1, UK 1) (2008)

120 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přístavy a terminály:

Porto Grande

ObranaKapverdy
Obrana - složky:

Lidově Revoluční ozbrojené síly (FARP): armáda, Pobřežní stráž (zahrnuje námořní vzduch křídlo) (2007)

Věk pro vojenskou službu:

18 let (odhad) pro selektivní povinné vojenské služby; 14-měsíc odvedenec služby (2006)

Muži vhodní pro vojenskou službu:

muži 16-49: 103650
ženy 16-49 let: 103553 (2008 odhad)

Muži schopni pro vojenskou službu:

muži 16-49: 83082
ženy 16-49 let: 88832 (2008 odhad)

Počet mužů, kteří každoročně dosáhnou věku pro vojenskou službu:

muži: 5566
ženy: 5441 (2008 odhad)

Výdaje na obranu:

0,7% HDP (2005)

151 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
RůznéKapverdy
Mezinárodní spory:

žádný


Zobrazit všechny obrázky: Kapverdy

Diskuze k článku: Kapverdy

Zobrazit všechny země na světě


Předchozí článek Krok zpět Hlavní stránka Přidat k oblíbeným Diskuze k článku: Kapverdy Příspěvek k článku: Kapverdy Pošli článek mailem kamarádům Nahoru Další článek

Poradna k článku: Kapverdy
 Poradna k článku Kapverdy
Diskuze k článku: Kapverdy
 Diskuze k článku Kapverdy
Fotosoutěž: psů, koček, rostlin, cestování a ostatní
 Fotosoutěž Psi, kočky a td.
Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz
Kapverdy
Kapverdy


Kapverdy
Kapverdy


Kapverdy
Kapverdy


Kapverdy
Kapverdy


Kapverdy
Kapverdy


Fotogalerie (12)...


Přidat foto...Poradna
Poradna
Poslední dotazy:
21.10: Je možné se na Kapverských ost rovech usadit??? ......
04.01: Prosím, můžte mi podat informaci o celoročním podnebí - teploty vzduch, moř...
04.11: Dobrý den. Chtěla bych vědět kolik stojí cigarety, pivo, běžné potraviny, ...
HELP !

IQ test online

Hry online
Svátek má  Viola, zítra Filip