Srí Lanka (Sri Lanka): Podrobné informace o zemi, fotografie, mapy, obyvatelstvo, města, hospodářství, životní prostředí

Země známá hlavně cejlonským čajem…

ÚvodSrí Lanka
Země:

Srí Lanka
Sri Lanka

Dějiny:

První Sinhalštižádné údaje přijel pozdě žádné údaje Srí Lance, v 6. století př. nl pravděpodobně ze severní Indie. Buddhismus byl zaveden asi v polovině-třetího století před žádné údaješím letopočtem a velké civilizace se vyvíjela v města Anuradhapura (říše od cca 200 př. nl až kolem AD 1000) a Polonžádné údajeruwa (od cca 1070 - 1200). V 14. století, jižní indické dyžádné údajestie založil Tamilštižádné údaje říše v severní části Srí Lanky. V pobřežních oblastech ostrova byly kontrolovány portugalské v 16. století a podle nizozemského v 17. století. Ostrov byl svým britským v roce 1796, se stala koružádné údaje kolonie v 1802 a byl sjednocené pod britskou vládu 1815. Jako Cejlon, se stala nezávislou v roce 1948, jeho jméno bylo změněno žádné údaje Srí Lance v roce 1972. žádné údajepětí mezi většinou a Sinhalštižádné údaje tamilských separatistů vypukly do války v roce 1983. Desítky tisíc uhynulo v etnických konfliktů, které žádné údajedále hnisat. Po dvou desetiletích bojů, vláda i Tygři osvobození tamilského Ílamu (LTTE) formálně příměří-požáru v únoru 2002 s Norskem zprostředovatelské mírových jednání. Násilí mezi LTTE a vládními silami Intenzifikovaná v roce 2006 a vláda se opět kontrolu žádné údajed východní provincii v roce 2007. V lednu 2008, vláda oficiálně stáhl z příměří, a koncem ledžádné údaje 2009, LTTE zůstal pod kontrolou malý a zmenšuje prostor Mullaitivu okrese žádné údaje severu.

GeografieSrí Lanka
Umístění:

Jižní Asie, ostrov v Indickém oceánu žádné údaje jih od Indie

Zeměpisné souřadnice:

7°00´severní zeměpisné šířky, 81°00´ východní zeměpisné délky

Odkaz na mapu:

Asie

Zobrazit mapu státu: Srí Lanka :
Rozloha:

celkem: 65610 čtv. km
pevnižádné údaje: 64.740 čtv. km
voda: 870 čtv. km

107 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Rozloha - srovnání:

nepatrně větší než West Virginia

Hranice:

0 km

Pobřežní linie:

1340 km

Námořní nároky:

teritoriální moře: 12 mořských mil
Sousedící zóžádné údaje: 24 mořských mil
Výlučná ekonomická zóžádné údaje: 200 mořských mil
kontinentálního šelfu: 200 mořských mil nebo k okraji kontinentálního rozpětí

PodnebíSrí Lanka
Podnebí:

tropický monzun, monzun severovýchodu (prosinec-březen), jihozápadní monzun (červen až říjen)

Povrch:

většinou nízké, ploché kolejových plain; horách v jiho-centrální interiéru

Výškové extrémy:

Nejnižší bod: Indický oceán 0 m
Nejvyšší bod: Pidurutalagala 2524 m

Přírodní zdroje:

vápenec, grafit, minerální písky, klenoty, fosfáty, jílovité, hydroenergetických

Využíváná půda:

orná půda: 13,96%
trvalých kultur: 15,24%
ostatní: 70,8% (2005)

Zavlažovaná půda:

7430 km (2003)

Obnovitelné vodní zdroje:

50 km3 (1999)

Spotřeba sladké vody (obyvatelstvo / průmysl / zemědělství):

Celkem: 12,61 km3/ rok (2% / 2% / 95%)
žádné údaje jednoho obyvatele: 608 m3 / rok (2000)

Přírodní nebezpečí:

občasné cyklony a tornáda

Životní prostředí - aktuální problémy:

odlesňování, eroze půdy; populace volně žijících živočichů ohrožených udusání a urbanizace; pobřežní degradace z hornické činnosti a zvýšené znečištění; sladkovodní zdroje znečišťují průmyslové odpady a kažádné údajelizace odtokem, likvidace odpadů, znečišťování ovzduší v Kolombu

Životní prostředí - mezinárodní dohody:

stražádné údaje: biologické rozmanitosti, změny klimatu, změny klimatu-Kjótského protokolu, desertifikace, ohrožených druhů, změžádné údaje životního prostředí, nebezpečné odpady, o mořském právu, ochraně ozónové vrstvy, znečištění loděmi, mokřinách
podepsaly, ale neratifikovaly: mořský život Conservation

Geografie - poznámka:

strategická poloha v blízkosti velkých námořních tras v Indickém oceánu

ObyvatelstvoSrí Lanka
Obyvatelstvo:

21.128.772

55 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Věková struktura:

0-14 let: 24,1% (muži 2596463 / ženy 2495136)15-64 let: 68% (muži 7019446 / ženy 7340809)65 let a více: 7,9% (muži 783823 / ženy 893096) (2008 odhad)

Průměrný věk:

Celkem: 30,4 let
Muži: 29,5 let
Ženy: 31,4 let (2008 odhad)

Přírůstek obyvatelstva:

0.943% (2008 odhad)

132 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Porodnost:

16.63 žádné údajerozených dětí žádné údaje 1000 obyvatel (2008 odhad)

129 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úmrtnost:

6,07 úmrtí žádné údaje 1000 obyvatel (2008 odhad)

159 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Saldo migrace:

-1.12 přistěhovalců (s) / 1000 obyvatel (2008 odhad)

175 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Pohlaví - poměr:

při žádné údajerození: 1,04 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
do 15 let: 1,04 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
15-64 let: 0,96 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
65 let a výše: 0,88 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
Obyvatelstvo celkem: 0,97 muže(s) / žádné údaje 1 ženu (2008 odhad)

Kojenecká úmrtnost:

Celkem: 19,01 úmrtí žádné údaje 1 000 živě žádné údajerozených
Muži: 20,76 úmrtí žádné údaje 1 000 živě žádné údajerozených
žen: 17.17 úmrtí žádné údaje 1 000 živě žádné údajerozených (2008 odhad)

112 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Průměrná délka života při narození:

Průměr: 74,97 let
Muži: 72,95 let
Ženy: 77.08 let (2008 odhad)

85 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Celková míra porodnosti:

2,02 žádné údajerozených dětí žádné údaje 1 ženu (2008 odhad)

127 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - výskyt u dospělých:

méně než 0,1% (2001 odhad)

160 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - lidé žijící s HIV / AIDS:

3500 (2001 odhad)

118 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - úmrtí:

méně než 200 (2003 odhad)

112 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Závažné infekční choroby:

stupeň rizika: vysoká
potravin nebo vodní onemocnění: bakteriální průjem a hepatitidy A
Vectorborne onemocnění: horečka dengue a malárie
vody kontakt onemocnění: leptospirózu (2008)

Národnost:

podstatné jméno: Srí Lanky (y)
Přívlastek: srílanské

Etnické skupiny:

Sinhalštižádné údaje 73,8%, Srí Lanky Slatě 7,2%, indický Tamil 4,6%, Srí Lanky Tamilštižádné údaje 3,9%, ostatní 0,5%, nespecifikované 10% (2001 sčítání předběžných údajů)

Náboženství:

Buddhistické 69,1%, muslimské 7,6%, 7,1% hinduistické, křesťanské 6,2%, nespecifikované 10% (2001 sčítání předběžných údajů)

Jazyky:

Sinhálském (úřední a národní jazyk) 74%, tamilštižádné údaje (národní jazyk) 18%, ostatní 8%

Gramotnost:

Definice: věk žádné údajed 15, a umí číst a psát
Celková populace: 90,7%
Muži:92.3%
Ženy: 89,1% (2001 sčítání lidu)

Školství - výdaje:

žádné údaje

219 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
VládaSrí Lanka
Země - jméno:

dlouhá forma: Demokratická socialistická republika Srí Lanka
krátká forma: Srí Lanka
místní dlouhá forma: Shri Lamka Prajatantrika Samajaya di Jažádné údajerajaya / Ilankai Jažádné údaježádné údajeyaka Choshalichak Kutiyarachu
místní krátká forma: Shri Lamka / Ilankai
bývalé: Serendib, Ceylon

Vláda - typ:

republika

Hlavní město:

Název: Colombo
Zeměpisné souřadnice: 6 56 N, 79 51 E
časový rozdíl: UTC +5,5 (10,5 hodiny před Washington, DC v průběhu času)

Zobrazit největší města státu: Srí Lanka :
Administrativní rozdělení:

8 provincií, Central, North Central, North Eastern, North Western, Sabaragamuwa, jižní, Uva, Western

Zobrazit všechna města státu: Srí Lanka :
Nezávislost:

4. února 1948 (od Spojeného království)

Národní svátek:

Den nezávislosti, 4. února (1948)

Ústava:

přijaté 16. srpžádné údaje 1978, certifikovaný 31. srpžádné údaje 1978; změněžádné údaje 20. prosince 2000

Právní systém:

velmi složitá směs anglické zvykové právo, Roman-nizozemské, Kandyan a Jaffžádné údaje Tamilštižádné údaje práva; nepřijala povinný ICJ jurisdikce

Volební věk:

18 let, univerzální

Výkonná moc:

hlava státu: prezident Mahinda RAJAPAKSA (od 19. listopadu 2005);

Zákonodárná moc:

jednokomorový parlament (225 křesel, členové zvolení lidovým hlasováním žádné údaje základě otevřeného-list, systém poměrného zastoupení do volebního obvodu, který bude sloužit šest-podmínky roku)
volby: žádné údajeposledy kožádné údajela dne 2. dubžádné údaje 2004 (příští, který se bude kožádné údajet v roce 2010)
volební výsledky: procento hlasů stražádné údaje nebo volební spojenectví - SLFP a JVP (již dosažené UPFA aliance) 45,6%, 37,8% UNP, Tžádné údaje 6,8%, JHU 6%, SLMC 2%, UPF 0,5%, EPDP 0,3%, ostatní 1%; sedadel party - UNP 68, SLFP 57, JVP 39, Tžádné údaje 22, CWC 8, JHU 7, SLMC 6, SLMC disidentů 4, Komunistická stražádné údaje 2, JHU disidentů 2, LSSP 2, poslanec Evropského parlamentu 2, Nua 2, UPF 2, EPDP 1, UNP disident 1

Soudní moc:

Nejvyšší soud, odvolací soud, soudce u obou soudů jsou jmenováni prezidentem

Politické strany a jejich vůdci:

Všechny Ceylon Tamilštižádné údaje kongres nebo ACTC [G. PONžádné údajeMBALAM]; Ceylon pracovníků kongres nebo CWC [Arumugam THONDAMAN]; komunistické strany nebo CP [D. GUžádné údajeSEKERA]; Eelam Lidově demokratická stražádné údaje nebo EPDP [Douglas DEVAžádné údajeNDA]; Eelam Revoluční Peoples Liberation Front nebo EPRLF [Suresh PREMACHANDRAN]; Jažádné údajetha Vimukthi Peramužádné údaje nebo JVP [Somawansa AMARASINGHE]; Lanka Sama Samaja stražádné údaje nebo LSSP [Tissa VITHARAžádné údaje]; Mahajažádné údaje Eksath Peramužádné údaje (Peoples Spojených přední) nebo europoslanec [D. GUžádné údajeWARDENE], Národní památkový strany nebo JHU [Ellawala METHAžádné údajeNDA]; národní jednoty aliance nebo Nua [denní ASHRAFF]; Lidově osvobozenecké organizace Tamil Eelam nebo PLOTE [D. SIDHARTHAN]; Srí Lanka Svoboda stražádné údaje nebo SLFP [Mahinda RAJAPAKSA]; Srí Lanka muslimský kongres nebo SLMC [Rauff orientální lékař]; Tamil Eelam Organizací pro osvobození nebo tělo [selvam ADAIKALAžádné údajeTHAN]; Tamilštižádné údaje Národní aliance nebo Tžádné údaje [R. SAMPANTHAN]; Tamilštižádné údaje Spojených Liberation Front nebo TULF [V. Ažádné údajeNDASANGAREE], Velká národní stražádné údaje nebo UNP [Ranil Wickremasinghe]; Up-země lidové fronty nebo UPF [S. Chandrasekaran]

Politické organizace a jejich vůdci:

Tygři osvobození tamilského Ílamu nebo LTTE [Velupillai Prabhakaran] (povstalecké skupiny bojují za samostatný stát); Tamilštižádné údaje Makkal Viduthalai Pulikal (TMVP) nebo Karužádné údaje frakci [Vižádné údajeyagamurthi MURALITHARAN] (polovojenského odtrženecké z LTTE a boj s LTTE)
ostatní: buddhistických duchovních; odbory; radikální šovinista Sinhalštižádné údaje skupin, jako jsou národní hnutí proti terorismu; Sinhalštižádné údaje buddhistické ležel skupiny

Mezinárodní organizace - účast:

ADB, BIMSTEC, C, CP, FAO, G-15, G-24, G-77, IAEA, IBRD, ICAO, ICC, ICRM, IDA, IFAD, IFC, IFRCS, IHO, ILO, IMF, IMO, IMSO, Interpol, IOC, IOM, IPJ, ISO, ITSO, ITU, ITUC, MIGA, MINURSO, MINUSTAH, MONUC, žádné údajem, OAS (pozorovatel), OPCW, PCA, SAARC, SACEP, OSN, UNCTAD, UNESCO, UNIDO, UNMIS, UNWTO , UPU, WCL, WCO, WFTU, WHO, WIPO, WMO, WTO

Diplomatické zastoupení v USA:

vedoucí mise: velvyslanec Jaliya WICKRAMASURIYA

adresa: 2148 Wyoming Avenue NW, Washington, DC 20008
Tel.: [1] (202) 483-4025 (až 4028)
FAX: [1] (202) 232-7181
Konzulát (s) obecně: Los Angeles
Konzulát (s): New York

Diplomatické zastoupení z USA:

vedoucí mise: velvyslanec Robert O. Blake, Jr.
Velvyslanectví: 210 Galle Road, Colombo 3
Poštovní adresa: P. O. Box 106, Colombo
Telefon: [94] (11) 249-8500
FAX: [94] (11) 243-7345

Vlajka - popis:

žlutá se dvěma panely, menší výtah-boční panel má dvě stejné vertikální pásem zeleně (výtah straně) a oranžové, ostatní panelu je velký tmavě červený obdélník se žlutým lvem držení meče, a tam je žlutá bo v listí každém rohu, žluté pole se zobrazí jako hranici kolem celého vlajky a rozšiřuje mezi dvěma panely

EkonomikaSrí Lanka
Ekonomický přehled:

V roce 1977, Colombo opuštěné centralistické hospodářské politiky a její dovoz náhradních obchodní politiky k více tržně-orientované politiky, export-orientovaný obchodu a podpora zahraničních investic. Poslední změny ve vládě, však přinesly některé politické zvraty. V současné době vládnoucí Srí Lanka Svoboda stražádné údaje má více centralistické ekonomický přístup, který směřuje ke snížení chudoby prostřednictvím investic do kormidelním znevýhodněných oblastech, rozvoj malých a středních podniků, podpora zemědělství a rozšiřuje již tak obrovské civilní službu. Vláda zastavila privatizace. Přestože trpí brutální občanské válce, která začala v roce 1983, žádné údaje Srí Lance viděli růst HDP v průměru 4,5% za posledních 10 let, s výjimkou recese v roce 2001. žádné údaje konci prosince 2004, hlavní tsužádné údajemi vzala životy asi 31.000, vlevo více než 6300 pohřešovaných a 443.000 vysídlenců, a zničí se odhaduje žádné údaje 1,5 miliard dolarů v hodnotě majetku. Vládní výdaje žádné údaje vývoj a boj proti LTTE řídil růst o 6% ročně v období 2006-08, ale vysoké vládní výdaje a vysoké ceny ropy a komodit také tlačí inflaci minulých 20% v roce 2008. Srí Lankas nejdyžádné údajemičtějších odvětví nyní zpracování potravin, textilu a oděvů, potravin a nápojů, port stavebnictví, telekomunikace a pojišťovnictví a bankovnictví. V roce 2008 pěstěném plodin skládá pouze asi 20% exportu (ve srovnání s více než 90% v roce 1970), zatímco textilní a oděvní představovaly více než 40%. O 1,5 milionu Srí Lankans práci v zahraničí, 90% z nich žádné údaje Blízkém východě. Jsou poslat domů více než 2,5 miliardy dolarů ročně. 25-leté občanského konfliktu mezi LTTE a vládou Srí Lanky byl vážnou překážkou pro hospodářskou činnost. Do poloviny února 2009, zůstaly pod kontrolou LTTE malých a zmenšuje prostor žádné údaje North. Konfliktu žádné údajedále ohrožuje žádné údajed ekonomikou.

HDP (v paritě kupní síly):

93,32 miliardy dolarů (2008 odhad)

70 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP (oficiální směnný kurz):

42,16 miliardy dolarů (2008 odhad)

HDP - růst reálného kurzu:

5,4% (2008 odhad)

77 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP - na obyvatele:

$ 4400 (2008 odhad)

150 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP - v jednotlivých odvětvích:

Zemědělství: 11,7%
Průmysl: 29,9%
Služby: 58.4% (2008 odhad)

Pracovní síly:

7,511 mil.

54 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Pracovní síly - podle povolání:

Zemědělství: 34,3%
Průmysl: 25,3%
služby: 40.4% (30. červžádné údaje 2006 odhad)

Míra nezaměstnanosti:

5,8% (2008 odhad)

130 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Příjmy a výdaje domácností podle podílu v procentech:

nejnižší 10%: 1,1%
Nejvyšší 10%: 39,7% (FY03/04)

Nerovnosti příjmů - Giniho index:

50 (FY03/04)

Investice (hrubé):

25,3% HDP (2008 odhad)

52 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Rozpočet:

Příjmy: 6,646 miliardy dolarů
Výdaje: 9,369 miliardy dolarů (2008 odhad)

Státní dluh:

75,5% HDP (2008 odhad)

15 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Míra inflace (spotřebitelské ceny):

21,8% (2008 odhad)

15 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úrokové sazby:

15% (k 31. prosinci 2007)

14 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Kreditní sazby:

17,08% (k 31. prosinci 2007)

31 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Peněžní zásoba:

$ 2,465 mld. EUR (k 31. prosinci 2007)

88 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Peněžní zásoba (quasi):

$ 10,46 mld. EUR (k 31. prosinci 2007)

64 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úvěry domácnostem:

14,82 mld. dolarů (k 31. prosinci 2007)

77 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemědělství - produkt:

rýže, cukrová třtižádné údaje, obilí, luskovin, olejnin, koření, čaj, kaučuk, kokosové ořechy, mléko, vejce, kůže, maso, ryby

Průmysl:

Zpracování gumy, čaj, kokosové ořechy, tabák a dalších zemědělských komodit, telekomunikace, pojišťovnictví, bankovnictví, oděvy, textil, cement, zpracování ropy, služby v oblasti informačních technologií

Elektřina - výroba:

8,317 mld. kWh (2006 odhad)

98 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Elektřina - spotřeba:

6,884 mld. kWh (2006 odhad)

97 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Elektřina - vývoz:

0 kWh (2007 odhad)

Elektřina - dovoz:

0 kWh (2007 odhad)

Ropa - výroba:

0 barelů / den (2005 odhad)

164 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - spotřeba:

86.030 barelů / den (2006 odhad)

82 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Tržní hodnota veřejně obchodovaných akcií:

7,553 mld. dolarů (k 31. prosinci 2007)

77 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - vývoz:

291,9 barelů / den (2005)

125 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - dovoz:

87.090 barelů / den (2005)

70 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - prokázané rezervy:

0 barelů (od 1. ledžádné údaje 2006 odhad)

180 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - výroba:

0 m3 (2007 odhad)

167 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - spotřeba:

0 m3 (2007 odhad)

163 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - vývoz:

0 m3 (2007 odhad)

194 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - prokázané rezervy:

0 m3 (1. ledžádné údaje 2006 odhad)

158 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Obchodní bilance:

- $ 1,981 mld. (2008 odhad)

142 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Export:

9,132 mld. dolarů (2008 odhad)

90 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Export - komodity:

textilu a oděvů, čaj a koření, diamanty, smaragdy, rubíny, kokosový výrobky, pryžové výrobky, ryby

Export - partneři:

USA 25,5%, Velká Británie 13.2%, Indie 6,7%, Německo 5,7%, Itálie 5.1% (2007)

Import:

$ 12,57 miliard (2008 odhad)

90 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Import - komodity:

textilie, minerální výrobky, ropa, potraviny, stroje a přepravní zařízení

Import - partneři:

Indie 23.1%, Singapur 9.9%, Čížádné údaje 8,2%, Írán 7,5%, Hong Kong 6.4% (2007)

Rezervy deviz a zlata:

$ 3,675 mld. EUR (k 31. prosinci 2008 odhad)

93 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Dluh - vnější:

$ 12,99 mld. EUR (k 31. prosinci 2008 odhad)

77 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přímé zahraniční investice - doma:

$ žádné údaje

103 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přímé zahraniční investice - v zahraničí:

$ žádné údaje

106 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Devizové kurzy (kurz měn):

Srí Lanky rupií (LKR) žádné údaje americký dolar - 108,33 (2008) 110,78 (2007) 103,99 (2006), 100,498 (2005), 101,194 (2004)

Komunikace / internetSrí Lanka
Telefony - pevné linky:

2,742 mil. (2007)

55 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Telefony - mobilní:

7,983 mil. (2007)

63 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Telefonní systém:

obecné hodnocení: telefonní služby mají výrazně zlepšila a jsou dostupné v mnoha částech země domácích: zavazadlový národní síť se skládá většinou z digitálních mikrovlnných rádiových relé; Fiber-optic odkazy nyní v použití v oblasti Colombo a bezdrátové místní smyčky byly instalovány, konkurence je silná v mobilní buňkové systémy a mobilní buňkové subscribership roste Interžádné údajetiožádné údajel: kód země - 94; o SEA-ME-WE-3 a SEA-ME-WE-4 podmořské kabely poskytují konektivitu do Asie, Austrálie, Střední východ, Evropa, USA, družicových pozemských stanic - 2 Intelsat (Indický oceán)

Rozhlasové stanice:

AM 15, FM 52, krátkovlnný 4 (2007)

Televizní stanice:

14 (2006)

Internet - kód země:

.lk

Internet - host:

4.940 (2008)

122 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Internet - uživatelů:

771.700 (2007)

93 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
DopravaSrí Lanka
Letiště:

18 (2007)

142 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Letiště - se zpevněnou přistávací dráhou:

Celkem: 14
žádné údajed 3047 m: 1
1524 až 2437 m: 6
914 až 1523 m: 7 (2007)

Letiště - s nezpevněnou přistávací dráhou:

celkem: 4
914 až 1523 m: 1
Pod 914 m: 3 (2007)

Železniční trati:

celkem: 1449 km
široký rozchod kolejí: 1449 km 1.676-m rozchod (2006)

84 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Délka silnic a dálnic:

celkem: 97286 km
silnice: 78.802 km
Nezpevněné: 18.484 km (2003)

46 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Vodní cesty:

160 km (především žádné údaje řekách v jihozápadní) (2008)

102 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Obchodní loďstvo:

Celkem: 26
podle typu: hromadný dopravce 4, náklad 18, chemický tanker 1, 1 kontejner, ropný tanker 2
Cizí-vlastnil: 5 (Německo 5)
registrovaná v jiných zemích: 1 (Pažádné údajema 1) (2008)

89 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přístavy a terminály:

Colombo

ObranaSrí Lanka
Obrana - složky:

Srí Lanka armády, námořnictva Srí Lanka, Srí Lanka Air Force (2008)

Věk pro vojenskou službu:

18 let pro dobrovolné vojenské služby (2007)

Muži vhodní pro vojenskou službu:

muži 16-49 let: 5458720
ženy 16-49 let: 5594006 (2008 odhad)

Muži schopni pro vojenskou službu:

muži 16-49 let: 4477437
ženy 16-49 let: 4683716 (2008 odhad)

Počet mužů, kteří každoročně dosáhnou věku pro vojenskou službu:

muži: 174065
ženy: 168593 (2008 odhad)

Výdaje na obranu:

2,6% HDP (2006)

61 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
RůznéSrí Lanka
Mezinárodní spory:

žádný

Uprchlíků a hledaných osob:

KDOs: 460000 (oba Tamils a non-Tamils vysídlených kvůli dlouhé-období občanské války mezi vládou a separatistickými Tygři osvobození tamilského Ílamu (LTTE)) (2007)


Zobrazit všechny obrázky: Srí Lanka

Diskuze k článku: Srí Lanka

Zobrazit všechny země na světě


Předchozí článek Krok zpět Hlavní stránka Přidat k oblíbeným Diskuze k článku: Srí Lanka (cestopis) Příspěvek k článku: Srí Lanka (cestopis) Pošli článek mailem kamarádům Nahoru Další článek

Poradna k článku: Srí Lanka (cestopis)
 Poradna k článku Srí Lanka
Diskuze k článku: Srí Lanka (cestopis)
 Diskuze k článku Srí Lanka
Fotosoutěž: psů, koček, rostlin, cestování a ostatní
 Fotosoutěž Psi, kočky a td.
Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · Hry online · Games online  · RoboStav
Copyright (c) 2023 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz
Srí Lanka (cestopis)
Srí Lanka (cestopis)


Srí Lanka (cestopis)
Srí Lanka (cestopis)


Srí Lanka (cestopis)
Srí Lanka (cestopis)


Srí Lanka (cestopis)
Srí Lanka (cestopis)


Srí Lanka (cestopis)
Srí Lanka (cestopis)


Fotogalerie (58)...


Přidat foto...Poradna
Poradna
Poslední dotazy:
16.07: Dobrý den. Zajímala by mě průměrná teplota moře v období ledna. Děkuji za o...
29.10: Máte-li zájem o jakékoli podrob nější informace na téma: Srí Lanka, neváhejt...
HELP !

IQ test online

Hry online
Svátek má  Otýlie, zítra Zdislava