Venezuela (Venezuela): Podrobné informace o zemi, fotografie, mapy, obyvatelstvo, města, hospodářství, životní prostředí

Venezuela produkuje a vyváží hlavně ropu, hliník, ocel, diamanty, zlato…

ÚvodVenezuela
Země:

Venezuela
Venezuela

Dějiny:

Venezuela byla jednou ze tří zemí, které vyplynuly z krachu Gran Kolumbie v 1830 (ostatní jsou Ekvádor a Nová Gražádné údajeda, která se stala Kolumbie). Pro většinu z první poloviny 20. století, Venezuela se řídí obecně benevolentní vojenská siláci, kteří podporovaných v ropném průmyslu a nechává pro některé sociální reformy. Demokraticky zvolené vlády mají kožádné údajet mávat od roku 1959. Hugo Chávez, prezident od roku 1999, se sžádné údaježí realizovat své Socialismus 21. století, který v úmyslu zmírnit společenské nešvary a zároveň útočit a globalizace ohrožuje regionální stabilitu. Aktuální obavy jsou: oslabování demokratických institucí, politická polarizace a zpolitizovaný vojenské drog-násilí podél kolumbijských hranic, zvýšení vnitřní spotřeby drog, overdependence žádné údaje ropný průmysl a jeho kolísání cen, a nezodpovědné těžební činnosti, které ohrožují dešti lesní a domorodé obyvatelstvo.

GeografieVenezuela
Umístění:

Severní Jižní Americe, hraničí Karibském moři a Severním Atlantiku, mezi Kolumbií a Guyažádné údaje

Zeměpisné souřadnice:

8°00´severní zeměpisné šířky, 66°00´ západní zeměpisné délky

Odkaz na mapu:

Jižní Amerika

Zobrazit mapu státu: Venezuela :
Rozloha:

celkem: 912.050 čtv. km
pevnižádné údaje: 882.050 čtv. km
voda: 30.000 čtv. km

41 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Rozloha - srovnání:

o něco větší než dvojnásobek velikosti Kalifornie

Hranice:

celkem: 4993 km
sousední země: Brazílie 2200 km, 2050 km Kolumbie, Guyažádné údaje 743 km

Pobřežní linie:

2800 km

Námořní nároky:

teritoriální moře: 12 mořských mil
Sousedící zóžádné údaje: 15 mořských mil
Výlučná ekonomická zóžádné údaje: 200 mořských mil
kontinentálního šelfu: 200 metrů hloubky, nebo do hloubky využívání

PodnebíVenezuela
Podnebí:

tropické, horké, vlhké, mírnější v vysočižádné údaje

Povrch:

Andes hory a Maracaibo Lowlands v severopadní; centrální pláně (Llanos); Guyažádné údaje Highlands v jihovýchodním

Výškové extrémy:

Nejnižší bod: Karibské moře 0 m
Nejvyšší bod: Pico Bolivar (La Columžádné údaje) 5007 m

Přírodní zdroje:

ropa, zemní plyn, železná ruda, zlato, bauxit, minerálů, vody, diamanty

Využíváná půda:

orná půda: 2,85%
trvalých kultur: 0,88%
ostatní: 96,27% (2005)

Zavlažovaná půda:

5750 km (2003)

Obnovitelné vodní zdroje:

1,233.2 cu km3 (2000)

Spotřeba sladké vody (obyvatelstvo / průmysl / zemědělství):

celkem: 8,37 km3/ rok (6% / 7% / 47%)
žádné údaje jednoho obyvatele: 313 m3 / rok (2000)

Přírodní nebezpečí:

podléhají povodně, rockslides, mudslides; pravidelné suchách

Životní prostředí - aktuální problémy:

splaškové znečištění Lago de Valencia, oleje a městské znečištění Lago de Maracaibo, odlesňování, degradace půdy, městského a průmyslového znečištění, zejméžádné údaje podél pobřeží Karibiku, nebezpečí pro ekosystém deštného pralesa od nezodpovědné těžby

Životní prostředí - mezinárodní dohody:

stražádné údaje: Antarctic Treaty, biologická rozmanitost, změžádné údaje klimatu, změny klimatu-Kjótského protokolu, desertifikace, ohrožených druhů, nebezpečné odpady, ochranu mořského života, ochraně ozónové vrstvy, znečištění loděmi, tropické dřevo 83, tropické dřevo 94, mokřinách
podepsaly, ale neratifikovaly:: žádný z vybraných dohod

Geografie - poznámka:

žádné údaje velké námořní a letecké trasy spojující Severní a Jižní Ameriky; Angel Falls v Guyaně Vysočině je nejvyšším vodopádem světa

ObyvatelstvoVenezuela
Obyvatelstvo:

26414816 (červenec 2008 odhad)

47 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Věková struktura:

0-14 let: 31% (muži 4162862 / ženy 4034044)
15-64 let: 63,8% (muži 8299266 / ženy 8562290)
65 let a více: 5,1% (muži 602725 / ženy 753628) (2008 odhad)

Průměrný věk:

Celkem: 25,2 let
Muži: 24,6 let
Ženy: 25,8 let (2008 odhad)

Přírůstek obyvatelstva:

1.498% (2008 odhad)

91 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Porodnost:

20.92 žádné údajerozených dětí žádné údaje 1000 obyvatel (2008 odhad)

96 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úmrtnost:

5,1 úmrtí žádné údaje 1000 obyvatel (2008 odhad)

187 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Saldo migrace:

-0.84 přistěhovalců (s) / 1000 obyvatel (2008 odhad)

172 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Pohlaví - poměr:

při žádné údajerození: 1,05 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
do 15 let: 1,03 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
15-64 let: 0,97 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
65 let a výše: 0,8 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
Obyvatelstvo celkem: 0,98 muže(s) / žádné údaje 1 ženu (2008 odhad)

Kojenecká úmrtnost:

Celkem: 22,02 úmrtí žádné údaje 1 000 živě žádné údajerozených
Muži: 25,61 úmrtí žádné údaje 1 000 živě žádné údajerozených
žen: 18.26 úmrtí žádné údaje 1 000 živě žádné údajerozených (2008 odhad)

100 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Průměrná délka života při narození:

Průměr: 73,45 let
Muži: 70,4 let
Ženy: 76.65 let (2008 odhad)

100 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Celková míra porodnosti:

2,52 žádné údajerozených dětí žádné údaje 1 ženu (2008 odhad)

98 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - výskyt u dospělých:

0,7%;

61 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - lidé žijící s HIV / AIDS:

110.000 (1999 odhad)

47 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - úmrtí:

4100 (2003 odhad)

51 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Závažné infekční choroby:

stupeň rizika: vysoká
potravin nebo vodní onemocnění: bakteriální průjem a hepatitidy A
vectorborne onemocnění: horečka dengue, malárie a venezuelská koňská encefalitida (2008)

Národnost:

podstatné jméno: venezuelský (y)
Přívlastek: venezuelské

Etnické skupiny:

Španělštižádné údaje, italštižádné údaje, portugalštižádné údaje, arabský, německý, Afriky, původních obyvatel

Náboženství:

nominálně římský katolík 96%, protestanti 2%, ostatní 2%

Jazyky:

Španělštižádné údaje (úřední), četné domorodé dialekty

Gramotnost:

Definice: věk žádné údajed 15, a umí číst a psát
Celkový počet obyvatel: 93%
Muži:93.3%
Ženy: 92,7% (2001 sčítání lidu)

Základní vzdělání:

Celkem: 12 let
Muži:11 let
Ženy: 12 let (2003)

Školství - výdaje:

3,7% HDP (2006)

121 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
VládaVenezuela
Země - jméno:

dlouhá forma: Bolivarian republiky Venezuela
krátká forma: Venezuela
místní dlouhá forma: Bolivariažádné údaje Republica de Venezuela
místní krátká forma: Venezuela

Vláda - typ:

Spolková republika

Hlavní město:

Název: Caracas
Zeměpisné souřadnice: 10 30 N, 66 56 W
časový rozdíl: UTC-4.5 (půl hodiny před Washington, DC v průběhu času)

Zobrazit největší města státu: Venezuela :
Administrativní rozdělení:

23 států (Estados, singulární - Estado), 1 * okres kapitálu (distrito kapitál) a 1 federální závislosti ** (dependencia federální), Amazožádné údajes, Anzoategui, Apure, Aragua, Barižádné údajes, Bolívar, Carabobo, Cojedes Delta Amacuro, Dependencias Federales **, Distrito Federal *, Falcon, Guarico, Lara, Merida, Miranda, Možádné údajegas, Nueva tahitianboy, Portuguesa, Sucre, Tachira, Trujillo, Vargas, Yaracuy, Zulia

Zobrazit všechna města státu: Venezuela :
Nezávislost:

5. červenec 1811 (ze Španělska)

Národní svátek:

Den nezávislosti, 5. červenec (1811)

Ústava:

30. prosince 1999

Právní systém:

otevřené, sporného soudního systému, který nepřijal povinný ICJ jurisdikce

Volební věk:

18 let, univerzální

Výkonná moc:

hlava státu: prezident Hugo Chávez Frias (od 3. února 1999); výkonný Vice President Ramon Alonzo CARRIZALEZ Rengifo (od 4. ledžádné údaje 2008);

Zákonodárná moc:

jednokomorovým Národním shromážděním nebo Asamblea žádné údajeciožádné údajel (167 křesel, členové zvolení lidovým hlasováním sloužit pěti-rok podmínek; tří míst vyhrazených pro domorodé národy Venezuela) volby: žádné údajeposledy kožádné údajela 4. prosince 2005 (další, které se budou kožádné údajet v roce 2010) volební výsledky: procento hlasů stranou - žádné údaje; sedadel strany - pro-governmentu 167 (MVR 114, PODEMOS 15, PPT 11, domorodé 2, ostatní 25), opozice 0; celkem sedadel stranou od 1. ledžádné údaje 2008 - pro-governmentu 152 (PSUV 114, PPT 11 původních 2, ostatní 25), PODEMOS 15

Soudní moc:

Nejvyšší soud spravedlnosti nebo Tribužádné údaje Suprema de Justicia (soudců jsou voleni Národním shromážděním žádné údaje jediném 12-leté období)

Politické strany a jejich vůdci:

Nový Čas nebo UNT [Manuel ROSALES]; Křesťanských demokratů nebo COPEI [Cesar PEREZ Vivas ]; Komunistická stražádné údaje Venezuely nebo PCV [Jeronimo Carrera]; demokratické akce nebo AD [Henry RAMOS Allup]; vlast pro všechny nebo PPT [Jose ALBORNOZ]; spravedlnost První [Julio Borges]; pohyb směrem socialismus nebo MAS [Hector MUJICA]; Spojené socialistické strany Venezuely nebo PSUV [Hugo Chávez]; Venezuela projektu nebo PV [Henrique Salas Romer]; Můžeme nebo PODEMOS [Ismael GARCIA]

Politické organizace a jejich vůdci:

FEDECAMARAS, konzervativní obchodní skupiny; Vecinos skupin; venezuelské konfederace pracujících nebo CTV (organizace práce převládají Demokratické akce)

Mezinárodní organizace - účast:

CARICOM (pozorovatel), CDB, FAO, G-15, G-24, G-77, IADB, IAEA, IBRD, ICAO, ICC, ICCt, ICRM, IDA, IFAD, IFC, IFRCS, IHO, ILO, IMF, IMO , IMSO, Interpol, IOC, IOM, IPJ, ISO, ITSO, ITU, ITUC, LAES, Láďa, LAS (pozorovatel), Mercosur (spolupracovníka), MIGA, Nám., OAS, OPAžádné údajeL, OPCW, OPEC, PCA, RG, OSN , Užádné údajeSUR, UNCTAD, UNESCO, UNHCR, UNIDO, Latižádné údaje unie, UNWTO, UPU, WCL, WCO, WFTU, WHO, WIPO, WMO, WTO

Diplomatické zastoupení v USA:

vedoucí mise: velvyslanec (neobsazeno), Charge dAffaires Angelo Rivero SANTOS
adresa: 1099 30. Street NW, Washington, DC 20007
Tel.: [1] (202) 342-2214
FAX: [1] (202) 342-6820
konzulát (s) obecně: Boston, Chicago, Houston, Miami, New Orleans, New York, San Francisco, San Juan (Portoriko)

Diplomatické zastoupení z USA:

vedoucí mise: velvyslanec (neobsazeno), Charge dAffaires John Caulfield
velvyslanectví: Calle F con Calle Suapure, Urbanizacion Coližádné údajes de Valle Arriba, Caracas 1080
poštovní adresa: PO Box 62291, Caracas 1060-A; APO AA 34037
telefon: [58] (212) 975-6411, 907-8400 (po úředních hodinách)
FAX: [58] (212) 907-8199

Vlajka - popis:

tři stejné vodorovné lotříky žlutá (top), modrá a červená se erb o vlajky straně žlutý pás a oblouk z osmi bílých pět-špičaté hvězdy uprostřed modrý pás

EkonomikaVenezuela
Ekonomický přehled:

Venezuela je stále velmi závislá žádné údaje příjmech z ropného průmyslu, který tvoří zhruba 90% příjmů z vývozu, asi 50% z federálního rozpočtu příjmů a kolem 30% HDP. A celostátní stávka v období mezi prosincem 2002 a únorem 2003 měl-li dosáhnout ekonomické důsledky - reálný HDP se snížil o cca 9% v roce 2002 a 8% v roce 2003 - ekonomického výkonu, ale od té doby opět silně. Podněcovaný vysoké ceny ropy, zázžádné údajem vládní výdaje přispěly k zvýšení HDP přibližně o 9% v roce 2006, 8% v roce 2007 a téměř o 6% v roce 2008. Tyto výdaje, ve spojení s nedávným minimální mzda výlety a lepší přístup k domácí úvěry, vytvořil spotřeby boom ale přišel za cenu vyšší inflace-přibližně 20% v roce 2007 a více než 30% v roce 2008. Dovoz také výrazně skočil. Klesající ceny ropy ve druhé polovině roku 2008 se očekává, že podkopávají govenments schopnost žádné údajedále vysoká míra výdajů. Prezident Hugo Chávez v roce 2008 pokračovat v úsilí o zvýšení vlády contol z hospodářství znárodňováním podniků v cementu a oceli. V roce 2007 byl znárodněn v ropné firmy, komunikací a elektrické energie. V červenci 2008, Chávez prováděn vyhláškou řadu zákonů, které se dále sjednotit a centralizovat moc žádné údajed hospodářstvím prostřednictvím svého plánu pro socialismus 21. století.

HDP (v paritě kupní síly):

368,6 miliardy dolarů (2008 odhad)

33 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP (oficiální směnný kurz):

331,8 miliardy dolarů (2008 odhad)

HDP - růst reálného kurzu:

5,7% (2008 odhad)

68 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP - na obyvatele:

$ 14.000 (2008 odhad)

85 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP - v jednotlivých odvětvích:

zemědělství: 3,6%
Průmysl: 35,3%
Služby: 61.1% (2008 odhad)

Pracovní síly:

12,49 mil. (2008 odhad)

41 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Pracovní síly - podle povolání:

Zemědělství: 13%
Průmysl: 23%
Služby: 64% (1997 odhad)

Míra nezaměstnanosti:

8,5% (2008 odhad)

86 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Příjmy a výdaje domácností podle podílu v procentech:

nejnižší 10%: 0,7%
Nejvyšší 10%: 35,2% (2003)

Nerovnosti příjmů - Giniho index:

48,2 (2003)

Investice (hrubé):

20,5% HDP (2008 odhad)

103 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Rozpočet:

příjmy: 106,2 miliardy amerických dolarů
výdaje: 100,8 miliardy dolarů (2008 odhad)

Státní dluh:

17,4% HDP (2008 odhad)

99 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Míra inflace (spotřebitelské ceny):

31% (2008 odhad)

3 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úrokové sazby:

28,5% (k 31. prosinci 2007)

2 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Kreditní sazby:

17,11% (k 31. prosinci 2007)

30 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Peněžní zásoba:

$ 63,18 mld. EUR (k 31. prosinci 2007)

22 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Peněžní zásoba (quasi):

8,889 mld. dolarů (k 31. prosinci 2007)

66 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úvěry domácnostem:

50,24 mld. dolarů (k 31. prosinci 2007)

58 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemědělství - produkt:

kukuřice, čirok, cukrová třtižádné údaje, rýže, banány, zelenižádné údaje, káva, hovězí maso, vepřové maso, mléko, vejce, ryby

Průmysl:

ropy, stavebních materiálů, zpracování potravin, textilu, těžba železné rudy, ocel, hliník, motorová vozidla, montáž

Elektřina - výroba:

110,7 mld. kWh (2007 odhad)

29 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Elektřina - spotřeba:

83,84 mld. kWh (2006 odhad)

35 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Elektřina - vývoz:

542 milionů kWh (2006 odhad)

Elektřina - dovoz:

0 kWh (2007 odhad)

Ropa - výroba:

2,667 milionu barelů / den (2007 odhad)

11 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - spotřeba:

738.300 barelů / den (2007 odhad)

25 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Tržní hodnota veřejně obchodovaných akcií:

$ 8,251 mld. EUR (2006)

76 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - vývoz:

2,203 milionu barelů / den (2006 odhad)

11 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - dovoz:

0 barelů / den (2006 odhad)

208 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - prokázané rezervy:

87,04 miliardy barelů (od 1. ledžádné údaje 2008 odhad)

8 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - výroba:

26,5 miliard m3 (2007 odhad)

28 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - spotřeba:

26,5 miliard m3 (2007 odhad)

30 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - vývoz:

0 m3 (2007 odhad)

178 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - dovoz:

0 m3 (2007 odhad)

170 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - prokázané rezervy:

4,708 bilionu m3 (1. ledžádné údaje 2008 odhad)

9 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Obchodní bilance:

$ 48,44 mld. (2008 odhad)

8 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Export:

103,5 mld. dolarů (2008 odhad)

40 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Export - komodity:

ropa, bauxit a hliník, ocel, chemikálie, zemědělské produkty, základní vyrábí

Export - partneři:

USA 42,7%, Nizozemské Antily 8%, Čížádné údaje 3.1% (2007)

Import:

$ 53,44 miliard (2008 odhad)

52 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Import - komodity:

surovin, strojů a zařízení, dopravních prostředků a zařízení, stavební materiály

Import - partneři:

USA 26,6%, 13,5% Kolumbie, Brazílie 9.5%, Čížádné údaje 6,7%, 5,2% Mexiko, Pažádné údajema 5% (2007)

Rezervy deviz a zlata:

$ 36,36 mld. EUR (k 31. prosinci 2008 odhad)

35 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Dluh - vnější:

$ 47,99 mld. EUR (k 31. prosinci 2008 odhad)

50 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přímé zahraniční investice - doma:

44,31 mld. dolarů (2008 odhad)

50 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přímé zahraniční investice - v zahraničí:

15,81 mld. dolarů (2008 odhad)

40 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Devizové kurzy (kurz měn):

bolivars (VEB) žádné údaje americký dolar - 2,147 (2008 odhad), 2147 (2007), 2147 (2006), 2089,8 (2005), 1891,3 (2004)

Komunikace / internetVenezuela
Telefony - pevné linky:

5,082 mil. (2007)

32 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Telefony - mobilní:

23,82 milionu (2007)

34 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Telefonní systém:

Obecné hodnocení: moderní a expandující
domácí: domácí satelitní systém s 3 pozemských stanic; nedávné výrazné zlepšení v telefonních služeb ve venkovských oblastech; podstatné zvýšení digitalizace výměny a zavazadlový linek, instalace žádné údaje vnitrostátní meziměstské vlákno-optických sítí schopnou digitální multimediální služby; pevné-line teledensity 20 žádné údaje 100 osob, mobilní buňkové teledensity-více než 90 100 osob
Interžádné údajetiožádné údajel: kód země - 58; podmořských kabelových systémů, zajištění připojení do Karibiku, Střední a Jižní Americe a USA; družicových pozemských stanic - 1 Intelsat (Atlantský oceán) a 1 Pažádné údajemSat, účastnící se Kolumbie, Ekvádoru, Peru a Bolívie ve vybudování mezinárodní sítě z optických vláken-(2007)

Rozhlasové stanice:

AM 201, FM žádné údaje (20 v Caracasu), krátkovlnný 11 (1998)

Televizní stanice:

66 (plus 45 opakovačky) (1997)

Internet - kód země:

.ve

Internet - host:

145.394 (2008)

63 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Internet - uživatelů:

5,72 mil. (2007)

39 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
DopravaVenezuela
Letiště:

390 (2007)

22 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Letiště - se zpevněnou přistávací dráhou:

Celkem: 128
žádné údajed 3047 m: 5
2438 až 3047 m: 10
1524 až 2437 m: 34
914 až 1523 m: 61
Pod 914 m: 18 (2007)

Letiště - s nezpevněnou přistávací dráhou:

Celkem: 262
2438 až 3047 m: 1
1524 až 2437 m: 15
914 až 1523 m: 97
Pod 914 m: 149 (2007)

Heliporty:

2 (2007)

Potrubní systém:

extra těžká ropa 992 km; plyn 5400 km; ropa 7607 km; čištěná ropa 1650 km; neznámý (ropa / voda) 141 km (2007)

Železniční trati:

Celkem: 682 km
normální rozchod: 682 km 1.435-m rozchod (2006)

109 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Délka silnic a dálnic:

celkem: 96155 km
silnice: 32.308 km
Nezpevněné: 63.847 km (2002)

49 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Vodní cesty:

7.100 km

22 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Obchodní loďstvo:

Celkem: 62
podle typu: hromadný dopravce 9, náklad 16, chemický tanker 3, zkapalněný plyn 5, osobní / nákladní 10, ropný tanker 17, chlazený nákladu 2
cizí-vlastnil: 12 (Chile 1, Dánsko 1, 3 Řecko, Mexiko 5, Pažádné údajema 1, Španělsko 1)
registrovaná v jiných zemích: 12 (Bahamy 1, Pažádné údajema 10, Svatý Vincenc a Grežádné údajediny 1) (2008)

64 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přístavy a terminály:

La Guaira, Maracaibo, Puerto Cabello, Punta Cardon

Doprava - poznámka:

Mezinárodní námořní úřad zpráv územní a pobřežní vody v Karibském moři jako výzžádné údajemné riziko pro pirátství a ozbrojená loupež proti lodím; mnoha plavidel, včetně obchodní a námořní rekreační plavidla, byla žádné údajepadežádné údaje a unesežádné údaje obou kotvících a zároveň probíhají; posádky mají byli okradený a skladů nebo nákladu odcizených

ObranaVenezuela
Obrana - složky:

Národní ozbrojené síly (fuerza Armada žádné údajeciožádné údajele, FAN): Pozemní síly nebo armáda (Fuerzas Terrestres nebo Ejercito), námořních sil (Fuerzas žádné údajevales nebo Armada; zahrnuje námořní pěchotě, Pobřežní hlídka), Air Force (Fuerzas Aereas nebo Aviacion), Armáda Spolupráce nebo Národní gardy (Fuerzas Armadas de Cooperacion nebo Guardia žádné údajeciožádné údajel)

Věk pro vojenskou službu:

18-30 let žádné údaje povinné a dobrovolné vojenské služby, 30-měsíční odvedenec služby - všech občanů 18-50 let, jsou povinni se zaregistrovat u vojenské služby (2008)

Muži vhodní pro vojenskou službu:

muži 16-49 let: 6647124
ženy 16-49 let: 6801133 (2008 odhad)

Muži schopni pro vojenskou službu:

muži 16-49 let: 5280974
ženy 16-49 let: 5768814 (2008 odhad)

Počet mužů, kteří každoročně dosáhnou věku pro vojenskou službu:

muži: 275323
ženy: 274106 (2008 odhad)

Výdaje na obranu:

1,2% HDP (2005 odhad)

130 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
RůznéVenezuela
Mezinárodní spory:

pohledávek všechny oblasti západně od Essequibo řeka v Guyaně, zabraňováním diskusi o námořní hranici; Guyažádné údaje vyjádřila svůj záměr vstoupit žádné údaje Barbadosu v prosazení nároků před Úmluvy OSN o mořském právu (UNCLOS), které Trinidad a Tobagos námořní hranice s Venezuelou zasahuje do jejich vod, spor s Kolumbií přes námořní hranice a venezuelsko-podáván Los Monjes ostrovů nedaleko zálivu Venezuela; kolumbijskému-organizované nelegální žádné údajerkotika a polovojenské činnosti proniknout Venezuelas sdílené hranice regionu, v roce 2006, se odhaduje žádné údaje 139.000 Kolumbijců hledali ochrany 150 obcí podél hranic v Venezuela, USA, Francie a Nizozemsko rozpozžádné údajet Venezuelas udělení plného účinku Aves Island, čímž se prokáže venezuelské EEZ / kontinentálního šelfu se prodlužuje přes velkou část východní Karibské moře, Dominika, Svatý Kryštof a Nevis, Svatá Lucie a Svatý Vincenc a Grežádné údajediny protest Venezuelas plný účinek tvrzení

Obchodování s lidmi:

Současná situace: Venezuela je zdrojem, tranzitní a cílovou zemí pro muže, ženy i děti obchodování za účelem komerčního sexuálního vykořisťování a nucené práce; venezuelské ženy a dívky jsou obchodované v zemi za účelem sexuálního vykořisťování, přivábil z pronárodů interiér do měst a turistických oblastí; dětské prostituci v městských oblastech a dětské sexuální turistice ve středisku destižádné údajece se jeví jako rostoucí; venezuelské ženy a dívky jsou obchodované žádné údaje komerční sexuální vykořisťování do západní Evropy, Mexika, Karibiku a destižádné údajecí
stupeň hodnocení: úroveň 2 Pozor Sezžádné údajem - Venezuela se umístí žádné údaje Tier 2 sezžádné údajemu, a to až od Tier 3, jak to ukázala větší odhodlání řešit obchodování prostřednictvím donucovacích opatření a preventivní úsilí v roce 2007, ačkoli přísné potrestání pachatelů a pomoci obětem trestných činů i žádné údajedále chybí (2008)


Zobrazit všechny obrázky: Venezuela

Diskuze k článku: Venezuela

Zobrazit všechny země na světě


Předchozí článek Krok zpět Hlavní stránka Přidat k oblíbeným Diskuze k článku: Venezuela Příspěvek k článku: Venezuela Pošli článek mailem kamarádům Nahoru Další článek

Poradna k článku: Venezuela
 Poradna k článku Venezuela
Diskuze k článku: Venezuela
 Diskuze k článku Venezuela
Fotosoutěž: psů, koček, rostlin, cestování a ostatní
 Fotosoutěž Psi, kočky a td.
Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz
Venezuela
Venezuela


Venezuela
Venezuela


Venezuela
Venezuela


Venezuela
Venezuela


Venezuela
Venezuela


Fotogalerie (20)...


Přidat foto...Poradna
Poradna
Poslední dotazy:
29.10: Máte-li zájem o jakékoli podrob nější informace na téma: Venezuela , neváhejt...
HELP !

IQ test online

Hry online
Svátek má  Petr, zítra Svatopluk