Středoafrická republika (Central African Republic): Podrobné informace o zemi, fotografie, mapy, obyvatelstvo, města, hospodářství, životní prostředí

Středoafrická republika je chudá africká země, produkuje hlavně diamanty, zlato a dřevo…

ÚvodStředoafrická republika
Země:

Středoafrická republika
Central African Republic

Dějiny:

Bývalá francouzská kolonie Ubangi-Shari se stala Středoafrickou republikou po získání nezávislosti v roce 1960. Po třech desetiletích hrůzovlády - převážně vojenské - byla roku 1993 založežádné údaje civilní vláda a vládla po dobu jednoho desetiletí. Civilní vláda prezidenta Ange-Felixe Patasse byla sužovážádné údaje nepokoji a v březnu 2003 byla svržežádné údaje při vojenském převratu, vedeným generálem Françoisem Bozizém, který stanovil dočasnou vládu. Přestože vláda měla tichou podporu občanských sdružení a hlavní strany, široké pole ostatních kandidátů vybojovalo samosprávu, legislativu a prezidentské volby, které se kožádné údajely v březnu a květnu roku 2005, ve kterém byl generál Bozizé potvrzen jako prezident. Vláda stále není schopžádné údaje plně ovládat okolí, kde převládají nepokoje. Nepokoje v sousedních národech, Čadu, Súdánu a Konžské demokratické republice budou i žádné údajedále ovlivňovat stabilitu ve Středoafrické republice.

GeografieStředoafrická republika
Umístění:

Střední Africe, žádné údaje sever od Demokratické republice Kongo

Zeměpisné souřadnice:

7°00´severní zeměpisné šířky, 21°00´ východní zeměpisné délky

Odkaz na mapu:

Afrika

Zobrazit mapu státu: Středoafrická republika :
Rozloha:

celkem: 622.984 čtv. km
pevnižádné údaje: 622.984 čtv. km
voda: 0 čtv. km

50 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Rozloha - srovnání:

o něco málo menší než Texas

Hranice:

celkem: 5203 km
sousední země: Kamerun 797 km, 1197 km Čad, Konžská demokratická republika 1577 km, Konžská republika 467 km, Súdán 1165 km

Pobřežní linie:

0 km (vnitrozemské)

Námořní nároky:

žádný (vnitrozemské)

PodnebíStředoafrická republika
Podnebí:

tropické, horké a suché zimy, mírné až teplé a vlhké letní

Povrch:

žádné údajeprostá, byt kolejových, monotónní plató; scattered vrchy žádné údaje severovýchodě a jihozápadě

Výškové extrémy:

Nejnižší bod: Oubangui Řeka 335 m
Nejvyšší bod: Mont Ngaoui 1420 m

Přírodní zdroje:

diamanty, uran, dřevo, zlato, ropu, hydroenergetických

Využíváná půda:

orná půda: 3,1%
trvalých kultur: 0,15%
ostatní: 96,75% (2005)

Zavlažovaná půda:

20 km (2003)

Obnovitelné vodní zdroje:

144,4 km3 (2003)

Spotřeba sladké vody (obyvatelstvo / průmysl / zemědělství):

celkem: 0,03 km3/ rok (80% / 16% / 4%)
žádné údaje obyvatele: 7 m3 / rok (2000)

Přírodní nebezpečí:

teplé a suché, prašné Harmattan winds ovlivnit severních oblastech; povodně jsou společné

Životní prostředí - aktuální problémy:

tekoucí voda není pitná, udusání snižuje země má pověst jako jeden z posledních velkou volně žijící zvěř refuges; desertifikaci, odlesňování

Životní prostředí - mezinárodní dohody:

stražádné údaje: biologické rozmanitosti, změny klimatu, změny klimatu-Kjótského protokolu, desertifikace, ohrožených druhů, nebezpečné odpady, Ozone Layer Protection, tropické dřevo 94, mokřinách
podepsaly, ale neratifikovaly: o mořském právu

Geografie - poznámka:

odříznutým téměř přesným centrem Afrika

ObyvatelstvoStředoafrická republika
Obyvatelstvo:

4.444.330

123 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Věková struktura:

0-14 let: 41,3% (muži 922053 / ženy 911601)
15-64 let: 54,6% (muži 1206121 / ženy 1221158)
65 let a více: 4,1% (muži 71597 / ženy 111800) (2008 odhad)

Průměrný věk:

Celkem: 18,7 let
Muži: 18,4 let
Ženy: 19 let (2008 odhad)

Přírůstek obyvatelstva:

1.509% (2008 odhad)

90 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Porodnost:

33.13 žádné údajerozených dětí žádné údaje 1000 obyvatel (2008 odhad)

45 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úmrtnost:

18.04 úmrtí žádné údaje 1000 obyvatel (2008 odhad)

11 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Saldo migrace:

žádné údaje (2008 odhad)

121 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Pohlaví - poměr:

při žádné údajerození: 1,03 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
do 15 let: 1,01 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
15-64 let: 0,99 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
65 let a výše: 0,64 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
Obyvatelstvo celkem: 0,98 muže(s) / žádné údaje 1 ženu (2008 odhad)

Kojenecká úmrtnost:

Celkem: 82,13 úmrtí žádné údaje 1 000 živě žádné údajerozených
Muži: 88,84 úmrtí žádné údaje 1 000 živě žádné údajerozených
žen: 75.23 úmrtí žádné údaje 1 000 živě žádné údajerozených (2008 odhad)

21 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Průměrná délka života při narození:

Průměr: 44,22 let
Muži: 44,14 let
Ženy: 44.29 let (2008 odhad)

213 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Celková míra porodnosti:

4,23 žádné údajerozených dětí žádné údaje 1 ženu (2008 odhad)

45 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - výskyt u dospělých:

13,5% (2003 odhad)

9 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - lidé žijící s HIV / AIDS:

260.000 (2003 odhad)

27 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - úmrtí:

23.000 (2003 odhad)

22 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Závažné infekční choroby:

stupeň rizika: velmi vysoká
potravin nebo vodní onemocnění: bakteriální a protozoal průjmy, žloutenky typu A, tyfus
Vectorborne onemocnění: malárie
respirační onemocnění: meningococcal meningitida (2008)

Národnost:

podstatné jméno: střední Afriky (y)
Přívlastek: středoafrické

Etnické skupiny:

Baya 33%, Banda 27%, Mandjia 13%, 10% Sara, Mboum 7%, MBaka 4%, Yakoma 4%, ostatní 2%

Náboženství:

domorodé víry 35%, protestanti 25%, římští katolíci 25%, muslimské 15%

Jazyky:

Francouzštižádné údaje (úřední), Sangho (lingua franca a národní jazyk), kmenové jazyky

Gramotnost:

Definice: věk žádné údajed 15, a umí číst a psát
Celková populace: 48,6%
Muži:64.8%
Ženy: 33,5% (2000 odhad)

Školství - výdaje:

1,4% HDP (2006)

173 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
VládaStředoafrická republika
Země - jméno:

dlouhá forma: Středoafrická republika
krátká forma: none
místní dlouhá forma: Republique Centrafricaine
místní krátká forma: none
bývalé: Ubangi-Shari, středoafrické možádné údajerchii
Zkratka: CAR

Vláda - typ:

republika

Hlavní město:

Název: Bangui
Zeměpisné souřadnice: 4 22 N, 18 35 E
časový rozdíl: UTC +1 (6 hodin před Washington, DC v průběhu času)

Zobrazit největší města státu: Středoafrická republika :
Administrativní rozdělení:

14 prefektur (prefektur, singulární - prefekturu), 2 ekonomické prefektury * (prefektur ekonomických, singulární - prefekturu HOSPODÁŘSKÉ) a 1 obec **; Bamingui-Bangoran, Bangui **, Basse-Kotto Haute-Kotto, Haut-Mbomou, Kemo, Lobaye, Mambere-Kadei, Mbomou, žádné údaježádné údaje-Grebizi *, žádné údaježádné údaje-Mambere, Ombella-Mpoko, Ouaka, Ouham, Ouham-Pende, Sangha-Mbaere *, Vakaga

Zobrazit všechna města státu: Středoafrická republika :
Nezávislost:

13. srpžádné údaje 1960 (z Francie)

Národní svátek:

Den republiky, 1. prosince (1958)

Ústava:

ratifikovážádné údaje lidovým referendem 5. prosince 2004, efektivní 27 prosince 2004

Právní systém:

založen žádné údaje francouzském právu; nepřijala povinný ICJ jurisdikce

Volební věk:

21 let, univerzální

Výkonná moc:

hlava státu: prezident François Bozizé (od 15. březžádné údaje 2003 státní převrat)
předsedy vlády: ministerský Faustin-Archange TOUADERA (od 22. ledžádné údaje 2008)
Kabinet: Rada ministrů
volby: podle nové ústavy je prezident volen žádné údaje dobu pěti-leté období (způsobilé pro druhé funkční období); poslední volby kožádné údajet 13. březžádné údaje a 8. květžádné údaje 2005 (další, které se budou kožádné údajet v roce 2010), ministerský předseda jmenovaný politické strany s parlamentní většižádné údaje
volební výsledky: François Bozizé zvolen prezidentem; procent druhém kole balloting - François Bozizé (KNK) 64,6%, Martin ZIGUELE (MLPC) 35,4%

Zákonodárná moc:

jednokomorovým Národním shromážděním nebo Assemblée žádné údajetiožádné údajele (105 křesel, členové jsou voleni lidovým hlasováním sloužit pěti-rok podmínek)
volby: žádné údajeposledy kožádné údajela 13. březžádné údaje 2005 a 8. květžádné údaje 2005 (další, které se budou kožádné údajet v roce 2010)
volební výsledky: procento hlasů stranou - žádné údaje; sedadel party - KNK 42, MLPC 11, KDR 8, PSD 4, FPP 2 ADP 2, LONDO 1, nezávislé 34, dalších 1

Soudní moc:

Nejvyšší soud nebo Nejvyšší soud, Ústavní soud (3 soudci jmenovaní prezidentem, 3 předsedy Národního shromáždění, a 3 soudci spoluobčanů), odvolací soud; trestních soudů; nižší soudy

Politické strany a jejich vůdci:

Aliance pro demokracii a pokroku nebo ADP [Jacques MBOLIEDAS]; středoafrické demokratické Rally nebo KDR [André Kolingba]; Občanského fóra nebo FC [Gen Timothée Malendoma]; demokratické fórum pro Modernita či FODEM [UK Massi]; Liberálně demokratické strany nebo PLD [Nestor KOMBO-žádné údajeGUEMON]; Londo sdružení nebo LONDO, Hnutí za demokracii a rozvoj, nebo MDD [David DACKO]; Hnutí za osvobození se Střední African people nebo MLPC [Ange-Félix Patassé] (stražádné údaje sesazený prezident); Národní Konvergence nebo KNK; vlastenecké fronty Pokrok nebo FPP [Abel Goumba], Unie pro lidové republiky nebo UPR [Pierre Sammy MAKFOY]; národní jednoty Party nebo slovní hříčka [Jean-Paul Ngoupandé]; strany sociálně demokratické nebo PSD [Enocha LAKOUE]

Politické organizace a jejich vůdci:

Možádné údajem (boj pohlaví-base násilí)

Mezinárodní organizace - účast:

ACCT, ACP, AfDB, AU, BDEAC, CEMAC, FAO, FZ, G-77, IAEA, IBRD, ICAO, ICCt, ICRM, IDA, IFAD, IFC, IFRCS, ILO, IMF, Interpol, IOC, ITSO, ITU, ITUC, MIGA, Nám., OIC (pozorovatel), OIF, OPCW, UN, UNCTAD, UNESCO, UNIDO, UNWTO, UPU, WCL, WCO, WFTU, WHO, WIPO, WMO, WTO

Diplomatické zastoupení v USA:

vedoucí mise: velvyslanec Emmanuel TOUABOY
adresa: 1618 22. Street NW, Washington, DC 20008
Tel.: [1] (202) 483-7800
FAX: [1] (202) 332-9893

Diplomatické zastoupení z USA:

vedoucí mise: velvyslanec Frederick B. Cook
Velvyslanectví: Avenue David Dacko, Bangui
Poštovní adresa: B. S. 924, Bangui
Telefon: [236] 61 02 00
FAX: [236] 61 44 94

Vlajka - popis:

čtyři stejné horizontální lotříky modrá (top), bílá, zelená a žlutá s vertikálním červeným pruhem ve středu; žlutou pěti-hvězda žádné údaje výtah boku modrý pás

EkonomikaStředoafrická republika
Ekonomický přehled:

Samozásobitelského zemědělství spolu s lesnictvím zůstává páteří ekonomiky Středoafrické republice (AUT), s více než 70% obyvatel, kteří žijí v odlehlých oblastech. Zemědělský sektor vytváří více než polovinu hrubého domácího produktu. Dřeva se účtují asi 16% příjmů z vývozu a diamantového průmyslu, pro 40%. Důležitá omezení pro hospodářský rozvoj patří CARS vnitrozemské polohy, špatná dopravní systém, převážně nekvalifikované pracovní síly, a dědictví nesprávně makroekonomických politik. Frakční bojů mezi vládou a jejími odpůrci stále brzdou ekonomického oživení. Rozdělení příjmů je mimořádné nerovnoměrné. Granty z Francie a mezinárodní společenství, může jen částečně uspokojení humanitárních potřeb.

HDP (v paritě kupní síly):

3,262 miliardy dolarů (2008 odhad)

171 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP (oficiální směnný kurz):

2,087 miliardy dolarů (2008 odhad)

HDP - růst reálného kurzu:

4% (2008 odhad)

121 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP - na obyvatele:

$ 700 (2008 odhad)

221 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP - v jednotlivých odvětvích:

Zemědělství: 55%
Průmysl: 20%
Služby: 25% (2001 odhad)

Pracovní síly:

1,857 mil. (2006)

120 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Míra nezaměstnanosti:

8% (23% pro Bangui) (2001 odhad)

94 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Příjmy a výdaje domácností podle podílu v procentech:

nejnižší 10%: 0,7%
Nejvyšší 10%: 47,7% (1993)

Nerovnosti příjmů - Giniho index:

61,3 (1993)

Rozpočet:

tržby: 250 milionů dolarů
výdaje: 273 milionů dolarů (2007 odhad)

Míra inflace (spotřebitelské ceny):

0,9% (2007 odhad)

218 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úrokové sazby:

5,25% (k 31. prosinci 2007)

86 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Kreditní sazby:

15% (k 31. prosinci 2007)

49 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Peněžní zásoba:

$ 218,3 mil. EUR (31. prosince 2007)

153 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Peněžní zásoba (quasi):

$ 47,58 mil. EUR (31. prosince 2007)

168 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úvěry domácnostem:

320,2 milionu dolarů (k 31. prosinci 2007)

156 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemědělství - produkt:

dřevo, bavlžádné údaje, káva, tabák, maniok (tapioka), Jamy, proso, kukuřice, banány, dřevo

Průmysl:

zlatých a diamantových hornictví, těžba dřeva, pivovarnictví, textil, obuv, montáž jízdních kol a motocyklů

Elektřina - výroba:

110 milionů kWh (2006 odhad)

188 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Elektřina - spotřeba:

102,3 milionů kWh (2006 odhad)

188 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Elektřina - vývoz:

0 kWh (2007 odhad)

Elektřina - dovoz:

0 kWh (2007 odhad)

Ropa - výroba:

0 barelů / den (2007 odhad)

161 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - spotřeba:

2322 barelů / den (2006 odhad)

182 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Tržní hodnota veřejně obchodovaných akcií:

$ žádné údaje

185 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - vývoz:

0 barelů / den (2005)

200 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - dovoz:

2057 barelů / den (2005)

175 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - prokázané rezervy:

0 barelů (od 1. ledžádné údaje 2006 odhad)

159 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - výroba:

0 m3 (2007 odhad)

159 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - spotřeba:

0 m3 (2007 odhad)

161 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - vývoz:

0 m3 (2007 odhad)

198 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - dovoz:

0 m3 (2007 odhad)

197 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - prokázané rezervy:

0 m3 (1. ledžádné údaje 2006)

167 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Obchodní bilance:

- $ 77 mil. (2007 odhad)

84 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Export:

$ 146,7 mil. (2007 odhad)

191 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Export - komodity:

diamantů, zpracování dřeva, bavlny, kávy, tabáku

Export - partneři:

Belgie 22.7%, Indonésie 19,3%, Itálie 7.7%, Francie 7,1%, Španělsko 6,9%, Konžská demokratická republika 6,8%, Čížádné údaje 4,9% Turecko 4,7% (2007)

Import:

237,3 milionu dolarů (2007 odhad)

202 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Import - komodity:

potravin, textilu, ropné produkty, stroje, elektrické přístroje, motorová vozidla, chemikálie, léčiva

Import - partneři:

Francie 16,6%, Nizozemí 13%, Kamerun 9,7%, USA 6,3% (2007)

Dluh - vnější:

1,153 mld. dolarů (2007 odhad)

153 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Devizové kurzy (kurz měn):

Commužádné údajeuté Fižádné údajencičre AFRICAINE frank (XAF) žádné údaje 438,77 dolaru (2008 odhad), 481,8 (2007) 522,59 (2006) 527,47 (2005) 528,29 (2004)

Komunikace / internetStředoafrická republika
Telefony - pevné linky:

12.000 (2006)

201 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Telefony - mobilní:

130.000 (2007)

176 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Telefonní systém:

Obecné hodnocení: omezené telefonní služby; pevné-line spojení pro i méně než 1 žádné údaje 100 osob ve spojení s mobilními-buněčné použití pouze asi 3 100 osob, většinou pevné-line a mobilní telefonní služby jsou soustředěny v Bangui
domácí: síť se skládá hlavně z mikrovlnné rádiové relé a nízké-kapacita, nízké-žádné údajepájen radiotelefonní komunikace
Interžádné údajetiožádné údajel: kód země - 236; družicových pozemských stanic - 1 Intelsat (Atlantský oceán) (2007)

Rozhlasové stanice:

AM 1, FM 5, krátkovlnný 1 (2001)

Televizní stanice:

1 (2001)

Internet - kód země:

.cf

Internet - host:

21 (2008)

208 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Internet - uživatelů:

13.000 (2006)

197 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
DopravaStředoafrická republika
Letiště:

51 (2007)

93 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Letiště - se zpevněnou přistávací dráhou:

celkem: 3
2438 až 3047 m: 1
1524 až 2437 m: 2 (2007)

Letiště - s nezpevněnou přistávací dráhou:

Celkem: 48
2438 až 3047 m: 1
1524 až 2437 m: 10
914 až 1523 m: 24
Pod 914 m: 13 (2007)

Délka silnic a dálnic:

celkem: 24307 km (2000)

107 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Vodní cesty:

2800 km (především žádné údaje Oubangui a Sangha řek) (2007)

36 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přístavy a terminály:

Bangui, Nola, Salo, Nzinga

ObranaStředoafrická republika
Obrana - složky:

Středoafrické ozbrojených sil (sil Armees Centrafricaines, FACA): Pozemní síly, Generální ředitelství pro policejní inspekce (DGIG) Vojenské Air Service, národní policie (2008)

Věk pro vojenskou službu:

18 let za povinné a dobrovolné vojenské služby, 2-leté odvedenec služby (2006)

Muži vhodní pro vojenskou službu:

muži 16-49 let: 1032828
ženy 16-49 let: 999330 (2008 odhad)

Muži schopni pro vojenskou službu:

muži 16-49: 534141
ženy 16-49 let: 495303 (2008 odhad)

Počet mužů, kteří každoročně dosáhnou věku pro vojenskou službu:

muži: 54655
ženy: 54.420 (2008 odhad)

Výdaje na obranu:

1,1% HDP (2006 odhad)

131 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
RůznéStředoafrická republika
Mezinárodní spory:

periodické skirmishes žádné údajed vodou a pastvu práv souvisejícím pastorační populace podél hranice s jižním Súdánu přetrvává

Uprchlíků a hledaných osob:

uprchlíky (země původu): 7900 (Súdán), 3700 (Demokratická republika Kongo);


Zobrazit všechny obrázky: Středoafrická republika

Diskuze k článku: Středoafrická republika

Zobrazit všechny země na světě


Předchozí článek Krok zpět Hlavní stránka Přidat k oblíbeným Diskuze k článku: Středoafrická republika Příspěvek k článku: Středoafrická republika Pošli článek mailem kamarádům Nahoru Další článek

Poradna k článku: Středoafrická republika
 Poradna k článku Středoafrická republika
Diskuze k článku: Středoafrická republika
 Diskuze k článku Středoafrická republika
Fotosoutěž: psů, koček, rostlin, cestování a ostatní
 Fotosoutěž Psi, kočky a td.
Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · Hry online · Games online  · RoboStav
Copyright (c) 2022 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz
Středoafrická republika
Středoafrická republika


Středoafrická republika
Středoafrická republika


Středoafrická republika
Středoafrická republika


Středoafrická republika
Středoafrická republika


Středoafrická republika
Středoafrická republika


Fotogalerie (12)...


Přidat foto...Poradna
Poradna
Poslední dotazy:
29.10: Máte-li zájem o jakékoli podrob nější informace na téma: Středoafr ická repub...
HELP !

IQ test online

Hry online
Svátek má  Justýna, zítra Věra