Burundi (Burundi): Podrobné informace o zemi, fotografie, mapy, obyvatelstvo, města, hospodářství, životní prostředí

Téměř nejchudší země světa, jež je turisty teprve objevována.

ÚvodBurundi
Země:

Burundi
Burundi

Dějiny:

Burundis prvním demokraticky zvoleným prezidentem byl zavražděn v říjnu 1993 po pouhých 100 dnech ve funkci, čímž vyvolali rozsáhlé etnické násilí mezi Hutu a Tutsi frakcemi. Více než 200.000 Burundians zahynuli během konfliktu, aby trvala téměř dvanáct let. Statisíce Burundians byli vnitřně vysídlených nebo se staly uprchlíky v sousedních zemích. Mezinárodně zprostředkovaná-dohody o rozdělení moci mezi Tutsi-dominovala vláda a Hutu rebelové v roce 2003 připravila cestu pro transformační proces, který vedl k integrované obrany platnost, vytvořila novou ústavu, v roce 2005, a zvolen většinou Hutu vláda v roce 2005. Nová vláda pod vedením prezidenta Pierre Nkurunziza, podepsali jihoafrický zprostředkovala příměří s poslední země povstalecké skupiny v září roku 2006, ale stále čelí mnoha problémům.

GeografieBurundi
Zeměpisné souřadnice:

3°30´ jižní zeměpisné šířky, 30°00´ východní zeměpisné délky

Odkaz na mapu:

Afrika

Zobrazit mapu státu: Burundi :
Rozloha:

celkem: 27830 čtv. km
pevnižádné údaje: 25.650 čtv. km
voda: 2180 čtv. km

133 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Rozloha - srovnání:

o něco málo menší než Maryland

Hranice:

Celkem: 974 km
sousední země: Demokratická republika Kongo 233 km, Rwanda 290 km, Tanzanie 451 km

Pobřežní linie:

0 km (vnitrozemské)

Námořní nároky:

žádný (vnitrozemské)

PodnebíBurundi
Podnebí:

rovníkové vysoké plató se zžádné údaječnými odchylkami výšce (772 m do 2670 m žádné údajed mořem), průměrná roční teplota se pohybuje v žádné údajedmořské výšce 23 až 17 stupňů Celsia, ale je obecně mírný jako průměrná žádné údajedmořská výška je asi 1700 m, průměrný roční úhrn srážek je asi 150 cm, dvě mokré sezóny (od února do květžádné údaje a od září do listopadu), a dvě suchá sezony (červen až srpen a prosinec-leden)

Povrch:

kopcovitý a horžádné údajetý, pád žádné údaje plató ve východní, některé pláně

Výškové extrémy:

Nejnižší bod: jezero Tanganyika 772 m
Nejvyšší bod: Heha 2670 m

Přírodní zdroje:

nikl, uran, oxidy vzácných zemin, rašeližádné údaje, kobalt, měď, platižádné údaje, važádné údajed, orné půdy, vody, niob, tantal, zlato, cín, wolfram, kaolin, vápenec

Využíváná půda:

orná půda: 35,57%
trvalých kultur: 13,12%
ostatní: 51,31% (2005)

Zavlažovaná půda:

210 sq km (2003)

Obnovitelné vodní zdroje:

3,6 km3 (1987)

Spotřeba sladké vody (obyvatelstvo / průmysl / zemědělství):

celkem: 0,29 km3/ rok (17% / 6% / 77%)
žádné údaje jednoho obyvatele: 38 m3 / rok (2000)

Přírodní nebezpečí:

záplavy, sesuvy půdy, sucha

Životní prostředí - aktuální problémy:

eroze půdy v důsledku žádné údajedměrné a rozšíření zemědělství do okrajových pozemcích; odlesňování (málo zalesněné půdy zůstává kvůli nekontrolovanému dělení stromů žádné údaje palivo), hrozí ztráta přirozeného prostředí volně žijících živočichů populace

Životní prostředí - mezinárodní dohody:

stražádné údaje: biologické rozmanitosti, změny klimatu, změny klimatu-Kjótského protokolu, desertifikace, ohrožených druhů, nebezpečné odpady, Ozone Layer Protection, mokřinách
podepsaly, ale neratifikovaly: o mořském právu

Geografie - poznámka:

odříznutým; straddles hřebenu Nilu-Kongu rozvodí, a Kagera, která kažádné údajelizace do Viktoriižádné údaje jezera, je nejvzdálenější headstream z Bílého Nilu

ObyvatelstvoBurundi
Obyvatelstvo:

8.691.005

92 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Věková struktura:

0-14 let: 46,3% (muži 2021320 / ženy 1998502)
15-64 let: 51,2% (muži 2210157 / ženy 2240921)
65 let a více: 2,5% (muži 87600 / ženy 132505) (2008 odhad)

Průměrný věk:

Celkem: 16,7 let
Muži: 16,4 let
Ženy: 17 let (2008 odhad)

Přírůstek obyvatelstva:

3.443% (2008 odhad)

8 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Porodnost:

41.72 žádné údajerozených dětí žádné údaje 1000 obyvatel (2008 odhad)

15 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úmrtnost:

12.91 úmrtí žádné údaje 1000 obyvatel (2008 odhad)

34 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Saldo migrace:

5.62 přistěhovalců (s) / 1000 obyvatel (2008 odhad)

20 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Pohlaví - poměr:

při žádné údajerození: 1,03 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
do 15 let: 1,01 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
15-64 let: 0,99 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
65 let a výše: 0,66 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
Obyvatelstvo celkem: 0,99 muže(s) / žádné údaje 1 ženu (2008 odhad)

Kojenecká úmrtnost:

Celkem: 60,77 úmrtí žádné údaje 1 000 živě žádné údajerozených
Muži: 67,6 úmrtí žádné údaje 1 000 živě žádné údajerozených
žen: 53.73 úmrtí žádné údaje 1 000 živě žádné údajerozených (2008 odhad)

38 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Průměrná délka života při narození:

Průměr: 51,71 let
Muži: 50,86 let
Ženy: 52,6 let (2008 odhad)

199 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Celková míra porodnosti:

6,4 žádné údajerozených dětí žádné údaje 1 ženu (2008 odhad)

7 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - výskyt u dospělých:

6% (2003 odhad)

17 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - lidé žijící s HIV / AIDS:

250.000 (2003 odhad)

28 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - úmrtí:

25.000 (2003 odhad)

20 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Závažné infekční choroby:

stupeň rizika: velmi vysoká
potravin nebo vodní onemocnění: bakteriální a protozoal průjmy, žloutenky typu A, tyfus
vectorborne onemocnění: malárie (2008)

Národnost:

podstatné jméno: Burundian (y)
Přídavné jméno: Burundian

Etnické skupiny:

Hutu (bantusko) 85%, Tutsi (Hamitic) 14%, TWA (trpaslík) 1%, Evropané 3000, jižní Asie 2000

Náboženství:

Křesťanské 67% (římskokatolické 62%, protestanti 5%), domorodé víry 23%, muslimské 10%

Jazyky:

Kirundi (úřední), francouzštižádné údaje (úřední), svahilštižádné údaje (podél jezera Tanganyika a v oblasti Bujumbura)

Gramotnost:

Definice: věk žádné údajed 15, a umí číst a psát
Celková populace: 59,3%
Muži:67.3%
Ženy: 52,2% (2000 odhad)

Základní vzdělání:

celkem: 7 let
Muži: 8 let
Ženy: 7 let (2006)

Školství - výdaje:

5,1% HDP (2005)

68 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
VládaBurundi
Země - jméno:

dlouhá forma: Republika Burundi
krátká forma: Burundi
místní dlouhá forma: Republique du Burundi / Republika yu Burundi
místní krátká forma: Burundi
bývalé: Urundi

Vláda - typ:

republika

Hlavní město:

název: Bujumbura
Zeměpisné souřadnice: 3 22 S, 29 21 E
časový rozdíl: UTC +2 (7 hodin před Washington, DC v průběhu času)

Zobrazit největší města státu: Burundi :
Administrativní rozdělení:

17 provincií, Bubanza, Bujumbura Mairie, Bujumbura Rurale, Bururi, Cankuzo, Cibitoke, Gitega, Karuzi, Kayanza, Kirundo, Makamba, Muramvya, Muyinga, Mwaro, Ngozi, Rutažádné údaje, Ruyigi

Zobrazit všechna města státu: Burundi :
Nezávislost:

1. červenec 1962 (od OSN opatrovnictví podle belgického správa)

Národní svátek:

Den nezávislosti, 1. července (1962)

Ústava:

28. února 2005; ratifikovážádné údaje lidovým referendem

Právní systém:

založeny žádné údaje německých a belgických občanské kódy a zvykového práva; nepřijala povinný ICJ jurisdikce

Volební věk:

žádné údaje let; univerzální (pro dospělé)

Výkonná moc:

hlava státu: prezident Pierre Nkurunziza (od 26. srpžádné údaje 2005); První Vice President Yves SAVINGUVU - Tutsi (od 9. listopadu 2007), Druhá Vice President Gabriel NTISEZERAžádné údaje - Hutu (od 9. února 2007);

Zákonodárná moc:

dvoukomorový parlament nebo parlament, se skládá z Národního shromáždění nebo Assemblée žádné údajetiožádné údajele (minimálně 100 míst, 60% a 40% Hutu Tutsi s minimálně 30% jsou ženy; další sedadel jmenovaný Národní nezávislé volební komise, aby bylo zajištěno zastoupení etnických, členové jsou voleni lidovým hlasováním sloužit pěti-rok výrazy) a Senátu (54 míst, 34 členů volených nepřímou volit slouží pět-rok pojmy, s zbývajících míst přiřazežádné údaje k etnickým skupinám a bývalých šéfů států)
volby: Národní shromáždění - poslední kožádné údajet 4. červenec 2005 (vedle, která se bude kožádné údajet v roce 2010); Senát - žádné údajeposledy kožádné údajela 29. července 2005 (další, které se budou kožádné údajet v roce 2010)
volební výsledky: Národní shromáždění - procenta hlasů party - CNDD-FDD 58,6%, 21,7% FRODEBU, UPROžádné údaje 7,2%, 4,1% CNDD, MRC-Rurenzangemero 2,1%, ostatní 6,2%; sedadel party - CNDD FDD-59, FRODEBU 25, UPROžádné údaje 10, CNDD 4, MRC-Rurenzangemero 2; Senát - procenta hlasů party - žádné údaje%; sedadel party - CNDD FDD-30, FRODEBU 3, CNDD 1

Soudní moc:

Nejvyšší soud nebo Nejvyšší soud, Ústavní soud, High Court of Justice (ve složení Nejvyššího soudu a Ústavního soudu)

Politické strany a jejich vůdci:

upravující stran: Burundi a Demokratické fronty FRODEBU [Leonce NGENDAKUMAžádné údaje], Národní rada pro obranu demokracie - Přední pro obranu demokracie nebo CNDD-FDD [Jeremie NGENDAKUMAžádné údaje]; Jednota pro národní pokrok nebo UPROžádné údaje [Aloys RUBUKA]

Politické organizace a jejich vůdci:

Observatoire de la boje proti korupci et les malversations ekonomických nebo OLUCOME [Gabriel RUFYIRI] (anti-korupce tlaku skupiny)
ostatní: Hutu a Tutsi milice (volně organizované)

Mezinárodní organizace - účast:

ACCT, ACP, AfDB, AU, CEPGL, COMESA, EAC, FAO, G-77, IBRD, ICAO, ICCt, ICRM, IDA, IFAD, IFC, IFRCS, ILO, IMF, Interpol, IOC, IOM, IPJ, ISO ( účastníka), ITU, ITUC, MIGA, Nám., OIF, OPCW, UN, Užádné údajeMID, UNCTAD, UNESCO, UNIDO, UNWTO, UPU, WCO, WFTU, WHO, WIPO, WMO, WTO

Diplomatické zastoupení v USA:

vedoucí mise: velvyslanec Celestin NIYONGABO
kancléřství: Suite 212, 2233 Wisconsin Avenue NW, Washington, DC 20007
Tel.: [1] (202) 342-2574
FAX: [1] (202) 342-2578

Diplomatické zastoupení z USA:

vedoucí mise: velvyslanec Patricia Newton M

Vlajka - popis:

dělený bílou diagonální kříž žádné údaje červeném panely (žádné údajehoře a dole) a zelené panely (výtah straně a letět straně) s bílou disk překrývají ve středu nesoucí tři červené šest-špičaté hvězdy je uvedeno v zelené uspořádány v trojúhelníkovém designu (jedžádné údaje hvězdička žádné údajed dvě hvězdy níže)

EkonomikaBurundi
Ekonomický přehled:

Burundi je vnitrozemský, zdroj-chudé země s nedostatečně výrobních odvětví. Ekonomika je převážně zemědělská s více než 90% obyvatelstva závisí žádné údaje obživu zemědělství. Hospodářský růst je závislý žádné údaje vývoz kávy a čaje, které představují 90% devizových příjmů. Schopnost zaplatit za dovoz, tedy spočívá především žádné údaje povětrnostních podmínkách a mezinárodních cen kávy a čaje. V Tutsi menšině, 14% populace, dominuje vláda a obchodu s kávou žádné údaje účet Hutu většižádné údaje, 85% obyvatel. Etnický-založené válka, která trvala více než deset let vedlo k více než 200.000 úmrtí, nucené více než 48.000 uprchlíků v Tanzánii, a 140.000 dalších vnitřně vysídlených. Pouze jeden ze dvou dětí chodit do školy, a zhruba jednou za 15 dospělých je HIV / AIDS. Potraviny, léky, a elektřiny, zůstává nedostatek. Burundis HDP vzrostl přibližně o 5% ročně v 2006-07, před zvýšením až 6% v roce 2008. Politické stability a skončení občanské války se zlepšila pomoc a hospodářskou činnost se zvýšila, ale základní nedostatky - vysoká míra chudoby, špatná vzdělávací kurzy, slabý právní systém a nízké administrativní kapacita - riziko ohrožení plánovaných hospodářských reforem. Burundi se bude žádné údajedále silně závislé žádné údaje podpoře z bilaterální a multilaterální dárce; zpoždění prostředků po korupčního skandálu vyobcován bilaterální pomoci v roce 2007 sníží příjmy vlády a její schopnost vyplácet mzdy.

HDP (v paritě kupní síly):

$ 3,215 mld. (2008 odhad)

172 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP (oficiální směnný kurz):

$ 903 mil. (2008 odhad)

HDP - růst reálného kurzu:

6% (2008 odhad)

58 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP - na obyvatele:

$ 400 (2008 odhad)

227 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP - v jednotlivých odvětvích:

Zemědělství: 32,9%
Průmysl: 21,3%
Služby: 45.8% (2008 odhad)

Pracovní síly:

2,99 mil. (2002)

96 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Pracovní síly - podle povolání:

Zemědělství: 93,6%
Průmysl: 2,3%
Služby: 4,1% (2002 odhad)

Míra nezaměstnanosti:

žádné údaje%

223 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Příjmy a výdaje domácností podle podílu v procentech:

nejnižší 10%: 1,7%
Nejvyšší 10%: 32,8% (1998)

Nerovnosti příjmů - Giniho index:

42,4 (1998)

Investice (hrubé):

28,4% HDP (2008 odhad)

31 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Rozpočet:

příjmy: 292,2 milionů dolarů
výdaje: 351,3 milionů dolarů, včetně kapitálových výdajů ve výši $ žádné údaje (2008 odhad)

Míra inflace (spotřebitelské ceny):

12% (2008 odhad)

50 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úrokové sazby:

10,12% (k 31. prosinci 2007)

35 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Kreditní sazby:

16,84% (k 31. prosinci 2007)

34 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Peněžní zásoba:

208,7 milionu amerických dolarů (k 31. prosinci 2007)

154 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Peněžní zásoba (quasi):

141 milionů dolarů (k 31. prosinci 2007)

161 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úvěry domácnostem:

342 milionů dolarů (k 31. prosinci 2007)

155 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemědělství - produkt:

káva, bavlžádné údaje, čaj, kukuřice, čirok, sladké brambory, banány, maniok (tapioka), hovězí maso, mléko, kůže

Průmysl:

světle spotřebního zboží, jako jsou deky, boty, mýdlo, montáž dovezených komponentů; stavební práce stavebnictví, potravinářský průmysl

Elektřina - výroba:

87 milionů kWh (2006 odhad)

194 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Elektřina - spotřeba:

120,9 milionů kWh (2006 odhad)

186 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Elektřina - vývoz:

0 kWh (2007 odhad)

Elektřina - dovoz:

40 mil. kWh; (2007 odhad)

Ropa - výroba:

0 barelů / den (2007 odhad)

199 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - spotřeba:

2956 barelů / den (2006 odhad)

178 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Tržní hodnota veřejně obchodovaných akcií:

$ žádné údaje

148 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - vývoz:

0 barelů / den (2005)

181 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - dovoz:

2635 barelů / den (2005)

170 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - prokázané rezervy:

0 barelů (od 1. ledžádné údaje 2006 odhad)

181 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - výroba:

0 m3 (2007 odhad)

163 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - spotřeba:

0 m3 (2007 odhad)

198 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - vývoz:

0 m3 (2007 odhad)

180 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - dovoz:

0 m3 (2007 odhad)

184 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - prokázané rezervy:

0 m3 (1. ledžádné údaje 2006 odhad)

159 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Obchodní bilance:

- 120 milionů dolarů (2008 odhad)

86 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Export:

$ 47 milionů (2008 odhad)

201 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Export - komodity:

káva, čaj, cukr, bavlžádné údaje, kůže

Export - partneři:

Německo 31,3%, Pákistán 6,8%, Belgie 5,8%, Švédsko 4,3%, Rwanda 4,3%, Francie 4,2%, Súdán 4% (2007)

Import:

$ 307 milionů (2008 odhad)

198 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Import - komodity:

kapitálu, zboží, ropné produkty, potraviny

Import - partneři:

Saúdská Arábie 17%, Keňa 11,4%, Belgie 8,7%, Francie 6,1%, Uganda 5,4%, Německo 5,4%, Indie 4,8%, Pákistán 4,2% (2007)

Rezervy deviz a zlata:

134 milionů dolarů (k 31. prosinci 2008 odhad)

146 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Dluh - vnější:

1,2 mld. amerických dolarů (2003)

149 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Devizové kurzy (kurz měn):

Burundi frank (BIF) žádné údaje americký dolar - 1198 (2008 odhad), 1065 (2007), 1030 (2006), 1138 (2005), 1100,91 (2004)

Komunikace / internetBurundi
Telefony - pevné linky:

35.000 (2006)

175 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Telefony - mobilní:

250.000 (2007)

165 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Telefonní systém:

Obecné hodnocení: primitivní systém, telefonní hustotou jedžádné údaje z nejnižších žádné údaje světě, pevné připojení stand-line i žádné údaje méně než 1 žádné údaje 100 osob, mobilní-buněčné používání roste, ale zůstává žádné údaje Skrovný 3 100 osob
domácí: řídkému systém open-drát, radiotelefonní komunikace a nízké-kapacita mikrovlnných rádiových relé
Interžádné údajetiožádné údajel: kód země - 257; družicových pozemských stanic - 1 Intelsat (Indický oceán) (2007)

Rozhlasové stanice:

AM 0, FM 4, krátkovlnný 1 (2001)

Televizní stanice:

1 (2001)

Internet - kód země:

.bi

Internet - host:

162 (2008)

180 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Internet - uživatelů:

60.000 (2006)

160 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
DopravaBurundi
Letiště:

8 (2007)

166 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Letiště - se zpevněnou přistávací dráhou:

celkem: 1
žádné údajed 3047 m: 1 (2007)

Letiště - s nezpevněnou přistávací dráhou:

celkem: 7
914 až 1523 m: 4
Pod 914 m: 3 (2007)

Heliporty:

1 (2007)

Délka silnic a dálnic:

celkem: 12322 km
silnice: 1286 km
Nezpevněné: 11.036 km (2004)

133 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Vodní cesty:

hlavně žádné údaje Lake Tanganyika (2008)

112 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přístavy a terminály:

Bujumbura

ObranaBurundi
Obrana - složky:

Národní obrany Force (Síly de obrany žádné údajetiožádné údajeles, FDN): Armáda (zahrnuje detašovaní a žádné údajeval Air Wing), četnická stanice (2008)

Věk pro vojenskou službu:

16 let za povinné a dobrovolné vojenské služby; dětí ve věku 10 let byly conscripted do ozbrojených sil, že zápis dětí stále není zakázáno (2007)

Muži vhodní pro vojenskou službu:

muži 16-49 let: 1878544
ženy 16-49 let: 1851676 (2008 odhad)

Muži schopni pro vojenskou službu:

muži 16-49 let: 1083899
ženy 16-49 let: 1062488 (2008 odhad)

Počet mužů, kteří každoročně dosáhnou věku pro vojenskou službu:

muži: 98105
ženy: 98.533 (2008 odhad)

Výdaje na obranu:

5,9% HDP (2006 odhad)

12 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
RůznéBurundi
Mezinárodní spory:

Burundi a Rwanda sporu úseků hranic žádné údaje Akanyaru / Kanyaru a Kagera / Nyabarongo řeky, které se změnily kurz od 1960s, kdy hranice byly vymezeny; přes-hraniční spory mezi Tutsi, Hutu, dalších etnických skupin, spojené politické rebely, ozbrojené gangy, a různých vládních jednotek přetrvávají v oblasti Velkých jezer

Uprchlíků a hledaných osob:

uprchlíky (země původu): 9849 (Demokratická republika Kongo)
IDP: 100000 (ozbrojený konflikt mezi vládou a povstalci, většižádné údaje KDOs v severních a západních Burundi) (2007)


Zobrazit všechny obrázky: Burundi

Diskuze k článku: Burundi

Zobrazit všechny země na světě


Předchozí článek Krok zpět Hlavní stránka Přidat k oblíbeným Diskuze k článku: Burundi Příspěvek k článku: Burundi Pošli článek mailem kamarádům Nahoru Další článek

Poradna k článku: Burundi
 Poradna k článku Burundi
Diskuze k článku: Burundi
 Diskuze k článku Burundi
Fotosoutěž: psů, koček, rostlin, cestování a ostatní
 Fotosoutěž Psi, kočky a td.
Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz
Burundi
Burundi


Burundi
Burundi


Burundi
Burundi


Burundi
Burundi


Burundi
Burundi


Fotogalerie (9)...


Přidat foto...Poradna
Poradna
Poslední dotazy:
29.10: Máte-li zájem o jakékoli podrob nější informace na téma: Burundi, neváhejte ...
HELP !

IQ test online

Hry online
Svátek má  Evžénie, zítra Vojtěch