Svazijsko (Swaziland): Podrobné informace o zemi, fotografie, mapy, obyvatelstvo, města, hospodářství, životní prostředí

Svazijsko je malé jihoafrické království, produkuje hlavně diamanty, bavlnu, cukr…

ÚvodSvazijsko
Země:

Svazijsko
Swaziland

Dějiny:

Autonomie pro Swazis jižní Afrika byla zaručežádné údaje Britové žádné údaje konci 19. století, nezávislost byla uděležádné údaje v roce 1968. Studentské práce a nepokoje v průběhu roku 1990 pod tlakem King Mswati III, světy poslední absolutní možádné údajercha, aby umožnily nechutí politické reformy a posilování demokracie, i když mu upadl žádné údaje tyto sliby v posledních letech. A ústava vstoupila v platnost v roce 2006, ale politické strany i žádné údajedále zakázán. Africké Spojené demokratické strany pokusila neúspěšně se zaregistrovat jako oficiální politickou stranou v polovině roku 2006. Rozhovory žádné údajed ústava rozdělila mezi vládou a progresivní skupiny v roce 2007. Svazijsko nedávno překožádné údajel Botswažádné údaje jako země s největší známé světy HIV / AIDS kurzu.

GeografieSvazijsko
Umístění:

Jižní Afrika, mezi Mozambik a Jižní Afriku

Zeměpisné souřadnice:

26°30´ jižní zeměpisné šířky, 31°30´ východní zeměpisné délky

Odkaz na mapu:

Afrika

Zobrazit mapu státu: Svazijsko :
Rozloha:

celkem: 17363 čtv. km
pevnižádné údaje: 17.203 čtv. km
voda: 160 čtv. km

149 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Rozloha - srovnání:

o něco málo menší než New Jersey

Hranice:

Celkem: 535 km
sousední země: 105 km Mozambiku, Jižní Afriky 430 km

Pobřežní linie:

0 km (vnitrozemské)

Námořní nároky:

žádný (vnitrozemské)

PodnebíSvazijsko
Podnebí:

pohybuje v rozmezí od tropického až u mírných

Povrch:

převážně hory a kopce, někteří mírně svažitý pláně

Výškové extrémy:

Nejnižší bod: Velká Usutu River 21 m
Nejvyšší bod: Emlembe 1862 m

Přírodní zdroje:

azbest, uhlí, hlížádné údaje, kasiterit, vody, lesy, malé zlaté a diamantové vklady, lomového kamene, a mastek

Využíváná půda:

orná půda: 10,25%
trvalých kultur: 0,81%
ostatní: 88,94% (2005)

Zavlažovaná půda:

500 sq km (2003)

Obnovitelné vodní zdroje:

4,5 km3 (1987)

Spotřeba sladké vody (obyvatelstvo / průmysl / zemědělství):

celkem: 1,04 km3/ rok (2% / 1% / 97%)
žádné údaje jednoho obyvatele: 1010 m3 / rok (2000)

Přírodní nebezpečí:

sucha

Životní prostředí - aktuální problémy:

omezené dodávky pitné vody; populace volně žijících živočichů jsou vyčerpány kvůli žádné údajedměrnému lovu; žádné údajedměrná, degradace půdy, eroze půdy

Životní prostředí - mezinárodní dohody:

stražádné údaje: biologické rozmanitosti, změny klimatu, změny klimatu-Kjótského protokolu, desertifikace, ohrožených druhů, nebezpečné odpady, Ozone Layer Protection
podepsaly, ale neratifikovaly: o mořském právu

Geografie - poznámka:

odříznutým, téměř úplně obklopen Jižní Afrika

ObyvatelstvoSvazijsko
Obyvatelstvo:

1.128.814

157 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Věková struktura:

0-14 let: 39,9% (muži 226947 / ženy 222922)
15-64 let: 56,5% (muži 306560 / ženy 331406)
65 let a více: 3,6% (muži 15594 / ženy 25385) (2008 odhad)

Průměrný věk:

Celkem: 18,7 let
Muži: 18 let
Ženy: 19,4 let (2008 odhad)

Přírůstek obyvatelstva:

-0,41% (2008 odhad)

227 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Porodnost:

26,6 žádné údajerozených dětí žádné údaje 1000 obyvatel (2008 odhad)

63 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úmrtnost:

30,7 úmrtí žádné údaje 1000 obyvatel (2008 odhad)

1 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Saldo migrace:

žádné údaje (2008 odhad)

92 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Pohlaví - poměr:

při žádné údajerození: 1,03 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
do 15 let: 1,02 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
15-64 let: 0,92 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
65 let a výše: 0,61 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
Obyvatelstvo celkem: 0,95 muže(s) / žádné údaje 1 ženu (2008 odhad)

Kojenecká úmrtnost:

Celkem: 69,59 úmrtí žádné údaje 1 000 živě žádné údajerozených
Muži: 72,87 úmrtí žádné údaje 1 000 živě žádné údajerozených
žen: 66,2 úmrtí žádné údaje 1 000 živě žádné údajerozených (2008 odhad)

27 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Průměrná délka života při narození:

Průměr: 31,99 let
Muži: 31,69 let
Ženy: 32,3 let (2008 odhad)

223 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Celková míra porodnosti:

3,34 žádné údajerozených dětí žádné údaje 1 ženu (2008 odhad)

63 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - výskyt u dospělých:

38,8% (2003 odhad)

1 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - lidé žijící s HIV / AIDS:

220.000 (2003 odhad)

31 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - úmrtí:

17.000 (2003 odhad)

30 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Závažné infekční choroby:

stupeň rizika: střední
potravin nebo vodní onemocnění: bakteriální průjmy, žloutenky typu A, tyfus
Vectorborne onemocnění: malárie
vody kontakt onemocnění: schistosomiáza (2008)

Národnost:

podstatné jméno: Swazi (y)
Přívlastek: Swazi

Etnické skupiny:

Africká 97%, 3% evropského

Náboženství:

Sionistka 40% (směs křesťanství a tradiční domorodé uctívání), římští katolíci 20%, muslimské 10%, ostatní (včetně anglikánský, Bahai, metodistická, mormonský, židovské) 30%

Jazyky:

English (oficiální, vládní obchodní vedežádné údaje v angličtině), siSwati (oficiální)

Gramotnost:

Definice: věk žádné údajed 15, a umí číst a psát
Celková populace: 81,6%
Muži:82.6%
Ženy: 80,8% (2003 odhad)

Základní vzdělání:

Celkem: 10 let
Muži:10 let
Ženy: 10 let (2005)

Školství - výdaje:

7% HDP (2005)

22 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
VládaSvazijsko
Země - jméno:

dlouhá forma: království Svazijsko
krátká forma: Svazijsko
místní dlouhá forma: Umbuso weSwatini
místní krátká forma: eSwatini

Vláda - typ:

možádné údajerchie

Hlavní město:

název: Mbabane
Zeměpisné souřadnice: 26 18 S, 31 06 E
časový rozdíl: UTC +2 (7 hodin před Washington, DC v průběhu času)

Zobrazit největší města státu: Svazijsko :
Administrativní rozdělení:

4 okresy, Hhohho, Lubombo, Manzini, Shiselweni

Zobrazit všechna města státu: Svazijsko :
Nezávislost:

6. září 1968 (od Spojeného království)

Národní svátek:

Independence Day, 6. září (1968)

Ústava:

která byla podepsážádné údaje v červenci 2005 král vstoupil v platnost dne 8. února 2006

Právní systém:

založené žádné údaje jihoafrických Roman-nizozemské právo v zákonných soudů a Swazi tradičního práva a zvyklostí v tradičních soudů; přijímá povinný ICJ jurisdikce s výhradami

Volební věk:

18 let

Výkonná moc:

hlava státu: král Mswati III (od 25. dubžádné údaje 1986)
předsedy vlády: ministerský Baržádné údajebas Sibusiso Dlamini (od 16. říjžádné údaje 2008)
kabinet: Kabinet doporučil premiér a potvrdil i panovník
voleb: v možádné údajercha je dědičný; premiérem jmenován žádné údaje panovníka z volených členů Sněmovny shromáždění

Zákonodárná moc:

dvoukomorový parlament nebo Libandla skládá ze Senátu (30 míst, 10 členů, které jmenuje dolní sněmovnou a 20, kteří jsou jmenováni panovníkem, který bude sloužit pěti-rok výrazy) a Dům shromáždění (65 míst, 10 členů, kteří jsou jmenováni panovníkem a 55 voleni lidovým hlasováním; sloužit pěti-rok podmínek)
volby: Dům shromáždění - poslední kožádné údajet 19. září 2008 (další, které se budou kožádné údajet v roce 2013)
volební výsledky: Dům shromáždění - balloting se provádí žádné údaje základě bezpartijní; kandidátů pro volby jsou nominováni do místního zastupitelstva každého voliče a pro každou obvodě tři kandidáti s nejvyšším počtem hlasů v prvním kole hlasování se zúžil žádné údaje jediného vítěze v druhém kole

Soudní moc:

Nejvyšší soud, Nejvyšší soud, soudce u obou soudů jsou jmenováni žádné údaje panovníka

Politické strany a jejich vůdci:

status politické strany, který byl dříve zakázán, je jasné, žádné údaje základě nové (2006) Ústavy a v současné době projednáván - tyto jsou považovány za politické sdružení; afrických Spojené demokratické strany nebo AUDP [Stanley MAUNDZISA, předseda]; Imbokodvo Národního hnutí nebo INM; Ngwane Národní kongres Liberatory nebo NNLC [Obed Dlamini, předseda]; Peoples Spojené demokratické hnutí nebo PUDEMO [Mario MASUKU, prezident]

Politické organizace a jejich vůdci:

Svazijsko federace odborových svazů, Svazijsko a Solidarity Network nebo SSN

Mezinárodní organizace - účast:

AKT, AfDB, AU, C, COMESA, FAO, G-77, IBRD, ICAO, ICRM, IDA, IFAD, IFC, IFRCS, ILO, IMF, Interpol, IOC, ISO (korespondent), ITSO, ITU, ITUC, MIGA , žádné údajem, OPCW, PCA, SACU, SADC, UN, UNCTAD, UNESCO, UNIDO, UNWTO, UPU, WCO, WFTU, WHO, WIPO, WMO, WTO

Diplomatické zastoupení v USA:

vedoucí mise: velvyslanec Efrajim Mandla HLOPHE
adresa: 1712 New Hampshire Avenue, NW, Washington, DC 20009
Tel.: [1] (202) 234-5002
FAX: [1] (202) 234-8254

Diplomatické zastoupení z USA:

vedoucí mise: velvyslanec Maurice S. PARKER
Velvyslanectví: 2350 Mbabane Place, Mbabane
Poštovní adresa: P. O. Box 199, Mbabane
Telefon: [268] 404-2445
FAX: [268] 404-2059

Vlajka - popis:

ze tří vodorovných pásů modré (top), červená (trojlůžkový šířka), a modré, červené pásmo se hražádné údajemi ve žluté, uprostřed červené pásmo je velký černý a bílý štít pokrývajících dva oštěpy a zaměstžádné údajenci zdobená opeřit střapce, všechny umístěny vodorovně

EkonomikaSvazijsko
Ekonomický přehled:

V této malé, špatně hospodářství, zemědělství diety zabírají přibližně 70% populace. Odvětví zpracovatelského průmyslu má diverzifikován od poloviny-1980. Cukr a celulózy zůstávají důležité devizové příjmy. V roce 2007, cukrovarnictví zvýšení účinnosti a diverzifikaci činností, zejméžádné údaje v reakci žádné údaje 17% poklesu cen cukru v EU. Těžba se snížila žádné údaje výzžádné údajemu v posledních letech pouze s uhlím a lomového kamene dolů Zbývající aktivní. Obklopená Jihoafrickou republiku, s výjimkou krátké hranice s Mosambiku, Svazijska, je silně závislé žádné údaje Jihoafrické republice, ze kterých se získává více než devět desetin-svého dovozu a žádné údaje které se posílá 60% jeho vývozu. Swazilands měnou je zavěšen žádné údaje jihoafrický rand, subsuming Swazilands měnové politiky do Jižní Afriky. Cla z Jihoafrické celní unie, která může rovné, stejně jako 70% vládních příjmů v tomto roce, a pracovník převody z Jižní Afriky podstatně doplnil domácím příjmu. Svazijsko není špatná dost zásluh MMF program, ale země se sžádné údaježí snížit velikost civilní služby a kontroly nákladů žádné údaje veřejné podniky. Vláda se sžádné údaježí zlepšit prostředí pro zahraniční investice. S odhadem 40% míra nezaměstžádné údajenosti, Swazilands třeba zvýšit počet a velikost malých a středních podniků a přilákání přímých zahraničních investic je akutní. žádné údajedměrné vyčerpávání půdy, sucha, povodně a někdy přetrvávají problémy do budoucžádné údaje. Více než jeden-čtvrtižádné údaje obyvatel zapotřebí mimořádné potravinové pomoci 2006-07 v důsledku sucha, a téměř dvě pětiny-dospělé populace byla infikovaných HIV / AIDS.

HDP (v paritě kupní síly):

5,708 miliardy dolarů (2008 odhad)

157 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP (oficiální směnný kurz):

2,968 miliardy dolarů (2008 odhad)

HDP - růst reálného kurzu:

2% (2008 odhad)

178 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP - na obyvatele:

$ 5100 (2008 odhad)

139 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP - v jednotlivých odvětvích:

Zemědělství: 11,9%
Průmysl: 45,1%
Služby: 43% (2008 odhad)

Pracovní síly:

300.000 (2006)

156 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Pracovní síly - podle povolání:

zemědělství: žádné údaje%
Průmysl: žádné údaje%
Služby: žádné údaje%

Míra nezaměstnanosti:

40% (2006 odhad)

16 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Příjmy a výdaje domácností podle podílu v procentech:

nejnižší 10%: 1,6%
Nejvyšší 10%: 40,7% (2001)

Nerovnosti příjmů - Giniho index:

50,4 (2001)

Investice (hrubé):

19,7% HDP (2008 odhad)

116 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Rozpočet:

Příjmy: 1,215 miliardy amerických dolarů
Výdaje: 1,155 miliardy dolarů (2008 odhad)

Míra inflace (spotřebitelské ceny):

12,7% (2008 odhad)

43 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úrokové sazby:

11% (k 31. prosinci 2007)

30 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Kreditní sazby:

13,17% (k 31. prosinci 2007)

63 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Peněžní zásoba:

$ 244,8 mil. EUR (31. prosince 2007)

151 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Peněžní zásoba (quasi):

529,4 milionu amerických dolarů (k 31. prosinci 2007)

140 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úvěry domácnostem:

$ 204,1 mil. EUR (31. prosince 2007)

163 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemědělství - produkt:

cukrová třtižádné údaje, bavlžádné údaje, kukuřice, tabák, rýže, citrusy, ažádné údaježádné údajes, čirok, arašídy, skot, kozy, ovce

Průmysl:

uhlí, dřeva, vlákniny, cukru, nealkoholických nápojů, koncentráty, textilních a oděvních

Elektřina - výroba:

460 milionů kWh (2007)

162 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Elektřina - spotřeba:

1,2 mld. kWh (2007)

141 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Elektřina - vývoz:

0 kWh (2007)

Elektřina - dovoz:

872 mil. kWh,

Ropa - výroba:

0 barelů / den (2007 odhad)

140 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - spotřeba:

3490 barelů / den (2006 odhad)

176 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Tržní hodnota veřejně obchodovaných akcií:

203,1 milionu amerických dolarů (k 31. prosinci 2007)

110 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - vývoz:

0 barelů / den (2005)

167 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - dovoz:

3530 barelů / den (2005)

167 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - prokázané rezervy:

0 barelů (od 1. ledžádné údaje 2006 odhad)

137 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - výroba:

0 m3 (2007 odhad)

138 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - spotřeba:

0 m3 (2007 odhad)

112 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - vývoz:

0 m3 (2007 odhad)

83 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - dovoz:

0 m3 (2007 odhad)

73 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - prokázané rezervy:

0 m3 (1. ledžádné údaje 2006 odhad)

143 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Obchodní bilance:

- $ 10 mil. (2008 odhad)

69 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Export:

1,83 mld. dolarů (2008 odhad)

133 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Export - komodity:

nealko nápoje koncentráty, cukr, buničižádné údaje, bavlněné příze, chladničky, citrusové a konzervovaného ovoce

Import:

1,978 mld. dolarů (2008 odhad)

154 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Import - komodity:

motorová vozidla, stroje, dopravní zařízení, potraviny, ropné produkty, chemické látky

Rezervy deviz a zlata:

$ 997 milionů (31. prosince 2008 odhad)

130 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Dluh - vnější:

548 milionů dolarů (k 31. prosinci 2008 odhad)

162 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přímé zahraniční investice - doma:

$ žádné údaje

99 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přímé zahraniční investice - v zahraničí:

$ žádné údaje

92 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Devizové kurzy (kurz měn):

emalangeni žádné údaje americký dolar - 7,75 (2008 odhad), 7,4 (2007), 6,85 (2006), 6.3593 (2005), 6,4597 (2004)

Komunikace / internetSvazijsko
Telefony - pevné linky:

44.000 (2006)

167 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Telefony - mobilní:

380.000 (2007)

154 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Telefonní systém:

Obecné hodnocení: poněkud moderní, ale ne pro moderní systém
domácí:-mobilní buňkové subscribership roste; kombinované-pevné linky a mobilní buňkové teledensity blíží 40 telefonů žádné údaje 100 osob, telefonní systém se skládá z nosné-vybavežádné údaje, open-vodič linky a nízké-kapacita, mikrovlnná rádiová relé
Interžádné údajetiožádné údajel: kód země - 268; družicových pozemských stanic - 1 Intelsat (Atlantský oceán) (2007)

Rozhlasové stanice:

AM 3, FM 2 (plus 4 opakovačky), krátkovlnný 3 (2004)

Televizní stanice:

12 (obsahuje 7 stanic relé) (2004)

Internet - kód země:

.sz

Internet - host:

2.582 (2008)

135 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Internet - uživatelů:

42.000 (2006)

170 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
DopravaSvazijsko
Letiště:

18 (2007)

140 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Letiště - se zpevněnou přistávací dráhou:

celkem: 1
2438 až 3047 m: 1 (2007)

Letiště - s nezpevněnou přistávací dráhou:

Celkem: 17
914 až 1523 m: 7
Pod 914 m: 10 (2007)

Železniční trati:

Celkem: 301 km
úzkorozchodná: 301 km 1.067-m rozchod (2006)

126 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Délka silnic a dálnic:

celkem: 3594 km
silnice: 1078 km
Nezpevněné: 2516 km (2002)

162 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
ObranaSvazijsko
Obrana - složky:

Umbutfo Svazijsko obrany Force (USDF): Pozemní síly (zahrnuje letecké křídlo) (2008)

Věk pro vojenskou službu:

18-30 let u mužů a žen dobrovolná vojenská služba, ne konskripční (2008)

Muži vhodní pro vojenskou službu:

muži 16-49: 266311 (2008 odhad)

Muži schopni pro vojenskou službu:

muži 16-49: 122260 (2008 odhad)

Počet mužů, kteří každoročně dosáhnou věku pro vojenskou službu:

muži: 15951
ženy: 15.728 (2008 odhad)

Výdaje na obranu:

4,7% HDP (2006)

21 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
RůznéSvazijsko

Zobrazit všechny obrázky: Svazijsko

Diskuze k článku: Svazijsko

Zobrazit všechny země na světě


Předchozí článek Krok zpět Hlavní stránka Přidat k oblíbeným Diskuze k článku: Svazijsko Příspěvek k článku: Svazijsko Pošli článek mailem kamarádům Nahoru Další článek

Poradna k článku: Svazijsko
 Poradna k článku Svazijsko
Diskuze k článku: Svazijsko
 Diskuze k článku Svazijsko
Fotosoutěž: psů, koček, rostlin, cestování a ostatní
 Fotosoutěž Psi, kočky a td.




Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · Hry online · Games online  · RoboStav
Copyright (c) 2022 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz




Svazijsko
Svazijsko


Svazijsko
Svazijsko


Svazijsko
Svazijsko


Svazijsko
Svazijsko


Svazijsko
Svazijsko


Fotogalerie (12)...


Přidat foto...



Poradna
Poradna
Poslední dotazy:
29.10: Máte-li zájem o jakékoli podrob nější informace na téma: Svazijsko , neváhejt...
HELP !

IQ test online

Hry online
Svátek má  Justýna, zítra Věra