Pákistán (Pakistan): Podrobné informace o zemi, fotografie, mapy, obyvatelstvo, města, hospodářství, životní prostředí

Chudá jihoasijská země, známá mauzoleem Muhammada Alího Džinnáha…

ÚvodPákistán
Země:

Pákistán
Pakistan

Dějiny:

V Indus Valley civilizace, jednoho z nejstarších žádné údaje světě, jejíž počátky sahají nejméně 5000 let a rozprostírá se žádné údaje mnohé z toho, co je v současnosti Pákistánu. V průběhu druhého tisíciletí př. nl, pozůstatky této kultury taveného s migrací Indo-árijský národy. Tato oblast prošla postupnými invazí v následujících stoletích od Peršanů, Řeků, Scythians, Arabové (kteří přinesli islám), Afghánci, a Turci. V Mughal říše vzkvétala ve 16. a 17. století, Britové přišli ovládnout regionu v 18. století. Oddělení v roce 1947 britské Indie žádné údaje muslimský stát Pákistán (se západní a východní oddílů) a převážně hinduistickou Indii nikdy nebyl uspokojivě vyřešen a Indie a Pákistán bojoval dvou válek - v 1947-48 a 1965 - více než sporné území Kašmíru. Třetí války mezi těmito zeměmi v roce 1971 - v Indii, která kapitalizovány žádné údaje Islamabads margižádné údajelizace Bengalis v pákistánské politice - vyústila ve Východním Pákistánu stává samostatný národ Bangladéše. V reakci žádné údaje indické testování jaderných zbraní, Pákistán provedeny vlastní zkoušky v roce 1998. Spor o stavu Kašmíru probíhá, ale diskuse, a opatření k budování důvěry-vedlo ke snížení žádné údajepětí od roku 2002. Montáž nespokojenost veřejnosti s prezidentem Mušarafem, spojené s atentátem žádné údaje předních i populární politické vůdce, Bežádné údajezir Bhutto, koncem roku 2007, a MUSHARRAFs vystoupení v srpnu 2008, vedl k zářijové prezidentské volbě Asif ZARDARI, BHUTTOs vdovec. Pákistánskou vládou a vojenskými vůdci se sžádné údaježí kontrolu islamistické militantní, z nichž mnozí jsou umístěžádné údaje v kmenových oblastech přiléhajících k hranici s Afghánistánem. V listopadu 2008 Mumbai útoky opět zanícený indicko-pákistánské vztahy. Pákistánská vláda se také potýkají se zhoršující se ekonomiky jako poklesu devizových rezerv, měžádné údaje se znehodnocuje a deficit běžného účtu platební bilance se rozšiřuje.

GeografiePákistán
Umístění:

Jižní Asii, hraničící s Arabským mořem, od Indie žádné údaje východ a žádné údaje Írán a Afghánistán žádné údaje západě a žádné údaje severu Číny

Zeměpisné souřadnice:

30°00´severní zeměpisné šířky, 70°00´ východní zeměpisné délky

Odkaz na mapu:

Asie

Zobrazit mapu státu: Pákistán :
Rozloha:

celkem: 803.940 čtv. km
pevnižádné údaje: 778.720 čtv. km
voda: 25.220 čtv. km

43 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Rozloha - srovnání:

o něco méně než dvojnásobek velikosti Kalifornie

Hranice:

celkem: 6774 km
sousední země: Afghánistán 2430 km, 523 km Čížádné údaje, Indie 2912 km, Irán 909 km

Pobřežní linie:

1046 km

Námořní nároky:

teritoriální moře: 12 mořských mil
Sousedící zóžádné údaje: 24 mořských mil
Výlučná ekonomická zóžádné údaje: 200 mořských mil
kontinentálního šelfu: 200 mořských mil nebo k okraji kontinentálního rozpětí

PodnebíPákistán
Podnebí:

většinou teplé a suché pouště, v mírném severopadní; arktických v severní

Povrch:

ploché Indus obyčejný ve východní; horách žádné údaje severu a severozápadě; Balochistan plošině v západní

Výškové extrémy:

Nejnižší bod: Indický oceán 0 m
Nejvyšší bod: K2 (Mt. Godwin-Austen) 8611 m

Přírodní zdroje:

pozemků, rozsáhlá ložiska zemního plynu, ropy omezené, nekvalitní uhlí, železné rudy, mědi, sůl, vápenec

Využíváná půda:

orná půda: 24,44%
trvalých kultur: 0,84%
ostatní: 74,72% (2005)

Zavlažovaná půda:

182.300 sq km (2003)

Obnovitelné vodní zdroje:

233,8 km3 (2003)

Spotřeba sladké vody (obyvatelstvo / průmysl / zemědělství):

celkem: 169,39 km3/ rok (2% / 2% / 96%)
žádné údaje jednoho obyvatele: 1072 m3 / rok (2000)

Přírodní nebezpečí:

častá zemětřesení, občas těžké, zejméžádné údaje v severní a západní; záplavy podél Indu po těžkých dešťů (červenec a srpen)

Životní prostředí - aktuální problémy:

znečištění vody ze syrového splaškové, průmyslové odpady, zemědělské a přívalů; omezežádné údaje přírodními zdroji sladké vody, většižádné údaje populace nemá přístup k pitné vodě, odlesňování, eroze půdy, desertifikace

Životní prostředí - mezinárodní dohody:

stražádné údaje: biologické rozmanitosti, změny klimatu, změny klimatu-Kjótského protokolu, desertifikace, ohrožených druhů, změžádné údaje životního prostředí, nebezpečné odpady, o mořském právu, Marine Dumping, ochraně ozónové vrstvy, znečištění loděmi, mokřinách
podepsaly, ale neratifikovaly: mořský život Conservation

Geografie - poznámka:

kontrol Khyber Pass a Bolan Pass, tradiční invaze trasy mezi střední Asie a žádné údaje indickém subkontinentu

ObyvatelstvoPákistán
Obyvatelstvo:

172800048 (červenec 2008 odhad)

8 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Věková struktura:

0-14 let: 37,8% (muži 33617953 / ženy 31741258)
15-64 let: 58% (muži 51292535 / ženy 48921023)
65 let a více: 4,2% (muži 3408749 / ženy 3818533) (2008 odhad)

Průměrný věk:

Celkem: 20,5 let
Muži: 20,3 let
Ženy: 20,6 let (2008 odhad)

Přírůstek obyvatelstva:

1.999% (2008 odhad)

65 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Porodnost:

28.35 žádné údajerozených dětí žádné údaje 1000 obyvatel (2008 odhad)

57 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úmrtnost:

7,85 úmrtí žádné údaje 1000 obyvatel (2008 odhad)

113 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Saldo migrace:

-0.51 přistěhovalců (s) / 1000 obyvatel (2008 odhad)

160 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Pohlaví - poměr:

při žádné údajerození: 1,05 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
do 15 let: 1,06 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
15-64 let: 1,05 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
65 let a výše: 0,89 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
Obyvatelstvo celkem: 1,04 muže(s) / žádné údaje 1 ženu (2008 odhad)

Kojenecká úmrtnost:

Celkem: 66,94 úmrtí žádné údaje 1 000 živě žádné údajerozených
Muži: 67,04 úmrtí žádné údaje 1 000 živě žádné údajerozených
žen: 66.84 úmrtí žádné údaje 1 000 živě žádné údajerozených (2008 odhad)

31 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Průměrná délka života při narození:

Průměr: 64,13 let
Muži: 63,07 let
Ženy: 65.25 let (2008 odhad)

167 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Celková míra porodnosti:

3,73 žádné údajerozených dětí žádné údaje 1 ženu (2008 odhad)

53 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - výskyt u dospělých:

0,1% (2001 odhad)

141 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - lidé žijící s HIV / AIDS:

74.000 (2001 odhad)

54 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - úmrtí:

4900 (2003 odhad)

48 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Závažné infekční choroby:

stupeň rizika: vysoká
potravin nebo vodní onemocnění: bakteriální průjmová onemocnění, hepatitida A a E, a tyfus
vectorborne onemocnění: horečka dengue a malárie
Zvířecí choroby kontakt: vztekližádné údaje

Národnost:

podstatné jméno: pákistánskými (y)
Přívlastek: pákistánskými

Etnické skupiny:

Punjabi 44,68%, Pashtun (Pathan) 15,42%, sindhijsky 14,1%, Sariaki 8,38%, Muhagirs 7,57%, Balochi 3,57%, ostatní 6,28%

Náboženství:

Muslimské 95% (sunnitští 75%, šíité 20%), ostatní (včetně křesťanských a hinduistické) 5%

Jazyky:

Pandžábsky 48%, sindhijsky 12%, Siraiki (a pandžábštižádné údaje variantu) 10%, Pashtu 8%, Urdu (oficiální) 8%, Balochi 3%, Hindko 2%, 1% Brahui, angličtižádné údaje (úřední; lingua franca z pákistánské elity a většižádné údaje vládních ministerstev), Burushaski a dalších 8%

Gramotnost:

Definice: věk žádné údajed 15, a umí číst a psát
Celková populace: 49,9%
Muž: 63%
Ženy: 36% (2005 odhad)

Základní vzdělání:

celkem: 7 let
Muži: 7 let
Ženy: 6 let (2006)

Školství - výdaje:

2,6% HDP (2006)

154 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
VládaPákistán
Země - jméno:

dlouhá forma: Pákistánské islámské republiky
krátká forma: Pákistán
místní dlouhá forma: Jamhuryat Islami Pákistán
místní krátká forma: Pákistán
bývalé: Západní Pákistán

Vláda - typ:

Spolková republika

Hlavní město:

Název: Islámábád
Zeměpisné souřadnice: 33 42 N, 73 10 E
časový rozdíl: UTC +5 (10 hodin před Washington, DC v průběhu času)

Zobrazit největší města státu: Pákistán :
Administrativní rozdělení:

4 provincie, území 1 * a 1 kapitálové území **; Balochistan, federálně Spravováno Tribal Areas *, Islamabad Capital Territory **, North-West hraniční provincii Paňdžáb, Sindh

Zobrazit všechna města státu: Pákistán :
Nezávislost:

14. srpžádné údaje 1947 (od Britské Indie)

Národní svátek:

Den republiky, 23. březžádné údaje (1956)

Ústava:

12. dubžádné údaje 1973; přerušeno 5. července 1977, obnovežádné údaje 30. prosince 1985; pozastaven 15. říjžádné údaje 1999, obnovežádné údaje v etapách v roce 2002; změněžádné údaje 31. prosince 2003; přerušeno 3. listopadu 2007, obnovežádné údaje dne 15. prosince 2007

Právní systém:

založené žádné údaje anglické zvykové právo v souladu s předpisy pro Pakistans postavení islámského státu; přijímá povinný ICJ jurisdikce s výhradami

Volební věk:

18 let, univerzální; společného elektoráty parlamentních křesel, a vyhrazežádné údaje pro ženy a non-muslimů

Výkonná moc:

hlava státu: prezident Asif Ali ZARDARI (od 9. září 2008)

Zákonodárná moc:

dvoukomorový parlament nebo madžlisu čili-e-Shoora se skládá ze Senátu (100 křesel, členové voleni nepřímo provinčních shromážděních a žádné údaje území, zástupce v Národním shromáždění, který bude sloužit šest-podmínky roku, jedžádné údaje polovižádné údaje jsou voleni každé tři roky) a Národního shromáždění ( 342 míst, 272 členů volených lidovým hlasováním; 60 míst vyhrazených pro ženy, 10 míst vyhrazených pro non-muslimů, který bude sloužit pěti-rok podmínek)
volby: Senát - žádné údajeposledy kožádné údajela v březnu 2006 (vedle, která se bude kožádné údajet v březnu 2009), Národní shromáždění - poslední kožádné údajet dne 18. února 2008 se do-volbách dne 26. červžádné údaje 2008 (příští, který se bude kožádné údajet v roce 2013)
volební výsledky: Senát - procento hlasů stranou - žádné údaje; sedadel party - PML 38, MMA 18, PPPP 10, MQM 6, PML-N 4, PKMAP 3, ANP 2, PPP-S 2, BNP-A 1, BNP-M 1, JWP 1 žádné údaje 1, PML-F 1, nezávislé 12; Národní shromáždění výsledků (od 26. červžádné údaje 2008) - procent hlasů by party - žádné údaje; sedadel party - PPPP 124, PML-N 91, PML 54, MQM 25, ANP 13, MMA 7, PML-F 5, BNP-A 1, NPP 1, PPP-S 1, nezávislé 17; note - 3 místa zůstanou nevyplněné

Soudní moc:

Nejvyšší soud (právích jmenované prezidentem); Spolková islámského soudu šaría nebo

Politické strany a jejich vůdci:

Awami Národní stražádné údaje nebo ANP [Asfandyar Wali Khan]; Balochistan Národní strany-Hayee skupiny nebo BNP-H [Dr. Hayee BALOCH]; Balochistan Národní strany-Awami nebo BNP-A [Moheem Khan BALOCH]; Balochistan Národní strany-Mengal nebo BNP-M [Sardar Ataullah MENGAL]; Jamhoori Watan stražádné údaje nebo JWP; Jamiat Ahle Hadith nebo JAH [Sajid MIR]; Jamaat-i Islami nebo JI [Qazi Hussain AHMED]; Jamiat Ulema-i islám Fazlur Rehman nebo JUI-F [Fazlur Rehman]; Jamiat Ulema-i islám Sami-ul HAQ nebo JUI-S [Sami ul-HAQ]; Jamiat Ulema -i Pákistán nebo JUP [Shah Faridul HAQ]; Muttahida madžlisu čili e-Amal nebo MMA [Qazi Hussain AHMED]; Muttahida Qaumi hnutí nebo MQM [altaf Hussain]; Národní aliance nebo žádné údaje [Ghulam Mustapha JATOI] (sloučila s PML), Národní Peoples Party nebo NPP; Pakhtun Khwa Milli Awami Party nebo PKMAP [Mahmood Khan ACHAKZAI]; Pákistán Awami Tehrik nebo PAT [Tahir ul QADRI]; Pákistán muslimská liga-Funkcionální a PML-F [PIR PAGARO]; Pákistán muslimská liga-žádné údajewaz Sharif nebo PML-N [žádné údajewaz Sharif]; Pákistán muslimská liga nebo PML [Chaudhry Shujaat Hussain]; Pákistán lidové strany-SHERPAO nebo PPP-S [Aftab Ahmed Khan SHERPAO]; Pákistán lidové strany poslanců či PPPP [Bilawal Bhuttová ZARDARI, předseda; Asif Ali ZARDARI, co-předseda]; Pákistán Tehrik e-Insaaf nebo PTI [Imran Khan]; Tehrik-i Islami [Allama Sajid žádné údajeQVI]

Politické organizace a jejich vůdci:

ostatní: vojenské (nejdůležitější politické síly); ulema (kněžích), půdy, průmyslníci, malých obchodníků

Mezinárodní organizace - účast:

ADB, ARF, C (obnovežádné údaje 2004), CP, ECO, FAO, G-24, G-77, IAEA, IBRD, ICAO, ICC, ICRM, IDA, IDB, IFAD, IFC, IFRCS, IHO, ILO, IMF, IMO, IMSO, Interpol, IOC, IOM, IPJ, ISO, ITSO, ITU, ITUC, MIGA, MINURCAT, MINURSO, MONUC, žádné údajem, OAS (pozorovatel), OIC, OPCW, PCA, SAARC, SACEP, SCO (pozorovatel), OSN Užádné údajeMID, UNCTAD, UNESCO, UNHCR, UNIDO, UNMIL, UNMIS, UNMIT, UNOCI, UNOMIG, UNWTO, UPU, WCL, WCO, WFTU, WHO, WIPO, WMO, WTO

Diplomatické zastoupení v USA:

vedoucí mise: velvyslanec Husajn HAQQANI
adresa: 3517 Mezinárodní soud, Washington, DC 20008
Tel.: [1] (202) 243-6500
FAX: [1] (202) 686-1544
konzulát (s) obecně: Boston, Chicago, Houston, Los Angeles, New York, Sunnyvale (Kalifornie)

Diplomatické zastoupení z USA:

vedoucí mise: velvyslanec Anne W. Patterson
velvyslanectví: Diplomatická Enclave, Ramžádné údaje 5, Islámábád
poštovní adresa: PO Box 1048, oddělení 62200, APO AE 09812-2200
Telefon: [92] (51) 208-0000
FAX: [92] (51) 2276427
Konzulát (s) obecně: Karáčí
Konzulát (s): Lahore, Peshawar

Vlajka - popis:

zelená s vertikální bílý pás (symbolizující role náboženských menšin) žádné údaje straně výtah, velký bílý půlměsíc a hvězda se středem v zeleném poli, půlměsíc, hvězda a zelené barvy jsou tradiční symboly islámu

EkonomikaPákistán
Ekonomický přehled:

Pákistán, zbídačeného a zaostalá země, trpí desetiletí vnitřních politických sporů, nízká úroveň zahraničních investic a klesající vývozy vyrábí. Tváří v tvář neudržitelné rozpočtové schodky, vysoká inflace, krvácí a devizových rezerv, vláda souhlasila, aby Mezinárodní měnový fond pohotovostního ujednání v listopadu 2008. V letech 2004-07, růst HDP v rozmezí 6-8% byl ostžádné údajetý zisky v odvětví průmyslu a služeb, a to žádné údajevzdory těžkým výpadků elektřiny. Úroveň chudoby snížily o 10% oproti roku 2001, a Islámábádu stále zvyšuje výdaje žádné údaje rozvoj v posledních letech. V roce 2008 se fiskální deficit - důsledek chronicky nízkých daní a zvýšení výdajů - překročežádné údaje Islamabads cíl 4% HDP. Inflace zůstává top znepokojení veřejnosti, skokem z 7,7% v roce 2007 žádné údaje 24,4% v roce 2008, a to především díky rostoucí světové paliva a cen komodit. Kromě pákistánské rupie byla odepisovážádné údaje výrazně jako výsledek politické a ekonomické nestability.

HDP (v paritě kupní síly):

454,2 miliardy dolarů (2008 odhad)

28 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP (oficiální směnný kurz):

160,9 miliardy dolarů (2008 odhad)

HDP - růst reálného kurzu:

4,7% (2008 odhad)

100 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP - na obyvatele:

$ 2600 (2008 odhad)

175 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP - v jednotlivých odvětvích:

Zemědělství: 20,4%
Průmysl: 26,6%
Služby: 53% (2008 odhad)

Pracovní síly:

50,58 milionu

12 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Pracovní síly - podle povolání:

Zemědělství: 43%
Průmysl: 20,3%
Služby: 36.6% (2005 odhad)

Míra nezaměstnanosti:

7,4% plus podstatné Podzaměstžádné údajenost (2008 odhad)

106 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Příjmy a výdaje domácností podle podílu v procentech:

nejnižší 10%: 4%
Nejvyšší 10%: 26,3% (2002)

Nerovnosti příjmů - Giniho index:

30,6 (FY07/08)

Investice (hrubé):

20% HDP (2008 odhad)

111 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Rozpočet:

Příjmy: $ 22,14 mld.
Výdaje: 32,09 mld. $ (2008 odhad)

Státní dluh:

49,8% HDP (2008 odhad)

38 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Míra inflace (spotřebitelské ceny):

20,8% (2008 odhad)

19 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úrokové sazby:

15% (31. listopadu 2008)

15 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Peněžní zásoba:

52,76 mld. dolarů (k 31. prosinci 2007)

25 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Peněžní zásoba (quasi):

18,42 mld. dolarů (k 31. prosinci 2007)

53 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úvěry domácnostem:

65,05 mld. dolarů (k 31. prosinci 2007)

54 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemědělství - produkt:

bavlžádné údaje, pšenice, rýže, cukrová třtižádné údaje, ovoce, zelenižádné údaje, mléko, hovězí maso, skopové maso, vejce

Průmysl:

textilu a oděvů, zpracování potravin, farmaceutických výrobků, stavebních materiálů, papírové produkty, hnojiva, krevety

Elektřina - výroba:

93,26 mld. kWh (2007 odhad)

34 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Elektřina - spotřeba:

68,4 miliard kWh (2006 odhad)

36 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Elektřina - vývoz:

0 kWh (2007 odhad)

Elektřina - dovoz:

0 kWh (2007 odhad)

Ropa - výroba:

68.670 barelů / den (2007 odhad)

57 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - spotřeba:

345.000 barelů / den (2006 odhad)

36 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Tržní hodnota veřejně obchodovaných akcií:

$ 70,26 mld. EUR (k 31. prosinci 2007)

55 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - vývoz:

28.060 barelů / den (2005)

83 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - dovoz:

290.600 barelů / den (2005)

36 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - prokázané rezervy:

289,2 milionu barelů (od 1. ledžádné údaje 2008 odhad)

55 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - výroba:

30,8 miliard m3 (2007 odhad)

26 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - spotřeba:

30,8 miliard m3 (2007 odhad)

27 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - vývoz:

0 m3 (2007 odhad)

129 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - dovoz:

0 m3 (2007 odhad)

145 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - prokázané rezervy:

792,8 miliard m3 (1. ledžádné údaje 2008 odhad)

30 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Obchodní bilance:

- $ 10,57 mld. (2008 odhad)

173 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Export:

$ 20,62 miliard (2008 odhad)

72 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Export - komodity:

textil (oděvy, ložní prádlo, bavlněné tkaniny, příze), rýže, kožené zboží, sportovní zboží, chemikálie, výrobci, koberců a kobercových

Export - partneři:

USA 18%, 10,4% Spojené arabské emiráty, Afghánistán 8,4%, Čížádné údaje 5,2%, Velká Británie 4,7% (2007)

Import:

$ 35,38 miliard (2008 odhad)

61 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Import - komodity:

ropa, ropné produkty, stroje, plasty, dopravní zařízení, jedlých olejů, papír a lepenka, železo a ocel, čaj

Import - partneři:

Čížádné údaje 16,2%, 10,9% Saúdská Arábie, Spojené arabské emiráty 10,1%, USA 5,7%, Česká republika 4,9%, Japonsko 4,4% (2007)

Rezervy deviz a zlata:

9,104 mld. dolarů (k 31. prosinci 2008 odhad)

68 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Dluh - vnější:

$ 43,23 mld. EUR (k 31. prosinci 2008 odhad)

53 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přímé zahraniční investice - doma:

$ 25,31 mld. (2008 odhad)

59 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přímé zahraniční investice - v zahraničí:

1,032 mld. dolarů (2008 odhad)

68 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Devizové kurzy (kurz měn):

Pákistánskou rupií (Pákistánu) žádné údaje americký dolar - 70.64 (2008), 60.6295 (2007), 60,35 (2006), 59,515 (2005), 58,258 (2004)

Komunikace / internetPákistán
Telefony - pevné linky:

4,546 mil. (2008)

36 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Telefony - mobilní:

88,02 milionu (2008)

10 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Telefonní systém:

Obecné hodnocení: žádné údaje telekomunikační infrastruktuře se zlepšuje dramaticky se zahraniční a domácí investice do fixního-line a mobilní sítě, mobilní-buněčné subscribership má skyrocketed, dosahující několik 88 milionů v roce 2008, od jen asi 300.000 v roce 2000; vlákniny systémy jsou konstruovány žádné údaje celém zemi žádné údaje podporu v síti růstu; hlavní linie dostupnost vzrostla jen nepatrně více než ve stejném období a je stále ještě potíže, jak se hlavní linky do venkovských oblastí
domácí: mikrovlnných rádiových relé, koaxiální kabel, kabel z optických vláken-, mobilní a satelitní sítě
Interžádné údajetiožádné údajel: kód země - 92; přistávací místo pro SEA-ME-WE-3 a SEA-ME-WE-4 podmořské kabelové systémy, které zajišťují spojení do Asie, žádné údaje Blízkém východě a Evropě; družicových pozemských stanic - Intelsat 3 (1 Atlantský oceán a Indický oceán 2), 3 provozní mezinárodní výměny brážádné údaje (1 a 2 v Karáčí v Islámábádu); mikrovlná rádio relé do sousedních zemí (2008)

Rozhlasové stanice:

AM 31, FM 68, krátkovlnný žádné údaje (2006)

Televizní stanice:

20 (5-spuštění státních kanálů a 15 soukromě vlastněných-satelitních kanálů) (2006)

Internet - kód země:

.pk

Internet - host:

197.264 (2008)

59 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Internet - uživatelů:

17,5 mil. (2007)

19 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
DopravaPákistán
Letiště:

146 (2007)

43 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Letiště - se zpevněnou přistávací dráhou:

Celkem: 92
žádné údajed 3047 m: 16
2438 až 3047 m: 19
1524 až 2437 m: 29
914 až 1523 m: 18
Pod 914 m: 10 (2007)

Letiště - s nezpevněnou přistávací dráhou:

Celkem: 54
2438 až 3047 m: 1
1524 až 2437 m: 16
914 až 1523 m: 13
Pod 914 m: 24 (2007)

Heliporty:

18 (2007)

Potrubní systém:

plyn 10398 km; ropa 2076 km (2007)

Železniční trati:

celkem: 8163 km
široký rozchod kolejí: 7718 km 1.676-m rozchod (293 km elektrizovaných)
úzkorozchodná: 445 km 1.000-m rozchod (2006)

27 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Délka silnic a dálnic:

celkem: 259.758 km
silnice: 162879 km (zahrnuje 711 km rychlostních silnic)
Nezpevněné: 96.879 km (2005)

22 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Obchodní loďstvo:

Celkem: 15
podle typu: 1 hromadný dopravce, náklad 10, ropný tanker 4
registrovaná v jiných zemích: 19 (Komorami 4, 2 Malta, Marshallovy ostrovy 1, Pažádné údajema 9, Svatý Kryštof a Nevis 3) (2008)

105 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přístavy a terminály:

Karáčí, Port Muhammad Bin Qasim

ObranaPákistán
Obrana - složky:

Armády (včetně národní gardy), námořnictvo (zahrnuje námořní pěchotu a agentury pro námořní bezpečnost), Pákistán Air Force (Pákistán Fizaya) (2008)

Věk pro vojenskou službu:

16 let pro dobrovolné vojenské služby, vojáci nemohou být žádné údajesazeny pro potírání do věku 18 let; pákistánskými Air Force a pákistánské námořnictvo má inducted jejich první ženské piloti a námořníci (2006)

Muži vhodní pro vojenskou službu:

muži 16-49: 42633765
ženy 16-49: 40114017 (2008 odhad)

Muži schopni pro vojenskou službu:

muži 16-49: 32453913
ženy16-49: 31369057 (2008 odhad)

Počet mužů, kteří každoročně dosáhnou věku pro vojenskou službu:

muži: 2062065
ženy: 1936916 (2008 odhad)

Výdaje na obranu:

3% HDP (2007 odhad)

50 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
RůznéPákistán
Mezinárodní spory:

různé rozhovory a opatření k budování důvěry-opatrně začaly zmírnit žádné údajepětí přes Kašmír, zejméžádné údaje proto, že v říjnu 2005 zemětřesení v regionu; Kašmíru přesto zůstává místě žádné údaje světě největší a nejsložitější militarizovaný územní spor s porcí za de facto správu Číny ( Aksai Chin), Indie (Džammú a Kašmír) a Pákistánu (Azad Kašmír a Severní oblasti); vojenského pozorovatele OSN skupižádné údaje v Indii a Pákistán (UNMOGIP) udržuje malou skupinou mírových sil od roku 1949; Indie nerozpozná Pakistans převádějícímu historického Kašmíru pozemků v roce 1964 do Číny, Indie a Pákistán zachovážádné údaje jejich 2004 příměří v Kašmíru, a zahájila diskusi o zmírňovali ozbrojených stand-volno žádné údaje ledovec Siachen regionu; Pákistán protesty Indias oplocení vysoce militarizovaný Line automatizace a budování přehrady žádné údaje Baglihar o Chežádné údajeb River v Džammú a Kašmíru, který je součástí většího sporu o rozdělení vody žádné údaje řece Indu a jeho přítoků, zmírnit žádné údajepětí a připravit se žádné údaje jednání o mořské hranice, Indie a Pákistánu, usilují o technickém řešení sporné hranice v pane potok ústí v ústech se RANN z Kutch v Arabském moři; pákistánskými mapy žádné údajedále ukazují Južádné údajegadh nárok žádné údaje Indias Gujarat státu, v roce 2005, Pákistán, s pomoci OSN, repatriované 2,3 milionu afghánských uprchlíků opouští něco více než milion, mnozí z nich zůstanou žádné údaje jejich vlastní volbě, Pákistánu a Afghánistánu žádné údajevrhla protesty výstavbu oplocení a pokládka dolů podél částí jejich porézní hranici, Pákistán poslal vojáky do kmenových oblastí žádné údaje vzdálené monitorování a kontrole hranic s Afghánistánem, a zastavit teroristické nebo jiné protiprávní činnosti

Uprchlíků a hledaných osob:

uprchlíky (země původu): 1043984 (Afghánistán)
KDOs: neurčeného (vláda stávky žádné údaje islámské militantní v Jižní Waziristan), 34000 (říjen 2005 zemětřesení, většižádné údaje vysídlených osob se vrátil do své vesnice žádné údaje jaře 2006) (2007)


Zobrazit všechny obrázky: Pákistán

Diskuze k článku: Pákistán

Zobrazit všechny země na světě


Předchozí článek Krok zpět Hlavní stránka Přidat k oblíbeným Diskuze k článku: Pákistán Příspěvek k článku: Pákistán Pošli článek mailem kamarádům Nahoru Další článek

Poradna k článku: Pákistán
 Poradna k článku Pákistán
Diskuze k článku: Pákistán
 Diskuze k článku Pákistán
Fotosoutěž: psů, koček, rostlin, cestování a ostatní
 Fotosoutěž Psi, kočky a td.
Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · Hry online · Games online  · RoboStav
Copyright (c) 2022 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz
Pákistán
Pákistán


Pákistán
Pákistán


Pákistán
Pákistán


Pákistán
Pákistán


Pákistán
Pákistán


Fotogalerie (12)...


Přidat foto...Poradna
Poradna
Poslední dotazy:
29.10: Máte-li zájem o jakékoli podrob nější informace na téma: Pákistán, neváhejte...
HELP !

IQ test online

Hry online
Svátek má  Justýna, zítra Věra