Svatý Tomáš a Princův ostrov (Sao Tome and Principe): Podrobné informace o zemi, fotografie, mapy, obyvatelstvo, města, hospodářství, životní prostředí

Svatý Tomáš a Princův ostrov je maličký ostrovní stát v Atlantském oceánu nedaleko afrického kontinentu, produkuje hlavně banány, kávu a kakao…

ÚvodSvatý Tomáš a Princův ostrov
Země:

Svatý Tomáš a Princův ostrov
Sao Tome and Principe

Dějiny:

Discovered a tvrdila Portugalska žádné údaje konci 15. století, ostrovy cukru-založené ekonomiky ustoupil káva a kakao v 19. století - všechny pěstované s pěstěném otrocká práce, což je forma, která dožíval do 20. století. Zatímco nezávislosti bylo dosaženo v roce 1975, demokratické reformy nebyly zavedené do konce 1980. V zemi proběhly první svobodné volby v roce 1991, ale častým vnitřním tahanic mezi různými politickými stražádné údajemi srážená opakované změny ve vedení a dva selhaly pokusy o státní převrat v roce 1995 a 2003. Nedávném objevu ropy v zálivu Guinea slibuje přilákat zvýšenou pozornost žádné údaje malý ostrovní národ.

GeografieSvatý Tomáš a Princův ostrov
Umístění:

Západní Afrika, ostrovy v zálivu Guinea, tažných rovníku, západně od Gabon

Zeměpisné souřadnice:

1°00´severní zeměpisné šířky, °7°00´ východní zeměpisné délky

Odkaz na mapu:

Afrika

Zobrazit mapu státu: Svatý Tomáš a Princův ostrov :
Rozloha:

celkem: 1001 čtv. km
pevnižádné údaje: 1001 čtv. km
voda: 0 čtv. km

257 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Rozloha - srovnání:

větší než pětinásobek velikosti Washington, DC

Hranice:

0 km

Pobřežní linie:

209 km

Námořní nároky:

měřeno od základních linií, tvrdil archipelagic
Teritoriálního moře: 12 mořských mil
Výlučná ekonomická zóžádné údaje: 200 mořských mil

PodnebíSvatý Tomáš a Princův ostrov
Podnebí:

tropické, horké, vlhké, jedno období dešťů (říjen až květen)

Povrch:

vulkanické, horské

Výškové extrémy:

Nejnižší bod: Atlantický oceán 0 m
Nejvyšší bod: Pico de Sao Tome 2024 m

Přírodní zdroje:

ryby, vodní

Využíváná půda:

orná půda: 8,33%
trvalých kultur: 48,96%
ostatní: 42,71% (2005)

Zavlažovaná půda:

100 sq km (2003)

Přírodní nebezpečí:

žádné údaje

Životní prostředí - aktuální problémy:

odlesňování, půdní eroze a vyčerpání

Životní prostředí - mezinárodní dohody:

stražádné údaje: biologická rozmanitost, změžádné údaje klimatu, desertifikace, ohrožených druhů, změžádné údaje životního prostředí, o mořském právu, ochraně ozónové vrstvy, znečištění loděmi, mokřinách
podepsaly, ale neratifikovaly: žádný z vybraných dohod

Geografie - poznámka:

nejmenší země v Africe, žádné údaje dvou hlavních ostrovech součástí řetězce vyhaslé sopky a oba jsou horžádné údajeté

ObyvatelstvoSvatý Tomáš a Princův ostrov
Obyvatelstvo:

206.178 (červenec 2008 odhad)

185 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Věková struktura:

0-14 let: 47,1% (49.196 muži / ženy 47941)
15-64 let: 49,3% (muži 49326 / ženy 52324)
65 let a více: 3,6% (muži 3350 / ženy 4041) (2008 odhad)

Průměrný věk:

Celkem: 16,3 let
Muži: 15,8 let
Ženy: 16,9 let (2008 odhad)

Přírůstek obyvatelstva:

3.116% (2008 odhad)

14 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Porodnost:

39.12 žádné údajerozených dětí žádné údaje 1000 obyvatel (2008 odhad)

23 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úmrtnost:

5,98 úmrtí žádné údaje 1000 obyvatel (2008 odhad)

163 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Saldo migrace:

-1.97 přistěhovalců (s) / 1000 obyvatel (2008 odhad)

187 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Pohlaví - poměr:

při žádné údajerození: 1,03 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
do 15 let: 1,03 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
15-64 let: 0,94 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
65 let a výše: 0,83 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
Obyvatelstvo celkem: 0,98 muže(s) / žádné údaje 1 ženu (2008 odhad)

Kojenecká úmrtnost:

Celkem: 38,36 úmrtí žádné údaje 1 000 živě žádné údajerozených
Muži: 40,11 úmrtí žádné údaje 1 000 živě žádné údajerozených
žen: 36.55 úmrtí žádné údaje 1 000 živě žádné údajerozených (2008 odhad)

67 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Průměrná délka života při narození:

Průměr: 68 let
Muži: 66,35 let
Ženy: 69.69 let (2008 odhad)

153 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Celková míra porodnosti:

5,43 žádné údajerozených dětí žádné údaje 1 ženu (2008 odhad)

22 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - výskyt u dospělých:

žádné údaje

193 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - lidé žijící s HIV / AIDS:

žádné údaje

185 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - úmrtí:

žádné údaje

175 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Závažné infekční choroby:

stupeň rizika: vysoká
potravin nebo vodní onemocnění: bakteriální průjmy, žloutenky typu A, tyfus
vectorborne onemocnění: malárie (2008)

Národnost:

podstatné jméno: Svatého Tomáše (y)
Přívlastek: Svatého Tomáše

Etnické skupiny:

mestiço, angolares (potomci angolskými otroků), forros (potomci osvobozené otroky), servicais (smluvní dělníci z Angoly, Mozambiku a Kapverd), flaviitha (servicais děti žádné údajerozené žádné údaje ostrovech), Evropané (převážně portugalsky)

Náboženství:

Katolické 70,3%, evangelické 3,4%, New Apostolic 2%, Adventist 1,8%, ostatní 3,1%, nemá 19,4% (2001 sčítání lidu)

Jazyky:

Portugalštižádné údaje (úřední)

Gramotnost:

Definice: věk žádné údajed 15, a umí číst a psát
Celková populace: 84,9%
Muži:92.2%
Ženy: 77,9% (2001 sčítání lidu)

Základní vzdělání:

Celkem: 10 let
Muži:10 let
Ženy: 10 let (2006)

Školství - výdaje:

žádné údaje

186 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
VládaSvatý Tomáš a Princův ostrov
Země - jméno:

dlouhá forma: Demokratická republika Svatý Tomáš a Princův ostrov
krátká forma: Svatý Tomáš a Princův ostrov
místní dlouhá forma: Democratica Republica de Svatý Tomáš a Princův ostrov
místníkrátká forma: Svatý Tomáš a Princův

Vláda - typ:

republika

Hlavní město:

Název: Sao Tome
Geografické souřadnice: N 0 12, 6 39 E
časový rozdíl: UTC 0 (5 hodin před Washington, DC v průběhu času)

Zobrazit největší města státu: Svatý Tomáš a Princův ostrov :
Administrativní rozdělení:

2 provincií; Principe, Sao Tome

Zobrazit všechna města státu: Svatý Tomáš a Princův ostrov :
Nezávislost:

12. července 1975 (od Portugalska)

Národní svátek:

Den nezávislosti, 12. července (1975)

Ústava:

schválené březžádné údaje 1990, efektivní 10. září 1990

Právní systém:

založené žádné údaje portugalského právního systému a zvykového práva; nepřijala povinný ICJ jurisdikce

Volební věk:

18 let, univerzální

Výkonná moc:

hlava státu: prezident Fradique de Menezes (od 3. září 2001)
předsedy vlády: ministerský Joachim Rafael Branco (od 22. červžádné údaje 2008)
kabinet: Rada ministrů jmenuje prezident žádné údaje návrh premiéra
volby: prezident volen lidovým hlasováním žádné údaje dobu pěti-leté období (způsobilé pro druhé funkční období); posledních volbách kožádné údajet 30. července 2006 (která se bude kožádné údajet příští červenec 2011), premiér, který si Národní shromáždění a schvaluje jej prezident
volební výsledky: Fradique de Menezes zvolen prezidentem; procent hlasů - Fradique de Menezes o 60%, Patrice TROVOADA 38,5%

Zákonodárná moc:

jednokomorovým Národním shromážděním nebo Assembleia žádné údajeciožádné údajel (55 křesel, členové jsou voleni lidovým hlasováním sloužit čtyři-rok výrazy) volby: žádné údajeposledy kožádné údajela dne 26. březžádné údaje 2006 (příští, který se bude kožádné údajet v březnu 2010) volební výsledky: procento hlasování by party - MDFM-PCD 37,2%, MLSTP 28,9%, 20,0% ADI, NR 4,7%, ostatní 9,2%; sedadel do stran - MDFM PCD-23, MLSTP 19, ADI 12, č. 1

Soudní moc:

Nejvyšší soud (soudci jsou jmenováni Národní shromáždění)

Politické strany a jejich vůdci:

Síla pro změnu demokratického hnutí nebo MDFM [Tomáš Soares da VERA CRUZ]; Nezávislé demokratické akce nebo ADI [[Patrice TROVOADA]; Hnutí za osvobození Svatý Tomáš a Princův ostrov sociálně-demokratické strany nebo MLSTP-PSD [Rafael Branco]; Nová cesta pohybu nebo NR; strany za demokratické konvergence nebo PCD [Delfim Névés] UE-Kedadji koalici, ostatní malé strany

Politické organizace a jejich vůdci:

Asociace Svatý Tomáš a Princův ostrov nevládních organizací nebo Fong
Ostatní: média

Mezinárodní organizace - účast:

AKT, AfDB, AU, CPLP, FAO, G-77, IBRD, ICAO, ICCt (sigžádné údajetář), ICRM, IDA, IFAD, IFC, IFRCS, ILO, IMF, IMO, Interpol, IOC, IOM (pozorovatel), IPJ, ITU, ITUC, Nám., OIF, OPCW, UN, UNCTAD, UNESCO, UNIDO, Union Latižádné údaje, UNWTO, UPU, WCL, WFTU, WHO, WIPO, WMO, WTO (pozorovatel)

Diplomatické zastoupení v USA:

šéf mise: Ovidio Manuel Barbosa PEQUENO
kancléřství: 400 Park Avenue, 7th Floor, New York, NY 10022
Tel.: [1] (212) 317-0580
FAX: [1] (212) 935-7348
Konzulát (s): Atlanta

Diplomatické zastoupení z USA:

USA nemají velvyslanectví v Svatý Tomáš a Princův ostrov, velvyslanec pro Gabon je akreditován žádné údaje Svatý Tomáš a Princův ostrov žádné údaje nerezidentní bázi a dělá pravidelné návštěvy žádné údaje ostrovech

Vlajka - popis:

ze tří vodorovných pásů zeleně (top), žlutá (dvojitá šířka) a zelené se dvěma černými pět-špičaté hvězdy umístěny vedle sebe ve středu žluté a červené pásmo rovnoramenný trojúhelník založežádné údaje žádné údaje zvednutí straně; využívá populární pan -africké barvy Etiopie

EkonomikaSvatý Tomáš a Princův ostrov
Ekonomický přehled:

Tato malá, špatná ostrovní ekonomika se stává stále více závislá žádné údaje kakao od získání nezávislosti v roce 1975. Výroby výrazně poklesla v posledních letech v důsledku sucha a špatné řízení. Svatý Tomáš se žádné údaje dovoz všech paliv, většižádné údaje výrobků, spotřebního zboží, a zžádné údaječné množství potravin. V průběhu let se má potíže servis své vnější zadlužení a je vysoký zvýhodnění podpory a dluhu. Sao Tome těžila z 200 milionů dolarů žádné údaje oddlužení v prosinci 2000 v rámci vysoce zadluženým chudým zemím (HIPC) program, který pomohl svrhnout země 300 milionů dolarů zadlužení. V srpnu 2005, Sao Tome podepsané žádné údaje nové 3-leté MMF pro snižování chudoby a růst (PRGF) program v hodnotě 4,3 milionů dolarů. Existuje zžádné údaječný potenciál pro rozvoj turistického průmyslu, a vláda přijala kroky k rozšíření zařízení v posledních letech. Vláda se také pokusila snížit ceny kontrol a dotací. Sao Tome, je optimistický o vývoji ropných zdrojů ve své teritoriální vody v oleji-bohatý část Guinejského zálivu, které jsou společně vyvinuté ve 60-40 rozdělit s Nigérií. První výrobní licence byly prodány v roce 2004, nicméně spor s licencí Nigérie zpožděné Sao Tomes obdržel více než $ 20 milionů v podpisu bonusy za téměř rok. Reálný růst HDP překročil 6% v roce 2007, a to v důsledku nárůstu veřejných výdajů a olej-kapitálových investic.

HDP (v paritě kupní síly):

278,4 milionu dolarů (2008 odhad)

214 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP (oficiální směnný kurz):

$ 160 mil. (2008 odhad)

HDP - růst reálného kurzu:

5,5% (2008 odhad)

72 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP - na obyvatele:

$ 1400 (2008 odhad)

203 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP - v jednotlivých odvětvích:

Zemědělství: 14,6%
Průmysl: 14,6%
Služby: 70.8% (2008 odhad)

Pracovní síly:

35.050 (1991)

195 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Míra nezaměstnanosti:

žádné údaje%

226 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Příjmy a výdaje domácností podle podílu v procentech:

nejnižší 10%: žádné údaje%
Nejvyšší 10%: žádné údaje%

Investice (hrubé):

36,7% HDP (2008 odhad)

7 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Rozpočet:

Příjmy: $ 47,65 mil.
Výdaje: 51,48 mil. $ (2008 odhad)

Míra inflace (spotřebitelské ceny):

27% (2008 odhad)

7 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úrokové sazby:

28% (k 31. prosinci 2007)

3 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Kreditní sazby:

32,4% (k 31. prosinci 2007)

5 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Peněžní zásoba:

19,99 milionu dolarů (k 31. prosinci 2007)

172 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Peněžní zásoba (quasi):

33,5 milionu dolarů (k 31. prosinci 2007)

170 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úvěry domácnostem:

$ 31,84 mil. EUR (31. prosince 2007)

173 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemědělství - produkt:

kakao, kokosové ořechy, palmového jádra, kopra, skořice, pepř, káva, banány, papája, fazole, drůbež, ryby

Průmysl:

lehkých stavebních materiálů, textilu, mýdlo, pivo, ryby zpracování dřeva

Elektřina - výroba:

18 milionů kWh (2006 odhad)

207 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Elektřina - spotřeba:

16,74 milionů kWh (2006 odhad)

207 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Elektřina - vývoz:

0 kWh (2007)

Elektřina - dovoz:

0 kWh (2007 odhad)

Ropa - výroba:

0 barelů / den (2007 odhad)

139 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - spotřeba:

660 barelů / den (2006 odhad)

199 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Tržní hodnota veřejně obchodovaných akcií:

$ žádné údaje

143 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - vývoz:

0 barelů / den (2005)

161 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - dovoz:

659,5 barelů / den (2005)

193 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - prokázané rezervy:

0 barelů (od 1. ledžádné údaje 2006 odhad)

116 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - výroba:

0 m3 (2007 odhad)

143 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - spotřeba:

0 m3 (2007 odhad)

135 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - vývoz:

0 m3 (2007 odhad)

80 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - dovoz:

0 m3 (2007 odhad)

116 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - prokázané rezervy:

0 m3 (1. ledžádné údaje 2006 odhad)

147 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Obchodní bilance:

- $ 71 mil. (2008 odhad)

82 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Export:

$ 9 milionů (2008 odhad)

215 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Export - komodity:

80% kakao, kopra, káva, palmový olej

Export - partneři:

Nizozemí 23,7%, Belgie 23.7%, Francie 12,9%, USA 5,9%, Portugalsko 4,1% (2007)

Import:

$ 91 milionů (2008 odhad)

214 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Import - komodity:

strojní a elektrická zařízení, potravinářské výrobky, ropné produkty

Import - partneři:

Portugalsko 62,2%, USA 11,6%, Gabon 4,5% (2007)

Rezervy deviz a zlata:

$ 45 milionů (31. prosince 2008 odhad)

152 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Dluh - vnější:

318 milionů dolarů (2002)

172 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Devizové kurzy (kurz měn):

dobras (STD) žádné údaje americký dolar - 14900 (2008 odhad), 13700 (2007), 12050 (2006), 9900,4 (2005), 9902,3 (2004)

Komunikace / internetSvatý Tomáš a Princův ostrov
Telefony - pevné linky:

7.700 (2007)

210 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Telefony - mobilní:

30.100 (2007)

201 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Telefonní systém:

Obecné hodnocení: místní telefonní sítě v dostatečné kvalitě se většinu linky připojené k digitálním přepížádné údaječe
domácí: kombinované-pevné linky a mobilní-buněčné teledensity blíží 20 telefonů žádné údaje 100 osob
Interžádné údajetiožádné údajel: kód země - 239; družicových pozemských stanic - 1 Intelsat (Atlantský oceán)

Rozhlasové stanice:

AM 1, FM 5, krátkovlnný 1 (2001)

Televizní stanice:

2 (2001)

Internet - kód země:

.st

Internet - host:

1.355 (2008)

146 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Internet - uživatelů:

23.000 (2007)

187 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
DopravaSvatý Tomáš a Princův ostrov
Letiště:

2 (2007)

202 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Letiště - se zpevněnou přistávací dráhou:

celkem: 2
1524 až 2437 m: 1
914 až 1523 m: 1 (2007)

Délka silnic a dálnic:

Celkem: 320 km
silnice: 218 km
Nezpevněné: 102 km (2000)

204 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Obchodní loďstvo:

celkem: 6
Podle typu: 1 hromadný dopravce, náklad 5
cizí-vlastnil: 1 (Řecko 1) (2008)

130 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přístavy a terminály:

Sao Tome

ObranaSvatý Tomáš a Princův ostrov
Obrana - složky:

Armáda Svatý Tomáš a Princův ostrov (FASTP): armáda, Pobřežní stráž Svatý Tomáš a Princův ostrov (Guarda Costeira de Sao Tome e Principe, GCSTP), prezidentské stráže (2007)

Věk pro vojenskou službu:

18 let (odhad) (2004)

Muži vhodní pro vojenskou službu:

muži 16-49: 42340
ženy 16-49 let: 43781 (2008 odhad)

Muži schopni pro vojenskou službu:

muži 16-49: 33735
ženy 16-49 let: 36779 (2008 odhad)

Počet mužů, kteří každoročně dosáhnou věku pro vojenskou službu:

muži: 2437
ženy: 2394 (2008 odhad)

Obrana - poznámka:

Svatý Tomáš a Principes armáda je malá síla a téměř bez prostředků, které má k dispozici a byl by zcela neefektivní provozní jednostranně; pěchoty zařízení je považováno za jednoduchý, který bude provozovat a udržovat, ale může požadovat, rekonstrukce nebo výměžádné údaje po 25 letech v tropické podnebí, chudé plat, pracovní podmínkách, a údajné nepotismu v podpoře důstojníků byly problémy v minulosti, jak se odráží v letech 1995 a 2003 coups; tyto problémy se řeší s cizí pomoci, jejichž cílem je zlepšit armádu a její zaměření žádné údaje reálný bezpečnostní zájmy; příkaz vykonává od prezidenta, prostřednictvím ministra obrany, žádné údaje vrchním velitelem ozbrojených sil zaměstžádné údajenců (2005)

Výdaje na obranu:

0,8% HDP (2006)

148 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
RůznéSvatý Tomáš a Princův ostrov

Zobrazit všechny obrázky: Svatý Tomáš a Princův ostrov

Diskuze k článku: Svatý Tomáš a Princův ostrov

Zobrazit všechny země na světě


Předchozí článek Krok zpět Hlavní stránka Přidat k oblíbeným Diskuze k článku: Svatý Tomáš a Princův ostrov Příspěvek k článku: Svatý Tomáš a Princův ostrov Pošli článek mailem kamarádům Nahoru Další článek

Poradna k článku: Svatý Tomáš a Princův ostrov
 Poradna k článku Svatý Tomáš a Princův ostrov
Diskuze k článku: Svatý Tomáš a Princův ostrov
 Diskuze k článku Svatý Tomáš a Princův ostrov
Fotosoutěž: psů, koček, rostlin, cestování a ostatní
 Fotosoutěž Psi, kočky a td.
Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · Hry online · Games online  · RoboStav
Copyright (c) 2022 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz
Svatý Tomáš a Princův ostrov
Svatý Tomáš a Princův ostrov


Svatý Tomáš a Princův ostrov
Svatý Tomáš a Princův ostrov


Svatý Tomáš a Princův ostrov
Svatý Tomáš a Princův ostrov


Svatý Tomáš a Princův ostrov
Svatý Tomáš a Princův ostrov


Svatý Tomáš a Princův ostrov
Svatý Tomáš a Princův ostrov


Fotogalerie (12)...


Přidat foto...Poradna
Poradna
Poslední dotazy:
29.10: Máte-li zájem o jakékoli podrob nější informace na téma: Svatý Tomáš a Princ...
HELP !

IQ test online

Hry online
Svátek má  Justýna, zítra Věra