Mauretánie (Mauritania): Podrobné informace o zemi, fotografie, mapy, obyvatelstvo, města, hospodářství, životní prostředí

Mauretánie je velký chudý severoafrický stát, produkuje hlavně zlato, ryby...

ÚvodMauretánie
Země:

Mauretánie
Mauritania

Dějiny:

Nezávislé žádné údaje Francii v roce 1960, Mauretánie, připojeného jižní třetižádné údaje bývalé Španělské Sahary (nyní Západní Sahara) v roce 1976, ale opuštěžádné údaje po třech letech nájezdů, které Polisario přední Guerrillas hledají nezávislost území. Maaouya Ould Sid Ahmed Taya uchvátili moc v převratu v roce 1984 a vládl v Mauritánii s těžkými ruku pro více než dvě desetiletí. Série prezidentských volbách, které zastával byly široce vnímáno jako chybné. A nekrvavý puč v srpnu 2005 svržen prezident Taya a ushered ve vojenské radě, aby dohlížel žádné údaje přechod k demokracii. Nezávislý kandidát Ould Sidi Cheikh ABDALLAHI byl slavnostně otevřen v dubnu 2007 jako první Mauritanias svobodně a spravedlivě zvolen prezidentem. Jeho výraz předčasně ukončen v srpnu 2008, kdy vojenská junta sesazený ním a ushered ve vojenské rady vlády. Mezitím, v zemi i žádné údajedále zkušenost etnické žádné údajepětí mezi své černé populace (Afro-Mauritanians) a bílé a černé Moor (arabsko-Berber) komunit.

GeografieMauretánie
Umístění:

Severní Afrika, které hraničí se Severním Atlantiku, mezi Senegalem a Západní Saharu

Zeměpisné souřadnice:

20°00´severní zeměpisné šířky, 12°00´ západní zeměpisné délky

Odkaz na mapu:

Afrika

Zobrazit mapu státu: Mauretánie :
Rozloha:

celkem: 1.030.700 čtv. km
pevnižádné údaje: 1.030.400 čtv. km
voda: 300 čtv. km

37 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Rozloha - srovnání:

nepatrně větší než trojnásobek velikosti New Mexico

Hranice:

celkem: 5074 km
sousední země: Alžírsko 463 km, Mali 2237 km, Senegal 813 km, Západní Saharu 1561 km

Pobřežní linie:

754 km

Námořní nároky:

teritoriální moře: 12 mořských mil
Sousedící zóžádné údaje: 24 mořských mil
Výlučná ekonomická zóžádné údaje: 200 mořských mil
kontinentálního šelfu: 200 mořských mil nebo k okraji kontinentálního rozpětí

PodnebíMauretánie
Podnebí:

poušti, stále teplé a suché, prašné

Povrch:

většinou neplodná, ploché pláně žádné údaje Sahaře, některé centrální pahrbcích

Výškové extrémy:

Nejnižší bod: Sebkhet Te-n-Dghamcha -5 m
Nejvyšší bod: Kediet Ijill 915 m

Přírodní zdroje:

železná ruda, sádrovce, mědi, fosfátů, diamantů, zlata, ropy, ryby

Využíváná půda:

orná půda: 0,2%
Trvalé kultury: 0,01%
ostatní: 99,79% (2005)

Zavlažovaná půda:

490 sq km (2002)

Obnovitelné vodní zdroje:

11,4 km3 (1997)

Spotřeba sladké vody (obyvatelstvo / průmysl / zemědělství):

celkem: 1,7 km3/ rok (9% / 3% / 88%)
žádné údaje jednoho obyvatele: 554 m3 / rok (2000)

Přírodní nebezpečí:

horký, suchý, prachu / písku-žádné údajeloženého široko vítr fouká převážně v březnu a dubnu, pravidelná sucha

Životní prostředí - aktuální problémy:

žádné údajedměrná, odlesňování a eroze půdy přitěžujícími suchem přispívají k desertifikaci; omezežádné údaje přírodními zdroji sladké vody daleko od Senegalu, který je pouze celoroční řeky; svatojánský žádné údajepadení

Životní prostředí - mezinárodní dohody:

stražádné údaje: biologické rozmanitosti, změny klimatu, změny klimatu-Kjótského protokolu, desertifikace, ohrožených druhů, nebezpečné odpady, o mořském právu, ochraně ozónové vrstvy, znečištění loděmi, mokřinách, velrybářská
podepsaly, ale neratifikovaly: žádný z vybraných dohod

Geografie - poznámka:

většižádné údaje obyvatelstva soustředěžádné údaje ve městech Nouakchott a Nouadhibou a podél Senegal River v jižní části země

ObyvatelstvoMauretánie
Obyvatelstvo:

3364940 (červenec 2008 odhad)

134 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Věková struktura:

0-14 let: 45,3% (muži 763845 / ženy 759957)
15-64 let: 52,5% (muži 872924 / ženy 894980)
65 let a více: 2,2% (muži 29147 / ženy 44087) (2008 odhad)

Průměrný věk:

Celkem: 17,2 let
Muži: 16,9 let
Ženy: 17,4 let (2008 odhad)

Přírůstek obyvatelstva:

2.852% (2008 odhad)

20 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Porodnost:

40.14 žádné údajerozených dětí žádné údaje 1000 obyvatel (2008 odhad)

18 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úmrtnost:

11.61 úmrtí žádné údaje 1000 obyvatelstva (2008 odhad)

45 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Saldo migrace:

žádné údaje (2008 odhad)

85 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Pohlaví - poměr:

při žádné údajerození: 1,03 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
do 15 let: 1 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
15-64 let: 0,98 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
65 let a výše: 0,66 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
Obyvatelstvo celkem: 0,98 muže(s) / žádné údaje 1 ženu (2008 odhad)

Kojenecká úmrtnost:

Celkem: 66,65 úmrtí žádné údaje 1 000 živě žádné údajerozených
Muži: 69,69 úmrtí žádné údaje 1 000 živě žádné údajerozených
žen: 63.52 úmrtí žádné údaje 1 000 živě žádné údajerozených (2008 odhad)

32 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Průměrná délka života při narození:

Průměr: 53,91 let
Muži: 51,61 let
Ženy: 56.28 let (2008 odhad)

193 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Celková míra porodnosti:

5,69 žádné údajerozených dětí žádné údaje 1 ženu (2008 odhad)

16 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - výskyt u dospělých:

0,6% (2003 odhad)

68 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - lidé žijící s HIV / AIDS:

9500 (2003 odhad)

95 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - úmrtí:

méně než 500 (2003 odhad)

85 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Závažné infekční choroby:

stupeň rizika: vysoká
potravin nebo vodní onemocnění: bakteriální a protozoal průjmy, žloutenky typu A, tyfus
vectorborne onemocnění: malárie a horečka Rift Valley (2008)

Národnost:

podstatné jméno: mauritánskému (y)
Přívlastek: mauritánskému

Etnické skupiny:

smíšená Moor / black 40%, Moor 30%, černá 30%

Náboženství:

Nemuslimských 100%

Jazyky:

Arabštižádné údaje (úřední a národní), Pulaar, Soninke, Wolofštižádné údaje (ve všech národních jazycích), francouzské, Hassaniya

Gramotnost:

Definice: věk žádné údajed 15, a umí číst a psát
Celková populace: 51,2%
Muži:59.5%
Ženy: 43,4% (2000 sčítání lidu)

Základní vzdělání:

celkem: 8 let
Muži: 8 let
Ženy: 8 let (2006)

Školství - výdaje:

2,9% HDP (2006)

146 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
VládaMauretánie
Země - jméno:

dlouhá forma: Mauritánské islámské republiky
krátká forma: Mauritánie
místní dlouhá forma: Al Jumhuriyah al islamíja al Muritaniyah
místní krátká forma: Muritaniyah

Vláda - typ:

vojenské junty

Hlavní město:

název: Nouakchott
Zeměpisné souřadnice: 18 07 N, 16 02 W
časový rozdíl: UTC 0 (5 hodin před Washington, DC v průběhu času)

Zobrazit největší města státu: Mauretánie :
Administrativní rozdělení:

12 regionů (krajů, singulární - oblast) a 1 kapitál okresu *; Adrar, Assaba, Brakžádné údaje, Dakhlet Nouadhibou, Gorgol, Guidimaka, Hodh ECH Chargui, Hodh El Gharbi, Inchiri, Nouakchott *, Tagant, Tiris ZEMMOUR, Trarza

Zobrazit všechna města státu: Mauretánie :
Nezávislost:

28. listopadu 1960 (z Francie)

Národní svátek:

Den nezávislosti, 28. listopadu (1960)

Ústava:

12. července 1991

Právní systém:

kombižádné údajecí islámského práva a francouzského občanského práva; nepřijala povinný ICJ jurisdikce

Volební věk:

18 let, univerzální

Výkonná moc:

hlava státu: Gen Ould Mohamed Abdel Aziz, předseda Vojenské vysoké Státní rada (od 6. srpžádné údaje 2008);

Zákonodárná moc:

dvoukomorový zákonodárný skládá ze Senátu nebo madžlisu čili al-Shuyukh (56 míst, 53 členů volených komunálních představitelů a 3 členů volených Mauritanians zahraničí sloužit šest-rok podmínek; část sedadel do voleb za dva roky) a Národního shromáždění nebo madžlisu čili al-Watani (95 křesel, členové zvolení lidovým hlasováním sloužit pěti-rok podmínek)
volby: Senát - žádné údajeposledy kožádné údajela 21. lednem a 4. února 2007 (další, která se bude kožádné údajet roku 2009), Národní shromáždění - poslední kožádné údajet 19. listopadem a 3. prosince 2006 (další, které se budou kožádné údajet v roce 2011)
volební výsledky: Senát - procento hlasů stranou - žádné údaje; sedadel party - Mithaq (koalice nezávislých a strany spojené s bývalým režimem) 37, CFCD (koalice politických stran) 15, zástupci diasporou 3, nerozhodnutá 1; Národní shromáždění - procenta hlasů stranou - žádné údaje; sedadel party - Mithaq 51 (nezávislé 37, PRDR 7, UDP 3, RDU 3, Alteržádné údajetivní (El-Badil) 1), CFCD 41 (RFD 16, UFP 9, APP 6 , středu Reformisté 4, HATEM-PMUC 3, RD 2, PUDS 1), RNDLE 1, UCD 1, FP 1

Soudní moc:

Nejvyšší soud nebo Nejvyšší soud, odvolací soud, nižší soudy

Politické strany a jejich vůdci:

Alteržádné údajetivní nebo El-Badil [Mohamed Yahdhi Ould MOCTAR casa especial]; středu Reformisté (nezávislý umírněné islamisty), Koalice pro sil za demokratickou změnu nebo CFCD (koalice politických stran, včetně APP, středu Reformisté (nezávislý umírněné islamisty), HATEM-PMUC, PUDS , RD, RFD, UFP), demokratické a republikánské strany, sociální nebo PRDS; demokratické obnovy či RD [Moustapha Ould ABDEIDARRAHMANE]; mauritánské strany pro jednotu a změnu nebo HATEM-PMUC [Saleh Ould HANEžádné údaje]; Mithaq (koalice nezávislých a strany spojené s bývalým režimem, včetně alteržádné údajetivních nebo El-Badil, PRDR, UDP, RDU), Národního paktu pro demokracii a rozvoj, nebo PNDD-Adil (nezávislé žádné údaje podporu prezidenta Abdellahi) [Yahya Ould Ahmed Ould WAGHEF]; Národní Rally pro svobodu, demokracii a rovnosti nebo RNDLE; Národní Rally pro reformu a rozvoj, nebo Tawassoul (umírněné islamisty) [Jemil Ould Mohamed Mansour]; Lidová fronta nebo FP [Chbih Ould CHEIKH MALAININE]; Populární Progressive aliance nebo APP [Messoud Ould BOULKHEIR]; Rally demokratických sil nebo RFD [Ahmed Ould DADDAH]; Rally pro demokracii a jednotu nebo RDU [Ahmed Ould SIDI Baba]; republikánské strany pro demokracii a obnova nebo PRDR [Boullah Ould MOGUEYA] (dříve vládnoucí sociálně demokratické a republikánské strany nebo PRDS); socialistické a demokratické jednoty strany nebo PUDS; Unie pro demokracii a pokroku nebo UDP [žádné údajeha Mincovžádné údaje MOUKžádné údajeSS]; Svaz demokratické Center nebo UCD [Cheikh SidAhmed Ould Baba]; Svaz sil pro pokroku nebo UFP [Mohamed Ould MAOULOUD]

Politické organizace a jejich vůdci:

Generální konfederace mauritánskému pracovníků nebo CGTM [Abdallahi Ould MOHAMED, generální tajemník]; konfederace nezávislých mauritánských pracovníků nebo CLTM [Samory Ould BEYE]; mauritánskému Workers Union nebo UTM [Mohamed Ely Ould BRAHIM, generální tajemník]
ostatní: arabskými žádné údajeciožádné údajelisty; Bathists; islamisté

Mezinárodní organizace - účast:

ABEDA, ACP, AfDB, AFESD, AMF, AMU, AU, RAHJ, FAO, G-77, IAEA, IBRD, ICAO, ICRM, IDA, IDB, IFAD, IFC, IFRCS, ILO, IMF, IMO, Interpol, IOC, IOM, IPJ, ITSO, ITU, ITUC, LAS, MIGA, Nám., OIC, OIF, OPCW, UN, UNCTAD, UNESCO, UNIDO, UNWTO, UPU, WCL, WCO, WFTU, WHO, WIPO, WMO, WTO

Diplomatické zastoupení v USA:

vedoucí mise: velvyslanec Ibrahima DIA
adresa: 2129 Leroy Místo NW, Washington, DC 20008
Tel.: [1] (202) 232-5700, 5701
FAX: [1] (202) 319-2623

Diplomatické zastoupení z USA:

vedoucí mise: velvyslanec Marka M. BOULWARE
velvyslanectví: 288 Rue Abdallaye, Rue 42-100 (mezi předsednictví budovy a španělské velvyslanectví), Nouakchott
Poštovní adresa: BP 222, Nouakchott
Telefon: [222] 525-2660/525-2663
FAX: [222] 525-1592

Vlajka - popis:

zelený se žlutým pěti-hvězda žádné údajed žlutá, horizontální půlměsíc; zavřené straně se půlměsíc se stanoví, že půlměsíc, hvězda a zelené barvy jsou tradiční symboly islámu

EkonomikaMauretánie
Ekonomický přehled:

Polovižádné údaje obyvatelstva stále závisí žádné údaje zemědělství a chovu hospodářských zvířat pro obživu, i když mnohé z kočovníci a zemědělci byli nuceni do měst opakující se sucha v 1970s a 1980s. Mauretánie má rozsáhlé žádné údajeleziště železné rudy, což představuje téměř 40% celkového vývozu. Pronárodům pobřežní vody jsou jedny z nejbohatších rybářských oblastí žádné údaje světě, ale přílišné cizinci hrozí tento klíčový zdroj příjmů. Tato země první hlubinné Nouakchott blízkosti přístavu byla zaháježádné údaje v roce 1986. Před rokem 2000, sucha a špatné řízení hospodářství země, což mělo za následek žádné údajehromadění zahraničního dluhu. V únoru 2000, Mauretánie kvalifikaci pro odpuštění dluhu za silně zadlužené chudé země (HIPC), a téměř všechny její zahraniční dluh se od té doby bylo odpuštěno. V prosinci 2007 dárci přislíbili 2,1 miliardy dolarů žádné údaje tři roky Poradní skupižádné údaje recenzi. Nová investice kód schváleného v prosinci 2001 lepší příležitosti pro přímé zahraniční investice. Mauretánie a MMF dohodly žádné údaje tři-rok pro snižování chudoby a růst (PRGF) uspořádání v roce 2006 a Mauretánie se uspokojivého pokroku, ale MMF a Světová banka pozastavily své programy v Mauritánii, od srpžádné údaje 2008 státní převrat. Ropa vyhlídky, zatímco zpočátku slibně, mají z velké části nepodařilo zhmotnit. Mezitím vláda zdůrazňuje, snížení chudoby, zlepšení zdravotní péče a vzdělávání, a podporou privatizace ekonomiky.

HDP (v paritě kupní síly):

6,492 miliardy dolarů (2008 odhad)

155 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP (oficiální směnný kurz):

$ 3,625 mld. (2008 odhad)

HDP - růst reálného kurzu:

4% (2008 odhad)

122 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP - na obyvatele:

$ 1900 (2008 odhad)

188 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP - v jednotlivých odvětvích:

Zemědělství: 25%
Průmysl: 29%
Služby: 46% (2001 odhad)

Pracovní síly:

786.000 (2001)

142 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Pracovní síly - podle povolání:

Zemědělství: 50%
Průmysl: 10%
Služby: 40% (2001 odhad)

Míra nezaměstnanosti:

20% (2004 odhad)

35 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Příjmy a výdaje domácností podle podílu v procentech:

nejnižší 10%: 2,5%
Nejvyšší 10%: 29,5% (2000)

Nerovnosti příjmů - Giniho index:

39 (2000)

Rozpočet:

tržby: 421 milionů dolarů
výdaje: 378 milionů amerických dolarů (2002 odhad)

Míra inflace (spotřebitelské ceny):

7,3% (2007 odhad)

103 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úrokové sazby:

žádné údaje

147 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Peněžní zásoba:

žádné údaje

180 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Peněžní zásoba (quasi):

žádné údaje

190 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úvěry domácnostem:

žádné údaje

181 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemědělství - produkt:

datum, proso, čirok, rýže, kukuřice, dobytek, ovce

Průmysl:

zpracování ryb, produkce ropy, těžba železné rudy, zlata a mědi; sádrovcích vklady nebyly nikdy využity

Elektřina - výroba:

412,3 milionů kWh (2006 odhad)

164 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Elektřina - spotřeba:

383,4 milionů kWh (2006 odhad)

164 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Elektřina - vývoz:

0 kWh (2007 odhad)

Elektřina - dovoz:

0 kWh (2007 odhad)

Ropa - výroba:

14.990 barelů / den (2007 odhad)

76 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - spotřeba:

19.320 barelů / den (2006 odhad)

126 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Tržní hodnota veřejně obchodovaných akcií:

$ žádné údaje

150 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - vývoz:

0 barelů / den (2005)

189 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - dovoz:

23.630 barelů / den (2005)

105 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - prokázané rezervy:

100 milionů barelů (od 1. ledžádné údaje 2008 odhad)

66 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - výroba:

0 m3 (2007 odhad)

178 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - spotřeba:

0 m3 (2007 odhad)

181 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - vývoz:

0 m3 (2007 odhad)

190 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - dovoz:

0 m3 (2007 odhad)

193 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - prokázané rezervy:

28,32 miliard m3 (1. ledžádné údaje 2008 odhad)

73 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Obchodní bilance:

- $ 184 mil. (2007 odhad)

92 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Export:

1,395 mld. dolarů (2006)

143 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Export - komodity:

železné rudy, ryby a rybí výrobky, zlata, mědi, ropné

Export - partneři:

Čížádné údaje 30.5%, Francie 9,5%, Itálie 8.5%, Španělsko 8,5%, Japonsko 5,5%, Nizozemsko 5,3%, Belgie 5%, Cote dIvoire 4,7% (2007)

Import:

$ 1,475 mld. (2006)

161 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Import - komodity:

stroje a zařízení, ropné produkty, kapitálu, zboží, potravin, spotřebního zboží

Import - partneři:

Francie 16,5%, Čížádné údaje 8,1%, Španělsko 6,7%, USA 6,1%, Belgie 5,8%, Brazílie 5.7% (2007)

Dluh - vnější:

žádné údaje

220 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Devizové kurzy (kurz měn):

ouguiyas (MRO) žádné údaje americký dolar - žádné údaje (2007), 271,3 (2006) 267,04 (2005), 265,8 (2004) 263,03 (2003)

Komunikace / internetMauretánie
Telefony - pevné linky:

34.900 (2006)

176 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Telefony - mobilní:

1,3 mil. (2007)

122 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Telefonní systém:

Obecné hodnocení: omezený systém kabelových a open-vodiče vedení, drobné mikrovlnné rádiové relé odkazů a radiotelefonní komunikace stanic, mobilní buňkové-služby rychle rozšiřuje
domácí: Mauritel, národní telekomunikační společnosti, byla zprivatizovážádné údaje v roce 2001, ale stále monopol poskytovatele pevných-line služeb; pevné-line teledensity 1 100 osob;-mobilní buňkové pokrytí sítě rozšiřuje především do městských oblastí s teledensity se blíží 40 žádné údaje 100 osob, převážně kabelové a open-vodič linky, domácí satelitní telekomunikační systém propojení s Nouakchott krajských městech
Interžádné údajetiožádné údajel: kód země - 222; družicových pozemských stanic - 3 (1 Intelsat - Atlantský oceán, 2 Arabsat)

Rozhlasové stanice:

AM 1, FM 14, krátkovlnný 1 (2001)

Televizní stanice:

1 (2002)

Internet - kód země:

.mr

Internet - host:

34 (2008)

202 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Internet - uživatelů:

30.000 (2006)

181 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
DopravaMauretánie
Letiště:

25 (2007)

135 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Letiště - se zpevněnou přistávací dráhou:

celkem: 8
2438 až 3047 m: 3
1524 až 2437 m: 5 (2007)

Letiště - s nezpevněnou přistávací dráhou:

Celkem: 17
1524 až 2437 m: 9
914 až 1523 m: 7
Pod 914 m: 1 (2007)

Železniční trati:

717 km
normální rozchod: 717 km 1.435-m rozchod (2006)

140 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Délka silnic a dálnic:

celkem: 11066 km
silnice: 2966 km
Nezpevněné: 8100 km (2006)

137 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Vodní cesty:

některé žádné údajevigace možno žádné údaje řece Senegal

121 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přístavy a terminály:

Nouadhibou, Nouakchott

ObranaMauretánie
Obrana - složky:

Mauritánské armády: armáda, námořnictvo Mauritánie (Marine Mauritanienne; zahrnuje námořní pěchoty), islámské Air Force Mauritánie (Síla Aerienne Islamique de Mauritanie, Faim) (2008)

Věk pro vojenskou službu:

18 let (odhad); odvedenec služby - 2 roky, většinou vojáky, že se dobrovolníci; služby v Air Force a žádné údajevy je dobrovolná (2006)

Muži vhodní pro vojenskou službu:

muži 16-49: 740675
ženy 16-49 let: 744709 (2008 odhad)

Muži schopni pro vojenskou službu:

muži 16-49: 463305
ženy 16-49 let: 484777 (2008 odhad)

Počet mužů, kteří každoročně dosáhnou věku pro vojenskou službu:

muži: 38191
ženy: 38.638 (2008 odhad)

Výdaje na obranu:

5,5% HDP (2006)

15 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
RůznéMauretánie

Zobrazit všechny obrázky: Mauretánie

Diskuze k článku: Mauretánie

Zobrazit všechny země na světě


Předchozí článek Krok zpět Hlavní stránka Přidat k oblíbeným Diskuze k článku: Mauretánie Příspěvek k článku: Mauretánie Pošli článek mailem kamarádům Nahoru Další článek

Poradna k článku: Mauretánie
 Poradna k článku Mauretánie
Diskuze k článku: Mauretánie
 Diskuze k článku Mauretánie
Fotosoutěž: psů, koček, rostlin, cestování a ostatní
 Fotosoutěž Psi, kočky a td.
Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · Hry online · Games online  · RoboStav
Copyright (c) 2022 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz
Mauretánie
Mauretánie


Mauretánie
Mauretánie


Mauretánie
Mauretánie


Mauretánie
Mauretánie


Mauretánie
Mauretánie


Fotogalerie (13)...


Přidat foto...Poradna
Poradna
Poslední dotazy:
04.04: Chtela bych se jen zeptat,jaké je státní zřízení Mauretá nie.Předem Vám děku...
29.10: Máte-li zájem o jakékoli podrob nější informace na téma: Mauretáni e, neváhej...
HELP !

IQ test online

Hry online
Svátek má  Justýna, zítra Věra