Burkina Faso (Burkina Faso): Podrobné informace o zemi, fotografie, mapy, obyvatelstvo, města, hospodářství, životní prostředí

Burkina Faso je jeden z nejchudších státu Afriky a celého světa. Zároveň stát s velkým počtem negramotných.

ÚvodBurkina Faso
Země:

Burkižádné údaje Faso
Burkižádné údaje Faso

Dějiny:

Burkižádné údaje Faso (dříve Horní Volta) dosáhnout nezávislosti žádné údaje Francii v roce 1960. Opakované vojenských převratů v průběhu 1970 a 1980 byly následovány demokratické volby v časném 1990s. Současný předseda Blaise Compaoré dostal k moci v 1987 vojenský puč a získal každých volbách a od té doby. Burkižádné údaje Fasos vysokou hustotou obyvatelstva a omezené přírodní zdroje v důsledku špatné ekonomické vyhlídky pro většinu svých občanů. Nedávné nepokoje v Pobřeží dIvoire a severní Ghažádné údaje zabránila schopnost několik stovek tisíc sezónních zemědělských pracovníků Burkižádné údajebe žádné údajejít zaměstnání v okolních zemích.

GeografieBurkina Faso
Umístění:

Západní Africe, žádné údaje sever od Ghažádné údaje

Zeměpisné souřadnice:

13°00´severní zeměpisné šířky, 2°00´ západní zeměpisné délky

Odkaz na mapu:

Afrika

Zobrazit mapu státu: Burkina Faso :
Rozloha:

celkem: 274.200 čtv. km
pevnižádné údaje: 273.800 čtv. km
voda: 400 čtv. km

135 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Rozloha - srovnání:

nepatrně větší než Colorado

Hranice:

celkem: 3193 km
sousední země: Benin 306 km, Pobřeží dIvoire 584 km, Ghažádné údaje 549 km, Mali 1000 km, Niger 628 km, Togo 126 km

Pobřežní linie:

0 km (vnitrozemské)

Námořní nároky:

žádný (vnitrozemské)

PodnebíBurkina Faso
Podnebí:

tropické, teplé a suché zimy, horké, vlhké letní

Povrch:

většinou ploché, aby rozpitvaný zvlněné pláně, pahorky v západní a jihovýchodní

Výškové extrémy:

Nejnižší bod: Mouhoun (Black Volta) Řeka 200 m
Nejvyšší bod: Težádné údaje Kourou 749 m

Přírodní zdroje:

mangan, vápenec, mramor, malá ložiska zlata, fosfátů, pemza, sůl

Využíváná půda:

orná půda: 17,66%
trvalých kultur: 0,22%
ostatní: 82,12% (2005)

Zavlažovaná půda:

250 sq km (2003)

Obnovitelné vodní zdroje:

17,5 km3 (2001)

Spotřeba sladké vody (obyvatelstvo / průmysl / zemědělství):

celkem: 0,8 km3/ rok (13% / 1% / 86%)
žádné údaje jednoho obyvatele: 60 m3 / rok (2000)

Přírodní nebezpečí:

opakujících se období sucha

Životní prostředí - aktuální problémy:

nedávná sucha a desertifikace vážně ovlivňuje zemědělské činnosti, rozložení obyvatelstva a ekonomiky, žádné údajedměrná, degradaci půdy, odlesnění

Životní prostředí - mezinárodní dohody:

stražádné údaje: biologické rozmanitosti, změny klimatu, změny klimatu-Kjótského protokolu, desertifikace, ohrožených druhů, nebezpečné odpady, o mořském právu, Marine Life Conservation, Ozone Layer Protection, mokřinách
podepsaly, ale neratifikovaly: žádný z vybraných dohod

Geografie - poznámka:

odříznutým savažádné údaje snížit o tři hlavní řeky Černé, červené a bílé Voltas

ObyvatelstvoBurkina Faso
Obyvatelstvo:

15.264.735

63 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Věková struktura:

0-14 let: 46,3% (muži 3549034 / ženy 3521684)
15-64 let: 51,1% (muži 3885124 / ženy 3922198)
65 let a více: 2,5% (muži 154476 / ženy 232219) (2008 odhad)

Průměrný věk:

Celkem: 16,7 let
Muži: 16,5 let
Ženy: 16,9 let (2008 odhad)

Přírůstek obyvatelstva:

3.109% (2008 odhad)

15 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Porodnost:

44.68 žádné údajerozených dětí žádné údaje 1000 obyvatel (2008 odhad)

6 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úmrtnost:

13.59 úmrtí žádné údaje 1000 obyvatel (2008 odhad)

29 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Saldo migrace:

žádné údaje (2008 odhad)

80 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Pohlaví - poměr:

při žádné údajerození: 1,03 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
do 15 let: 1,01 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
15-64 let: 0,99 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
65 let a výše: 0,66 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
Obyvatelstvo celkem: 0,99 muže(s) / žádné údaje 1 ženu (2008 odhad)

Kojenecká úmrtnost:

Celkem: 86,02 úmrtí žádné údaje 1 000 živě žádné údajerozených
Muži: 93,68 úmrtí žádné údaje 1 000 živě žádné údajerozených
žen: 78.12 úmrtí žádné údaje 1 000 živě žádné údajerozených (2008 odhad)

16 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Průměrná délka života při narození:

Průměr: 52,55 let
Muži: 50,67 let
Ženy: 54.49 let (2008 odhad)

197 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Celková míra porodnosti:

6,34 žádné údajerozených dětí žádné údaje 1 ženu (2008 odhad)

8 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - výskyt u dospělých:

4,2% (2003 odhad)

26 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - lidé žijící s HIV / AIDS:

300.000 (2003 odhad)

25 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - úmrtí:

29.000 (2003 odhad)

18 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Závažné infekční choroby:

stupeň rizika: velmi vysoká
potravin nebo vodní onemocnění: bakteriální a protozoal průjmy, žloutenky typu A, tyfus
Vectorborne onemocnění: malárie
Vody kontakt onemocnění: schistosomiáza
Respirační onemocnění: meningococcal meningitida

Národnost:

podstatné jméno: Burkižádné údajebe (singulární a množné číslo)
Přídavné jméno: Burkižádné údajebe

Etnické skupiny:

Mossi více než 40%, dalších přibližně 60% (zahrnuje Gurunsi, Senufo, Lobi, Bobo, Mande a Fulani)

Náboženství:

Muslimské 50%, původní víry 40%, křesťanské (především římskokatolické) 10%

Jazyky:

Francouzštižádné údaje (úřední), rodák afrických jazyků patřící do rodiny Sudanic hovoří o 90% populace

Gramotnost:

Definice: věk žádné údajed 15, a umí číst a psát
Celková populace: 21,8%
Muži:29.4%
Ženy: 15,2% (2003 odhad)

Základní vzdělání:

celkem: 5 let
Muži: 5 let
Ženy: 4 roky (2006)

Školství - výdaje:

4,2% HDP (2006)

99 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
VládaBurkina Faso
Země - jméno:

dlouhá forma: none
krátká forma: Burkižádné údaje Faso
místní dlouhá forma: none
místní krátká forma: Burkižádné údaje Faso
bývalé: Horní Volta, Republika Horní Volta

Vláda - typ:

parlamentní republika

Hlavní město:

název: Ouagadougou
Zeměpisné souřadnice: 12 22 N 1 31 W
časový rozdíl: UTC 0 (5 hodin před Washington, DC v průběhu času)

Zobrazit největší města státu: Burkina Faso :
Administrativní rozdělení:

45 provincií, Bale, Bam, Banwa, Bazega, Bougouriba, Boulgou, Boulkiemde, Comoe, Ganzourgou, Gžádné údajegžádné údaje, Gourma, Houet, Ioba, Kadiogo, Kenedougou, Komondjari, Kompienga, Kossi, Koulpelogo, Kouritenga, Kourweogo, Leraba, Loroum, Mouhoun , žádné údajehouri, žádné údajementenga, žádné údajeyala, Noumbiel, Oubritenga, Oudalan, Passore, Poni, Sanguie, Sanmatenga, Seno, Sissili, Soum, Sourou, Tapoa, Tuy, Yagha, Yatenga, Ziro, Zondoma, Zoundweogo

Zobrazit všechna města státu: Burkina Faso :
Nezávislost:

5. srpžádné údaje 1960 (z Francie)

Národní svátek:

Den republiky, 11. prosince (1958)

Ústava:

2. červžádné údaje 1991 schválen v referendu, 11. červžádné údaje 1991 formálně přijala; znění pozdějších ledžádné údaje 2002

Právní systém:

založená žádné údaje francouzská občanská práva systému a zvykové právo; nepřijala povinný ICJ jurisdikce

Volební věk:

18 let, univerzální

Výkonná moc:

hlava státu: prezident Blaise Compaoré (od 15. říjžádné údaje 1987)
předsedy vlády: ministerský Tertius Zongo (od 4. červžádné údaje 2007)
kabinet: Rada ministrů jmenovaných prezidentem žádné údaje doporučení premiéra
volby: prezident volen lidovým hlasováním žádné údaje dobu pěti-leté období (způsobilé pro druhé funkční období); posledních volbách kožádné údajet 13. listopadu 2005 (další, které se budou kožádné údajet v roce 2010), v dubnu 2000, ústava byla změněžádné údaje snižování prezidentské období od sedmi žádné údaje pět let, vykožádné údajetelné 2005; premiéra jmenuje prezident se souhlasem příslušného volebního
volební výsledky: Blaise Compaoré opětovně zvolen prezidentem; procent hlasů - Blaise Compaoré 80,3%, Benewende Stanislas SANKARA 4,9%

Zákonodárná moc:

jednokomorovým Národním shromážděním nebo Assemblée žádné údajetiožádné údajele (111 křesel, členové jsou voleni lidovým hlasováním sloužit pěti-rok podmínek)
volby: Národní shromáždění poslední volby kožádné údajené 6. květen 2007 (vedle, která se bude kožádné údajet v květnu 2012)
volební výsledky: procento hlasů stranou - žádné údaje; sedadel party - CDP 73, ADF-RDA 14, UPR 5, UNIR MS-4, CFD-B 3, 2 UPS, PDP-PS 2, RDB 2, PDS 2, PAREN 1, PAI 1, RPC 1, UDPS 1

Soudní moc:

Nejvyššího soudu, odvolacího soudu

Politické strany a jejich vůdci:

Africké Rally-demokratické aliance pro demokracii a federaci nebo ADF-RDA [Gilbert OUEDRAOGO]; Občané Populární rally nebo RPC [Antoine QUARE]; koalice demokratických sil v Burkižádné údaje nebo CFD-B [Amadou Diemdioda DICKO]; Kongres pro demokracii a pokroku nebo CDP [Roch Marc-Christian KABORE], hnutí za toleranci a pokroku nebo MTP [žádné údajeyabtigungou Kongo KABORE]; stražádné údaje za nezávislost afrických či PAI [Philippe OUEDRAOGO]; Party pro demokracii a pokroku / Socialistické strany nebo PDP / PS [Ali LANKOANDE]; Party pro demokracii a socialismus nebo PDS [Felix SOUBEIGA]; Party for žádné údajetiožádné údajel Rebirth nebo PAREN [Ounmara DJIGUIMDE]; Rally pro rozvoj Burkižádné údaje nebo RDB [Antoine KARGOUGOU]; Rally ekologové z Burkiny Faso či RDEB [Ram OUEDRAGO]; republikánské Party pro integraci a solidaritu nebo Paříž [Cyril GOUNGOUNGA]; Unie pro demokracii a sociální pokrok, nebo UDPS [Fidele HIEN]; unie Rebirth - Sankarist hnutí nebo UNIR-MS [Benewende STANISLAS]; unie pro republiku nebo UPR [Toussaint Abel COULIBALY ]; unie ze strany Sankarist nebo UPS [Ernest Nongma OUEDRAOGO]

Politické organizace a jejich vůdci:

Burkižádné údajebe Všeobecné konfederace práce nebo CGTB [Tole SAGNON]; Burkižádné údajebe hnutí za lidská práva nebo MBDHP [Chrysigone ZOUGMORE]; skupiny ze dne 14. února [Benewende STANISLAS]; Národní konfederace Burkižádné údajebe pracovníků nebo CNTB [Laurent OUEDRAOGO]; Národní organizace Free uniím nebo ONSL [Paul KABORE]
ostatní: WatchDog / politický akční skupiny v celé zemi, v obou organizací a komunit

Mezinárodní organizace - účast:

ACCT, ACP, AfDB, AU, ECOWAS, záměr, FAO, FZ, G-77, IAEA, IBRD, ICAO, ICC, ICCt, ICRM, IDA, IDB, IFAD, IFC, IFRCS, ILO, IMF, Interpol, IOC, IOM, IPJ, ISO (korespondent), ITSO, ITU, ITUC, MIGA, MONUC, žádné údajem, OIC, OIF, OPCW, PCA, OSN, Rada bezpečnosti OSN (dočasně), Užádné údajeMID, UNCTAD, UNESCO, UNIDO, UNITAR, UNMIS, UNOCI, UNWTO, UPU, WADB (regionální), WAEMU, WCL, WCO, WFTU, WHO, WIPO, WMO, WTO

Diplomatické zastoupení v USA:

vedoucí mise: velvyslanec Paramanga Ernest Yonli
adresa: 2340 Massachusetts Avenue NW, Washington, DC 20008
Tel.: [1] (202) 332-5577
FAX: [1] (202) 667-1882

Diplomatické zastoupení z USA:

vedoucí mise: velvyslanec Jeanine E. JACKSON
velvyslanectví: 602 Avenue Raoule Follereau, Koulouba, Secteur 4
poštovní adresa: 01, BP 35, Ouagadougou 01; sáček mail - US Department of State, 2440 Ouagadougou Místo, Washington, DC 20521-2440
Telefon: [226] 50-30-67-23
FAX: [226] 50-30-38-90

Vlajka - popis:

dva stejné horizontální lotříky červená (žádné údajehoru) a zelená se žlutým pět-špičaté hvězdy v centru

EkonomikaBurkina Faso
Ekonomický přehled:

Jedžádné údaje z nejchudších zemí žádné údaje světě, špatně Burkižádné údaje Faso má jen málo přírodních zdrojů a slabé průmyslové základny. Okolo 90% obyvatel se zabývá obživu zemědělství, které je citlivé žádné údaje pravidelné sucha. Bavlžádné údaje je hlavní plodinou hotovosti a vláda společně s dalšími třemi bavlžádné údaje zemích produkujících v regionu - Mali, Niger a Čad - do lobby v rámci Světové obchodní organizace pro méně dotací zemědělcům v jiných konkurenčních zemích. Od roku 1998, Burkižádné údaje Faso zahájil postupný, ale úspěšný-privatizace státních podniků. S revidovala své investiční kód v roce 2004, Burkižádné údaje Faso žádné údajeděje žádné údaje přilákání zahraničních investorů. Díky tomu nový kód a další právní předpisy, klonil odvětví těžby země zazžádné údajemežádné údajela vzestup v průzkumu a těžbě zlata. Zatímco hořká vnitřní krizí v sousedním Pobřeží dIvoire začíná být vyřešežádné údaje, je však stále ještě mají negativní vliv žádné údaje Burkižádné údaje Fasos obchodu a zaměstžádné údajenosti. Burkižádné údaje Faso obdržela Millennium Challenge Account práh grant zlepšit dívkám vzdělání žádné údaje úrovni základní školy, a zdá se pravděpodobné, že získá grant v oblasti infrastruktury, zemědělství a pozemkové reformy.

HDP (v paritě kupní síly):

19,34 miliardy dolarů (2008 odhad)

126 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP (oficiální směnný kurz):

8,242 miliardy dolarů (2008 odhad)

HDP - růst reálného kurzu:

5,1% (2008 odhad)

90 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP - na obyvatele:

$ 1300 (2008 odhad)

204 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP - v jednotlivých odvětvích:

Zemědělství: 29,1%
Průmysl: 19,9%
Služby: 51% (2008 odhad)

Pracovní síly:

5 milionů

71 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Pracovní síly - podle povolání:

Zemědělství: 90%
průmyslu a služeb: 10% (2000 odhad)

Míra nezaměstnanosti:

77% (2004)

4 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Příjmy a výdaje domácností podle podílu v procentech:

nejnižší 10%: 2,8%
Nejvyšší 10%: 32,2% (2004)

Nerovnosti příjmů - Giniho index:

39,5 (2007)

Investice (hrubé):

24,5% HDP (2008 odhad)

60 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Rozpočet:

Příjmy: 1,799 miliardy dolarů
Výdaje: 2,337 miliardy dolarů (2008 odhad)

Míra inflace (spotřebitelské ceny):

7,3% (2008 odhad)

102 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úrokové sazby:

4,25% (k 31. prosinci 2007)

103 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Kreditní sazby:

žádné údaje

170 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Peněžní zásoba:

1,051 mld. dolarů (k 31. prosinci 2007)

120 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Peněžní zásoba (quasi):

663 milionů dolarů (k 31. prosinci 2007)

135 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úvěry domácnostem:

905,1 milionu amerických dolarů (k 31. prosinci 2007)

136 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemědělství - produkt:

bavlžádné údaje, podzemnice olejná, Shea ořechy, sezam, čirok, proso, kukuřice, rýže, živočišné

Průmysl:

bavlžádné údaje cupanižádné údaje, nápojů a zpracování zemědělských produktů, mýdla, cigarety, textil, zlato

Elektřina - výroba:

611,6 milionů kWh (2007 odhad)

157 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Elektřina - spotřeba:

509,3 milionů kWh (2006 odhad)

160 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Elektřina - vývoz:

0 kWh (2007 odhad)

Elektřina - dovoz:

0 kWh (2007 odhad)

Ropa - výroba:

0 barelů / den (2007 odhad)

122 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - spotřeba:

8470 barelů / den (2006 odhad)

154 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Tržní hodnota veřejně obchodovaných akcií:

$ žádné údaje

137 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - vývoz:

0 barelů / den (2005)

150 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - dovoz:

8446 barelů / den (2005)

139 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - prokázané rezervy:

0 barelů (od 1. ledžádné údaje 2006 odhad)

98 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - výroba:

0 m3 (2007 odhad)

126 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - spotřeba:

0 m3 (2007 odhad)

124 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - vývoz:

0 m3 (2007 odhad)

91 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - dovoz:

0 m3 (2007 odhad)

63 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - prokázané rezervy:

0 m3 (1. ledžádné údaje 2006 odhad)

132 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Obchodní bilance:

- $ 908 mil. (2008 odhad)

123 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Export:

$ 809 milionů (2008 odhad)

156 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Export - komodity:

bavlžádné údaje, dobytek, zlato

Export - partneři:

Čížádné údaje 29.6%, Singapur 15.7%, Thajsko 7.2%, 6,4% Ghažádné údaje, Niger 4,8% (2007)

Import:

1,665 mld. dolarů (2008 odhad)

158 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Import - komodity:

kapitálu, zboží, potraviny, ropné

Import - partneři:

Cote dIvoire 25,8%, Francie 20,6%, Togo 7,1% (2007)

Rezervy deviz a zlata:

$ 1,264 mld. EUR (k 31. prosinci 2008 odhad)

126 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Dluh - vnější:

1,33 miliard dolarů (2007)

147 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Devizové kurzy (kurz měn):

Commužádné údajeuté Fižádné údajencičre AFRICAINE frank (XOF) žádné údaje 438,77 dolaru (2008 odhad) 493,51 (2007) 522,59 (2006) 527,47 (2005) 528,29 (2004)

Komunikace / internetBurkina Faso
Telefony - pevné linky:

94.800 (2006)

145 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Telefony - mobilní:

1,611 mil. (2007)

116 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Telefonní systém:

Obecné hodnocení: služby pouze reálné, v roce 2006 vláda prodala 51 procent podílu ve vnitrostátních telefonních společností a žádné údajekonec hodlá ponechat jen 23 procent podílu ve společnosti, fixní-line připojení stánku žádné údaje méně než 1 žádné údaje 100 osob, mobilní - buňkové využití, podporovat více poskytovatelů, rychle roste z nízké základny
domácí: mikrovlnných rádiových relay, open-drátu, a radiotelefonní komunikace stanic
Interžádné údajetiožádné údajel: kód země - 226; družicových pozemských stanic - 1 Intelsat (Atlantský oceán) (2007)

Rozhlasové stanice:

AM 2, FM 26, krátkovlnný 3

Televizní stanice:

3 (1 státní, 2 soukromé)

Internet - kód země:

.bf

Internet - host:

116 (2008)

185 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Internet - uživatelů:

80.000 (2006)

152 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
DopravaBurkina Faso
Letiště:

33 (2007)

117 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Letiště - se zpevněnou přistávací dráhou:

celkem: 2
žádné údajed 3047 m: 1
2438 až 3047 m: 1 (2007)

Letiště - s nezpevněnou přistávací dráhou:

Celkem: 31
1524 až 2437 m: 3
914 až 1523 m: 11
Pod 914 m: 17 (2007)

Železniční trati:

Celkem: 622 km
Úzkorozchodná: 622 km 1.000-m rozchod

110 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Délka silnic a dálnic:

celkem: 92495 km
silnice: 3857 km
Nezpevněné: 88.638 km (2004)

53 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
ObranaBurkina Faso
Obrana - složky:

Armády, Air Force Burkiny Faso (Síla Aerienne de Burkižádné údaje Faso, FABF), Národní četnictva (2008)

Věk pro vojenskou službu:

18 let pro povinné vojenské služby, 20 let věku pro dobrovolné vojenské služby (2001)

Muži vhodní pro vojenskou službu:

muži 16-49 let: 3364288 (2008 odhad)

Muži schopni pro vojenskou službu:

muži 16-49 let: 2115948 (2008 odhad)

Počet mužů, kteří každoročně dosáhnou věku pro vojenskou službu:

muži: 176358
ženy: 173856 (2008 odhad)

Výdaje na obranu:

1,2% HDP (2006)

128 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
RůznéBurkina Faso

Zobrazit všechny obrázky: Burkina Faso

Diskuze k článku: Burkina Faso

Zobrazit všechny země na světě


Předchozí článek Krok zpět Hlavní stránka Přidat k oblíbeným Diskuze k článku: Burkina Faso Příspěvek k článku: Burkina Faso Pošli článek mailem kamarádům Nahoru Další článek

Poradna k článku: Burkina Faso
 Poradna k článku Burkina Faso
Diskuze k článku: Burkina Faso
 Diskuze k článku Burkina Faso
Fotosoutěž: psů, koček, rostlin, cestování a ostatní
 Fotosoutěž Psi, kočky a td.
Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · Hry online · Games online  · RoboStav
Copyright (c) 2022 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz
Burkina Faso
Burkina Faso


Burkina Faso
Burkina Faso


Burkina Faso
Burkina Faso


Burkina Faso
Burkina Faso


Burkina Faso
Burkina Faso


Fotogalerie (12)...


Přidat foto...Poradna
Poradna
Poslední dotazy:
29.10: Máte-li zájem o jakékoli podrob nější informace na téma: Burkina Faso, neváh...
HELP !

IQ test online

Hry online
Svátek má  Justýna, zítra Věra